16.september 2019

     MENU

Úvod
YouTube
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    Kto je už tak ďaleko, že spoznal hranice svojho rozumu, ten sa už na nikoho nebude pozerať zvrchu.

~SV. EDITA STEINOVÁ~

20.06.2003 - Miron
čítanosť2152 reakcie0
(Share 366 0)


Téma: Pokánie / Pýcha / Pravdy / Pokora / Lk 14, 07-11

Myšlienky... 5/2003

AI      Dobre vychovanému človekovi sa môže zdať dnešné evanjelium (Lk 14, 7-11) tak trochu zvláštne. Veď je prirodzené, že človek sa nebude sám uchádzať o prvé miesto na hostine. Zmysel podobenstva je však oveľa hlbší než len obyčajné pripomenutie slušného správania.
KE      Ježiš Kristus nám pripomína, aby sme pestovali čnosť pokory.
DI      Opakom pokory je pácha. Arabská karmelitánka Mirjam napísala vo svojich Spomienkach na mystické zážitky toto: „V pekle možno nájsť všetky čnosti, iba jednu nie – poníženosť. V nebi zasa možno nájsť všetky neresti, len jednu nie – pýchu.“
      Pokora je bránou do neba, pretože poníženosť umožňuje poznanie večnej pravdy. Ježiš Kristus nám to pekne priblížil v podobenstve o márnotratnom synovi alebo o mýtnikovi a farizejovi. Pýcha nielenže znemožňuje poznanie pravdy, ale svoje ostrie obracia nielen proti ľuďom, ale i proti Bohu. Vždy je to však na škodu pyšného, nehovoriac už o tom, koľko bolesti to narobí spoločenstvu okolo takého človeka.
      Pokora odkrýva človeku pravdu. Preto je dôležité pestovať túto čnosť, aby sme vedeli správne ohodnotiť seba samých. Mnohokrát bude takéto poznanie pravdy o sebe samom nepríjemné, ale nikdy nedovolí, aby sme upadli do pohŕdania druhými.
PAR      Ježiš Kristus keď rozprával toto dnešné podobenstvo, myslel na hostinu večného života. Takto je potrebné chápať napomenutie k pokore. Neide tu o pokoru, ktorá by potierala skutočné ľudské prednosti v porovnaní s druhými ľuďmi, ale o náboženský vzťah k Bohu. Pred Bohom je každý človek nepatrný a to v každom smere. Človek stojí pred Bohom ako tvor pred Stvoriteľom, ako časný pred večným, ako hriešnik pred svätým. Keď si uvedomíme, že stojíme pred Bohom s celou nošou svojich hriechov a slabostí, malo by byť celkom prirodzené osvojiť si hlbokú pokoru.
      Pýcha preto znemožňuje správny vzťah medzi človekom a Bohom. Pyšný si nárokuje to, na čo nemá právo. Len pokora, poníženosť pred Božou tvárou otvára prúdy Božích milostí, ktoré ho privádzajú na to popredné miesto na nebeskej hostine. (Podľa: HRBATA, J.: Perly a chléb. 177.1.)
MY      V jeden búrlivý jesenný deň roku 1084 prišiel k bráne benediktinského kláštora pútnik v kajúcom rúchu. Všetkým sa zdalo, že je nemý, pretože len posunkami dával najavo, že by sa rád stal mníchom. Opát Tencho ho prijal za kláštorného sluhu. Osem rokov tento pútnik vykonával tie najnižšie práce v kláštore.
      Keď ochorel a cítil, že sa blíži jeho posledná hodina, pred všetkými rehoľníkmi vyznal:
       „Som Boleslav VII., poľský kráľ. Počas svojej vlády som sa dopustil mnohých ukrutností. Vlastnými rukami som zavraždil pri oltári biskupa Stanislava v Krakove, pretože ma napomínal pre moje neprávosti.
      Pápež Gregor VII. ma za to vylúčil z Cirkvi. Spamätal som sa. Vybral som sa do Ríma, aby som si vyprosil odpustenie tohto trestu. Na spiatočnej ceste som prišiel medzi vás, aby som sa v mlčaní a ako prostý sluha kajal za svoje hriechy.“
      Ako dôkaz svojho prehlásenia ukázal rehoľníkom svoj kráľovský pečatný prsteň. Skoro na to zomrel. (HORÁK, A.: Pane pery mé ráč otevříti... s. 140.)
      Pozrite, ako tohto nešťastníka pokora priviedla k pravde o sebe samom a tak i k následnému pokániu.
ADE      Usilujme sa teda pestovať pokoru, aby aj my sme došli k poznaniu pravdy o sebe samých. Toto prebudí duch pokánia a pokánie privolá Božiu milosť. Pokora sa tak stane pozvánkou k poprednému miestu na hostine v nebeskom kráľovstve.
25.06.2003 | Čítanosť(1165)
Téma: Pokánie
25.06.2003 | Čítanosť(1124)
Téma: Pokánie
25.06.2003 | Čítanosť(1070)
Téma: Pokánie
Pokánie |
Pokánie | Pokánie
12.06.2003 | Čítanosť(3088)
Lk 14, 15-24
12.06.2003 | Čítanosť(2349)
Lk 14, 7-14
12.06.2003 | Čítanosť(1984)
Lk 14, 25-35


© 2003 - 2015 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet