21.január 2019

     MENU

Úvod
YouTube
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    „Láska je Božia cesta k ľuďom a ľudská cesta k Bohu.”

~JOHANN VON KASTL~

20.06.2003 - Miron
čítanosť1167 reakcie0
(Share 266 0)


Téma: Bdelosť / Pôvod zla / Mt 13, 24-30

Myšlienky... 21/2001

AI       Človek je tvor zvedavý. Usiluje sa prísť veci na koreň. Preto je vďačný každému, kto mu pomôže nájsť odpoveď na jedno z jeho nespočetných „prečo“.
KE       Z tohto pohľadu má vrcholná vďačnosť patriť nášmu Spasiteľovi. On nám dáva odpoveď na všetky dôležité otázky života. Dnes nám objasňuje problém zla vo svete.
DI       Je to pre nás dôležitá informácia, pretože niekedy spoznanie „kúkoľa“ v bezprostrednej blízkosti môže spôsobiť malomyseľnosť.
      Pociťuje to človek, ktorý si robí spytovanie svedomia. Odhaľuje v sebe nánosy zla, ktoré sa v jeho duši usadili pod maskou nevinnosti. Prekvapene sa pýta sám seba: „Kde sa vo mne vzalo toto zlo? Či neusilujem o dobro?“
      Pociťujú to rodičia, keď pozorujú svoje dospievajúce deti a badajú negatívne prvky v ich charaktere. Pýtajú sa: „Kde sa v nich vzalo toto zlo? Či sme im nedávali dobrý príklad? Či sme ich nenapomínali a neukazovali správnu cestu?“
      Pociťujú to aj kňazi, keď pozerajú na zverený Boží ľud. Tiež sa pýtajú sami seba: „Kde sa v našom spoločenstve vzalo zlo? Či azda nehlásame Božie slovo plné dobroty a nerozdávame posilňujúci eucharistický Chlieb?“
      Ježiš Kristus na tieto a podobné otázky odpovedá: „To urobil nepriateľ.“ To nám stačí, aby sme si uvedomili, že tu máme dočinenia s otcom lží a nepriateľom dobra – s diablom.
PAR       Je to bystrý nepriateľ. Využíva každú možnosť, len aby zasial zlé semeno, ktoré sa pokúša prerásť dobré zrno Božieho slova. Možnosti má veru dosť. Duchovný spánok, ľahostajnosť, nedbalosť, nepozornosť – to všetko ponúka nepriateľovi šancu. Zasieva „burinu“ prostredníctvom fantázie, sluchu, zraku, vzťahov. Využíva chvíle nepozornosti a únavy.
      Bezočivo využíva i úprimnú ľudskú službu Bohu. Lichotí tým, ktorí pokročili v duchovnom živote. Nahovára im, akí sú perfektní, oveľa lepší, než tí druhí. Ak sa človek dá nachytať, zvíťazí v ňom pýcha a s celým duchovným životom to odrazu ide dolu kopcom.
      Ťažko povedať, koľko toho kúkoľa určeného na spálenie nosíme v sebe. No kým žijeme a máme dobrú vôľu, môžeme premieňať tento kúkoľ na dobrú pšenicu. Boh nám dáva svoju pomoc i prostriedky. K tomu pridáva svoju milosrdnú zhovievavosť, ktorá nám dáva až do okamihu smrti priestor na obrátenie.
      Musíme byť preto bedliví. Kým žijeme, nesmieme sa ukolísať predstavou, že sme na dobrej ceste. Sv. apoštol Pavol napomína veriacich v Korinte i nás takto: „Kto si myslí, že stojí, nech si dáva pozor, aby nepadol.“(1 Kor 10, 12) Cirkev už neraz bola svedkom, ako sa dobrá pšenica v rozhodujúcom okamihu stala kúkoľom a kúkoľ zas dobrou pšenicou.
MY       Takúto zmenu pekne ilustruje rozprávanie o dvoch mudrcoch, ktorí žili v starom meste Afkar.
      Títo mudrci sa navzájom nenávideli a hašterili pre svoje náuky. Jeden popieral existenciu Boha a ten druhý bol zas veriaci.
      Istého dňa sa stretli na trhu. Obklopení svojími žiakmi, začali sa hádať o existencii Boha. Rozišli sa až po dlhých hodinách slovného zápasu.
      V ten istý deň sa neveriaci učenec odobral do chrámu, padol na zem pred oltárom a prosil Pána Boha o prepáčenie za svoju zatvrdilosť.
      V tom istom čase druhý učenec, ktorý si tak vysoko cenil Pána Boha, spálil všetky náboženské knihy, lebo stratil vieru. (K. Wojtowicz, O kázni a dáždnikoch, s. 23)
ADE       Je teda možné žiť i vo svete, v ktorom je zlo – v očakávaní možnej premeny kúkoľa na pšenicu. Ale je nemožné žiť v tomto svete bez bdenia a neustálej pozornosti, ak sa nechceme stať korisťou nepriateľa. Preto pamätajme a držme sa slov sv. Pavla: „Kto si myslí, že stojí, nech si dáva pozor, aby nepadol.“(1 Kor 10, 12) Amen.
25.06.2003 | Čítanosť(1356)
Téma: Bdelosť / Múdrosť
12.06.2003 | Čítanosť(3274)
Mt 13, 44-52
12.06.2003 | Čítanosť(3179)
Mt 13, 1-23
12.06.2003 | Čítanosť(2995)
Mt 13, 24-30


© 2003 - 2015 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet