18.október 2019

     MENU

Úvod
YouTube
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    Túžba sa stále modlí, aj keď jazyk mlčí. Ale kedy modlitba zaspáva? Vtedy, keď ochladne túžba.

~sv. Augustín~

20.06.2003 - o. RNDr. Jozef Voskár
čítanosť1867 reakcie0
(Share 337 0)


Téma: Zachej zatúžil vidieť Ježiša / Lk 19, 1-10

Myšlienky... 24/2003

      Pred niekoľkými dňami sa mi telefonicky ozval jeden z mojich dávnych priateľov, ktorého som nevidel už vyše desať rokov. Stihol mi v krátkosti povedať o svojich životných ťažkostiach a o svojej túžbe urobiť na sebe nejakú zmenu. Zdôraznil však veľmi lapidárne, že netúži po zmene, ktorá by ho priviedla k niečomu horšiemu, ale k lepšiemu a preto ma prosil o stretnutie.
      Takáto túžba patrí vlastne k najvlastnejším prirodzeným túžbam každého človeka, ktorý sa môže zmietať v ťažkostiach života rôzneho druhu, v konzumnom životnom štýle, ktorý neuspokojuje, v zháňke za peniazmi a bohatstvom, v honbe za kariérou, alebo v traumách rôznych závislostí, ktoré privádzajú človeka až do osobných katastrôf. Túžba po záchrane, po zmene v zmätku svojho života vedie človeka neraz použiť aj nedobré a nepravé prostriedky podľa príslovia, že „topiaci sa aj slamky chytá“.
      Zachej, hlavný colník z Jericha sa tiež ocitol v problémoch, ktoré ho trápili, ktorých by sa chcel zbaviť a zlepšiť si život. Lenže on to riešil tou najsprávnejšou cestou, keď „zatúžil vidieť Ježiša“ a dobre všetko zvážil, čo urobí a tiež vynaložil námahu, aby sa mu túžba naplnila. Zvolil si nadhľad z figovníka, aby sa mohol zrakom stretnúť so zrakom toho, ktorý mu mohol pomôcť, chcel jasne a bez prekážok uvidieť Ježiša, aby od neho získal aj nadhľad nad prízemnosťou svojho života. Ježišov fascinujúci a oslobodzujúci pohľad ho rýchlo stiahol z figovníka, aby mohol vyhovieť zasa Ježišovej túžbe – „dnes musím zostať v tvojom dome“. A vtedy ten zástup ľudí, ktorý sprevádzal Ježiša a ktorý zacláňal Zachejovi pohľad na neho zašomral: „Vošiel k hriešnemu človekovi“. Zachej sa Ježišovi vo svojom dome nesťažoval na ťažkosti svojej práce na colnici, nesťažoval sa na to, že si musí od mnohých vypočuť jedovaté poznámky, že je kolaborantom okupačnej rímskej moci, že je zdieračom chudákov, aby bohatol na ich úkor. Zachej zasiahol podstatu veci, ktorá ho trápila a pre ktorú sa chcel s Ježišom stretnúť a vidieť ho, keď povedal: „Pane, polovicu svojho majetku dám chudobným a ak som niekoho oklamal, vrátim štvornásobne“. Toto je podstata každej ľudskej túžby po zmene k lepšiemu. Nežiť v egoizme, ale solidarizovať sa so všetkými, ktorí potrebujú našu lásku, netopiť sa v prebytkoch konzumného života na úkor chudákov, ktorým nedáme to, čo je spravodlivé. Je to túžba zmravniť svoj život v sympatii so všetkými, ktorí majú spolu s nami rovnaký status Božieho dieťaťa. A takýto stav, takýto postoj, pre ktorý sa Zachej pred Ježišom pevne rozhodol, Ježiš definuje ako spásu, ktorá Ježišovou zásluhou a Zachejovým slobodným rozhodnutím prišla aj do Zachejovho domu a príde určite aj do života každého z nás, ak poctivo urobíme to, čo urobil Zachej.
      Evanjelium ani v náznaku nehovorí o tom, žeby bol Zachej po stretnutí s Ježišom zanechal svoju prácu na colnici, ktorá bola v očiach Židov nenávidená, ale skôr môžeme predpokladať, že zmenil svoj štýl práce v duchu prísľubu, ktorý dal Ježišovi. A to je odkaz aj pre nás, aby sme vlastné ťažkosti a ich príčiny videli v ich skutočnom strede, v morálke nášho života, ktorá musí zniesť Ježišov pohľad a Ježišov oslobodzujúci výrok – dnes prišla spása do tvojej duše.
      Teraz už len ostáva úloha všetkých, ktorí patríme do Ježišovho zástupu, aby sme žiadneho „Zacheja“ dnešnej doby nezatracovali a nezacláňali mu pohľad na Ježiša, ktorého tiež túži vidieť. Buďme teda pre všetkých cestou k Ježišovi a nie prekážkou.
27.05.2011 | Čítanosť(779)
Téma: Srdce / Zachej
12.06.2003 | Čítanosť(2316)
Lk 19, 45-48
12.06.2003 | Čítanosť(2220)
Lk 19, 1-10
12.06.2003 | Čítanosť(2188)
Lk 19, 11-27


© 2003 - 2015 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet