26.marec 2019

     MENU

Úvod
YouTube
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    Umelec, ktorý má pevnú vieru a žije životom hodným kresťana, bude konať pod inšpiráciou lásky Božej a uplatní dary, ktoré dostal od Stvoriteľa v službe náboženstva pomocou farieb, rysov alebo zvukov a harmónie. Takto vynaloží všetko úsilie, aby vyjadril a podal pravdy, ktoré pozná a nábožnosť ktorú má, s takou obraznosťou, s takým kúzlom a s takou lahodnosťou, že toto posvätné prevádzanie umenia bude pre neho akoby bohoslužobným a náboženským úkonom, a významne povzbudí ľud, aby vyznával vieru a pestoval nábožnosť.

~Pius XII.~

20.06.2003 -
čítanosť1027 reakcie0
(Share 251 1)


Téma: Lk 1, 57-66.80

Kartotéka

Čím len bude toto dieťa?
Dušan Berta

      Jednou z prvých vecí, na ktoré rodičia obyčajne myslia, keď sa im narodí dieťa, je výber mena. Je prirodzené, že im záleží na tom, ako sa ich dieťa bude volať. Existuje viacero kritérií, ktoré v tomto smere rozhodujú. Pre niekoho je dôležité, aby meno bolo moderné, iní sú zástancami klasických mien. Sú prípady, keď je meno dieťaťa spomienkou na zvlášť drahého človeka z kruhu rodiny, ktorého má dieťatko určitým spôsobom sprítomňovať. Deti často dostávajú mená po svojich rodičoch a tak na jednej strane vyjadrujú spolupatričnosť, na druhej strane sa stávajú nositeľmi a potenciálnymi pokračovateľmi istej rodinnej charakteristiky. Je užitočné, ak dieťa dostane meno niekoho, koho môže v živote nasledovať ako svoj vzor. Vidíme teda, že výber mena poväčšine nie je náhodný a v mnohých prípadoch sa s ním spája určitá predstava o tom, aké by dieťa malo byť.
      V prípade Jána Krstiteľa ho chceli príbuzní nazvať po jeho otcovi. S tým však tiež súvisela určitá predstava. „Keď otec dal svojmu synovi rovnaké meno, ako mal on sám, alebo aké bolo v rodine zvykom, naznačoval tým nádej, že syn bude verný príbuzenstvu a bude pokračovať v tom, čo robila jeho rodina,” vysvetľuje P. Tomáš Špidlík a pokračuje: „Mať neznáme meno znamenalo, že sa od nich odlúči. Tak to bolo často u prorokov. Boh im zmenil meno a odvtedy išli za úlohou, ktorú im dal on.” Ján Krstiteľ dostal meno, ktoré mu vybral Boh. V tomto mene sa zároveň skrývalo jeho životné poslanie - byť predchodcom Mesiáša a pripraviť mu cestu. Je to príklad, ako záujmy vlastnej rodiny ustúpili pred Božími plánmi. Tento moment nás upozorňuje na dôležitú skutočnosť: ešte skôr, než sa človek narodí a ako mu rodičia vyberú meno, je tu Boh, ktorý má s každým svoj plán. Ešte skôr, ako by rodičia začali uvažovať o tom, čo z nás chcú mať, je tu Boh, ktorý má túto predstavu jasne sformulovanú a s darom života nám zároveň dáva prostriedky na to, aby sme ju naplnili.
      Hľadajme Božiu víziu o tom, kým sa máme stať, aká je naša životná úloha a aký má byť náš životný štýl. To je totiž to naše pôvodné „meno”, ktorým nás Boh nazval ešte predtým, než povstal svet.
12.06.2003 | Čítanosť(2895)
Lk 1, 67-80
12.06.2003 | Čítanosť(2672)
Lk 1, 39-55
12.06.2003 | Čítanosť(2631)
Lk 1, 26-38


© 2003 - 2015 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet