26.jún 2019

     MENU

Úvod
YouTube
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    Život je sťa mihnutie. Trvá len pár hodín, no naša odmena je nekonečná. A dokonca keby tu na zemi nebola nijaká odmena, už nasledovanie Pánových rád a napodobňovanie jeho majestátu v akomkoľvek stupni by bolo pre nás nesmiernym odškodnením.

~sv. Terézia od Ježiša ~

20.06.2003 - Miron
čítanosť575 reakcie0
(Share 150 0)


Svätých slávnych a všechválnych najvyšších apoštolov Petra a Pavla (Mt 16, 13-19)

Homília

AI       Stretnutie človeka s človekom je vždy sprevádzané s určitým očakávaním: „Čo mi ten druhý môže dať? Čím ma môže obohatiť?“ Tieto otázky sú na mieste, pretože zo skúsenosti vieme, že sa ľudia navzájom ovplyvňujú. Stretnutie s blížnym môže nasmerovať ku konaniu dobra, ale i ku konaniu zla. Dnes sme prišli, aby sme sa nechali ovplyvniť veľkými apoštolmi Petrom a Pavlom. Vieme, že toto naše stretnutie s nimi nás chce nasmerovať k dobru. Aké posolstvo nám prinášajú?
KE       Prichádzajú, aby upevnili našu jednotu vo viere, a Cirkvi.
DI       Je to naliehavá potreba doby. Dnes totiž mnohí kresťania strácajú istotu vo viere, dávajú sa strhnúť rôznymi módnymi heslami, za ktorými sa skrýva bludné učenie novopohanstva.
      Situácia v dnešnom svete sa v mnohom podobá prostrediu, v ktorom žili kresťania v Efeze, v čase, keď sv. Pavol písal svoj list, Efez bol hlavným mestom rímskej provincie a dôležitým kultúrnym a hospodárskym strediskom na maloázijskom pobreží. Kvitnúci obchod, bohatstvo, prepych, neviazaný život efezského prístavu ako aj kult Diany, to všetko ohrozovalo veľké duchovné bohatstvo, ktoré tamojší kresťania prijali. Zhubný vplyv mesta sa začal pomaly prejavovať. Najprv sa prejavila nejednota kresťanského spoločenstva, keď sa začali robiť rozdiely medzi židokresťanmi a tými, ktorí prijali evanjelium z pohanstva. Táto nejednota vo vnútri kresťanského spoločenstva umožnila bludárom vnášať medzi veriacich rôzne falošné náuky. Situácia bola skutočne vážna, preto im sv. Pavol napísal list s napomenutím i povzbudením.
      Nepripomína to v mnohom dnešnú dobu? Či bohatstvo a neviazaný život nerozkladá naše kresťanské spoločenstvá? Či nemizne vzájomná jednota len preto, že sa navzájom škriepime a bijeme na maličkostiach, ktoré skutočne za to nestoja? Nečudo, že takto rozbití kresťania sa stávajú ľahkým úlovkom rôznych siekt. To všetko cítime a vnímame s veľkou intenzitou. Preto sme určite zvedaví na slová sv. Pavla, ktoré nás napomínajú i povzbudzujú.
PAR       Jednota spoločenstva je znakom jednoty s Kristom. Preto sv. Pavol efezským veriacim i nám vymenováva piliere jednoty: „Jeden je Pán, jedna viera, jeden krst. Jeden je Boh a Otec všetkých,...“(pozri Ef 4,1-6) Samotné poznanie týchto pilierov jednoty nestačí. Musíme sa snažiť o čnosti, ktoré vyrastajú z týchto pilierov a prinášajú jednotu do života kresťanského spoločenstva. Sv. Pavol vymenováva tieto čnosti. Je to pokora, miernosť a trpezlivosť. Pokora je ochotná slúžiť a tým vytvára jednotu. Miernosť buduje priateľskú atmosféru bez ostrých konfliktov. Trpezlivosť je nutná, pretože odstraňovanie ľudských chýb trvá vždy dlho. A nadovšetko potrebná je láska, pravá a nesebecká. Láska je najväčšou budovateľkou jednoty.
Nejednota nevzniká preto, že by ľudia zabudli na Boha, ktorý svojim otcovstvom zjednocuje všetkých ľudí. Nejednota vzniká preto, že ľudia pozabudli pestovať svoj duchovný život, tým aj čnosti, ktoré jednotu budujú. Sú nimi pokora, miernosť, trpezlivosť a vzájomná láska.
MY        Bolo by veľmi krásne. keby nás tieto slova priviedli k zamysleniu nad vlastným duchovným životom. Nikto nemôže byť strojcom pokoja a jednoty vo svojej farnosti, keď sa prikláňa k svetu viac než k Bohu. Každý, kto nedbá o svoj duchovný rast, stáva sa zdrojom nejednoty.
      Vieme čo je dobré a správne. Vieme, k akému životu nás povoláva Kristovo evanjelium. Učenie Cirkvi koncentrované v encyklikach Svätého otca nám pomáha zorientovať sa v dnešnej dobe. Je potrebné len jedno: prijať toto duchovné bohatstvo a nedať sa ničím odradiť pri jeho uplatňovaní v živote.
Jednému ateistovi, ktorý si namýšľal, že žije dobrým životom, sa raz dostalo do rúk Sväté písmo. Rozhodol sa, že si ho prečíta, veď to patrí k všeobecnému vzdelanie. Ale Božie slovo ho oslovilo s takou silou, že keď dočítal evanjelia, povedal: „Oh, ako som sa mýlil.“ A s tým povzdychom sa v ňom začal nový život, ktorý vedie k spáse.
      Možno i my pri pohľade do svojho vnútra, pri uvedomení si niektorých našich postojov a skutkov si povieme: „Oh, ako som sa mýlil.“ Nemusíme sa však báť. Ak je v nás dobrá vôľa, práve v tú chvíľu sa v nás začne nový život, ktorý buduje jednotu a vedie k spáse.
ADE       Stretnutie človeka s človekom ovplyvňuje. Nechajme sa teda ovplyvniť stretnutím so sv. Petrom a Pavlom, a vydajme sa smelo na cestu kresťanskej jednoty, ktorá ústi do večného života. Amen.


© 2003 - 2015 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet