25.marec 2019

     MENU

Úvod
YouTube
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    Nemôžeme prosiť Božiu prozreteľnosť o niečo a pritom si uvedomovať, že rozhodne odmietame odpustiť, pretože toto odmietnutie je veľkou prekážkou v postoji synovskej dôvery.

~EVELYNE MADROVÁ~

20.06.2003 -
čítanosť1126 reakcie0
(Share 216 0)


Téma: Mt 18, 21-35

Kartotéka

Vieme odpúšťať?
MARIÁN ŠURÁB

      V modlitbe Pána denne vyslovujeme prosbu, aby nám nebeský Otec odpustil viny. V jednom z predchádzajúcich čísel v príspevku A odpusť nám naše viny sme sa podrobnejšie zamýšľali nad postojom veriaceho kresťana katolíka k tým, čo mu ublížili a ubližujú. V kostoloch sme počúvali evanjelium o sluhovi, ktorému Pán odpustil, a uverejnili sme aj listy tých, čo pocítili potrebu slovo odpusť vysloviť verejne. Nahliadnime teraz do vlastných sŕdc a spolu s autorom nasledujúcich riadkov uvažujme o tom, ako my sami prežívame Božie odpustenie a čo nám neraz bráni precítiť ho oveľa intenzívnejšie. Vari všetci poznáme slovo bumerang. Dnes je to hračka či športové náčinie, pôvodne však slúžil obyvateľom Austrálie ako zbraň. Keď sa protivník vyhol jeho zásahu, vrátilo sa toto útočné drevo smerom k tomu, kto ho hodil a zasiahlo útočníka. V súvislosti s bumerangom by sme s určitou škodoradosťou mohli hovoriť aj o podobenstve o nespravodlivom sluhovi, ktorý nedokázal odpustiť malý dlh svojmu spolusluhovi, hoci jemu pán odpustil veľký dlh. Trest zo strany pána sa mu vrátil ako bumerang. Pretože neodpustil spolusluhovi, pán ho vydal do rúk mučiteľov (porov. Mt 18, 21 - 35). Hĺbka tohto podobenstva vychádza z posolstva, ktoré svetu doniesol Ježiš o Bohu Otcovi. Už starozákonní ľudia vedeli, že Božia spravodlivosť si vyžaduje potrestanie každého hriechu, ktorý človek spácha. Ježiš však učí, že prvé, na čo Boh myslí vo vzťahu k hriešnikovi, nie je spravodlivosť, ale milosrdná, odpúšťajúca láska. Nech by vina človeka bola akokoľvek veľká, Boh mu odpustí, ak ho človek s úprimným srdcom poprosí o odpustenie. No Ježiš hovorí aj o tom, že ten, kto zakúsil Božie milosrdenstvo, musí prijaté milosrdenstvo rozdeľovať ďalej - svojim bratom a sestrám. Sám má byť pripravený odpúšťať. Ak by to nepochopil, musí rátať s Božou spravodlivosťou. Božia logika je zrozumiteľná, Boh odpúšťa, máme odpustiť aj my. A predsa, ako málo odpúšťame! Najmä Ježišove slová o tom, že treba odpustiť aj sedemdesiatsedemkrát, prijímame ťažko. Zdá sa, že človek stratil pocit hriešnosti a sám neprežíva zážitok z odpustenia, preto nevie odpúšťať iným. Stratili sme citlivé svedomie, vytvorili sme si vlastnú morálku, sme presvedčení, že celý svet je zlý, len my sme dobrí - veď „pred Vianocami a pred Veľkou nocou sa vyspovedám (mnohí tak robia, každý mesiac, a niektorí aj každý týždeň), chodím do kostola...” Pri takomto postoji je naša ľútosť skutočnou bolesťou duše nad spáchaným hriechom? Nie je to neraz len odrecitovanie formulky, ktorú sme sa naučili kedysi v tretej triede, a ktorú opakujeme a budeme opakovať vari do smrti? Je za tými vyslovovanými slovami skutočne bolesť nad spáchaným hriechom, alebo je za ňou ľahostajnosť, či dokonca spokojnosť so sebou. Ak nevieme alebo nechceme skutočne oľutovať svoje hriechy, ak ich považujeme za slabé "zakopnutia", nikto nás nedonúti odpustiť tým, čo sa proti nám previnili, lebo sami necítime, že sme potrebovali a prijali odpustenie. Najsmutnejšia veta, ktorú neraz kňaz v spovednici počúva, je: „Veď ja skoro nemám hriechy.” Vstúpme si do svedomia a prosme milosrdného Otca, aby nám pomohol otvoriť oči, aby sme spoznali svoje poklesky, a počúvajme jeho hlas vo svojom svedomí. Nerozprávajme, nechváľme sa, nebráňme mu hovoriť. Počúvajme, čo Boží Duch hovorí nášmu srdcu. Čo hovorí o našich myšlienkach a skutkoch, o našich túžbach a nádejach. O tom, čo pre nás znamená viera, či sa usilujeme alebo neusilujeme podobať sa Ježišovi. O tom, ako zanedbávame mnohé dobré skutky, ktoré sme mohli urobiť. Počúvajme, čo hovorí o našej pýche a o našej falošnej spokojnosti. Dovoľme mu, aby prelomil pancier našej spokojnosti a vložil nám do srdca pravú ľútosť. Ak sa necháme viesť Božím Duchom, nezažijeme "bumerangový efekt". Sami budeme túžiť po odpustení a najväčšiu radosť budeme mať vtedy, keď sami budeme vedieť odpúšťať hoci aj sedemdesiatsedemkrát.
20.08.2003 | Čítanosť(2390)
Téma: Odpustenie / Mt 18, 23-35
17.04.2010 | Čítanosť(2216)
Téma: Mt 18, 7
12.06.2003 | Čítanosť(3426)
Mt 18, 1-11
12.06.2003 | Čítanosť(2910)
Mt 18, 23-35
12.06.2003 | Čítanosť(2734)
Mt 18, 12-22


© 2003 - 2015 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet