11.december 2018

     MENU

Úvod
YouTube
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    Pán hovorí vo svätom evanjeliu: „Robte pokánie, lebo sa približuje Božie kráľovstvo.“ A tak, chceš, aby k tebe prišlo kráľovstvo? Kajaj sa! Ak sa nepokajáš, hocikoľko budeš hovoriť „príď kráľovstvo tvoje“, ono nepríde k tebe.

~prepodobný Simeon Nový Bohoslov ~

20.06.2003 - Miron
čítanosť1004 reakcie0
(Share 204 1)


Téma: Kríž – znamenie kríža

Myšlienky... 23/2001

      Robiť znamenie kríža – žehnať sa – je úkon, ktorý je kresťanom vlastný už od samého počiatku. Dôkazy nachádzame v rôznych textoch a dokumentoch. Najprv išlo o znamenie kríža, ktoré sa robilo jedným prstom na čele a na rôznych častiach tela. Dnešný spôsob žehnania, aký robia kresťania východnej cirkvi, sa pripisuje mníchom z 8. storočia. Znamenie kríža sa robí tak, že sa spoja pri prvé prsty pravej ruky a ostatné dva ostávajú ohnuté. Potom sa tieto tri spojené prsty dotknú čela, prs, pravého a ľavého ramena. V latinskej cirkvi nastala zmena v 13. storočí a prijal sa dnešný zvyk otvorenou rukou, ktorá sa dotkne ľavého ramena pred druhým. Znamenie kríža sprevádzajú slová: „V mene Otca i Syna i Svätého Ducha.“ Táto formula bola pravdepodobne prevzatá z krstnej formuly.
      Od samého počiatku veriaci pripisovali znameniu kríža duchovné účinky. Augustín píše: „Všetko, čo má byť posvätené, sa značí znamením Pánovho kríža spolu so vzývaním Kristovho mena.“ (Podľa: T. Špidlík, Spiritualita křesťanského Východu – Modlitba, s.103.)
      Kto teda robí znamenie kríža – posväcuje sa. Popri tomto význame nachádzame ešte jeden, ktorý mu neodporuje, ale dopĺňa. Znamenie kríža je znakom prijatia Božích darov. Znamenie kríža robíme, keď nás kňaz žehná. A tak tento náš úkon je znakom prijatia nadprirodzených darov, ktoré nás posväcujú. A práve v tomto význame môžeme nájsť korene tak častého žehnania sa vo východnej cirkvi. Je to úkon slobodný – nie je ohraničený liturgickými predpismi. Znamenie kríža sa robí, keď kňaz žehná, keď sa spomína Najsvätejšia Trojica, ale v slobode i na tých miestach bohoslužby, kde prosíme o rôzne duchovné dary. Táto prax sa opiera o Kristove prisľúbenia: „Ak budú dvaja z vás na zemi jednomyseľne prosiť o čokoľvek, dostanú to od môjho Otca, ktorý je na nebesiach.“(Mt 18, 19) „Dostanete všetko, o čo budete s vierou prosiť v modlitbe.“ (Mt 21, 22) „A urobím všetko, o čo budete prosiť v mojom mene, aby bol Otec oslávený v Synovi. Ak ma budete prosiť o niečo v mojom mene, ja to urobím.“ (Jn 14, 13) Pekne to ilustruje služba diakona, ktorý po prednesení každej prosby, na ktorú ľud odpovedá „Pane zmiluj sa“, robí znamenie kríža. Znak prijatia Božieho zmilovania a tým aj osobného posvätenia.
      Tento význam nachádzame aj pri tradičnej úcte ikón. Človek bozká ikonu, čím chce prejaviť úctu i lásku tomu, kto je na ikone zobrazený. Prejav lásky a úcty voči Bohu a svätým nemôže byť bez odozvy z neba. Preto sa človek po pobozkaní ikony žehná – znak prijatia Božích darov a osobného posvätenia.
      Znamenia kríža ako znak prijatia Božích dobrodení a znak, ktorý nás posväcuje, prináša veľké duchovné účinky. Je preto potrebné očistiť toto znamenie v osobnom živote od všetkej formálnosti a povrchnosti.
20.09.2005 | Čítanosť(2524)
Téma: Kristus / Kríž / Obeta
21.08.2003 | Čítanosť(1684)
Téma: Kríž
12.09.2003 | Čítanosť(14723)
09.14. - Povýšenie sv. Kríža


© 2003 - 2015 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet