25.marec 2019

     MENU

Úvod
YouTube
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    Podľa čoho možno spoznať, že Boh zavrhuje hriech? Podľa toho, že Kristus miluje hriešnikov. Práve oni sú najúbohejší a potrebujú najväčšiu ochranu.

~HANS URS VON BALTHASAR~

20.06.2003 -
čítanosť676 reakcie0
(Share 229 0)


Téma: Jn 1, 1-18

Kartotéka

Boh stavia odhora...
MARIÁN BUBLINEC

      Každý z nás pozná rozprávanie o Babylonskej veži: vtedy bol na celej zemi jeden jazyk a rovnaké slová. Ľudia našli v krajine Senaár rovinu a povedali jeden druhému: Poďme, postavme si mesto a vežu, ktorej vrchol bude siahať až do neba, spravme si tak pomník, aby sme sa neroztratili po zemi. Tu zostúpil Pán, aby videl mesto a vežu, ktoré stavali ľudia, a povedal: „Poďme, zostúpme a pomäťme tam ich jazyk, aby nik nerozumel reči druhého!” A takto ich Pán odtiaľ rozohnal po celej zemi a mesto prestali stavať (Gn 11, 3-8).
      Túžba ľudí spojiť sa s nadprirodzenom je pevne zapísaná v ich vnútri. Každé obdobie si stavia svoju „babylonskú vežu”, každá doba chce dosiahnuť najvyššie. V jej základoch je vždy pýcha, pelagianizmus (smer v kresťanstve zo začiatku 5. stor., ktorý dokazoval, že spásu možno dosiahnuť bez pomoci Cirkvi vlastnými silami) a neopelagianizmus. Vedomie, že ja si vystačím sám, sám si vybudujem raj, nepotrebujem nikoho. Keď sa obzrieme späť do dejín, uvidíme tam obrovské množstvo rumovísk, rozostavaných veží, systémov a projektov, ktoré mali byť rajom. Niektorí z tých starších si ešte na vlastnej koži pamätajú „rajské slasti” jednej takejto „veže”, istého systému, ktorý chcel všetko urobiť bez Boha. Budúcnosť, žiaľ, nie je oveľa ružovejšia, pretože sa začína budovať čosi iné, na prvý pohľad lepšie a krajšie, ale tiež bez Boha, a preto odsúdené na zánik...
      Oproti týmto projektom stojí projekt Boha, ktorý nás nenechal samých, ponúkol nám cestu k výšinám. Začal stavať vežu, avšak odhora nadol. Inak sa ani nedalo. Dal nám znamenie: Panna počala a porodila Syna a dali mu meno Emanuel. Počala z Ducha Svätého, počala „zhora”. Duch Svätý na teba zostúpi... Slovo sa telom stalo a prebývalo medzi nami - pripomína nám evanjelium druhej nedele po Narodení Pána. Narodil sa ako dieťa, obriezkou sa začlenil do Abrahámovho potomstva, ale patrí všetkému ľudu - to nám hovorí jeho epifánia, zjavenie. Priťahuje všetkých, ktorí sa vo svojej pýche pri stavbe Babylonskej veže museli rozísť. On všetkých spája, jeho svetlo osvecuje každého človeka. Nie všetci však prijmú jeho lásku a ponuku - hovorí nám o tom útek do Egypta a povraždenie neviniatok. Prišiel do svojho vlastného, a vlastní ho neprijali. Ale tým, ktorí ho prijali, dal moc stať sa Božími deťmi (Jn 1, 11-12).
      Slovo, ktoré sa stalo telom, je teda opakom Babylonskej veže. Je to Božia veža, ktorú vo svojej láske začal stavať sám Otec, aby spojil nebo so zemou, pretože naopak, pri všetkej ľudskej snahe, sa to nedalo. Začal ju stavať, aby nám všetkým bolo navždy jasné, že bez Boha nikto nevybuduje raj na zemi. Ani Východ, ani Západ. Že ak chceme čosi vybudovať, nemôže to byť ani z vôle tela, ani z vôle muža, akokoľvek silného a vplyvného, ale že to môže byť jedine z Boha...
12.06.2003 | Čítanosť(3166)
Jn 1, 19-39
12.06.2003 | Čítanosť(3150)
Jn 1, 40-51
12.06.2003 | Čítanosť(2353)
Jn 1, 1-18


© 2003 - 2015 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet