26.jún 2019

     MENU

Úvod
YouTube
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    Prikazoval lásku k Bohu a vyžadoval spravodlivosť voči blížnemu, aby človek nebol ani nespravodlivý, ani nehoden Boha; a Desatorom ho pripravoval na priateľstvo s ním a na spoločenstvo s blížnymi... Toto robilo človeka slávnym, lebo sa tým dopĺňalo, čo mu chýbalo, to jest priateľstvo s Bohom.

~sv. Irenej~

20.06.2003 - Miron
čítanosť462 reakcie0
(Share 242 0)


Svätá a veľká nedeľa Paschy (Jn 1, 1-17)

Homília

AI       Veľkonočné sviatky sú veľmi príjemné a krásne. V týchto dňoch ožívajú rôzne zvyky, ktoré nám ľudová tradícia zachovala. Musíme si však dať pozor, aby radovánky týchto dní nám nezakryli hlavný zmysel sviatkov.
KE       Predídeme tomu, ak si hlboko do srdca vložíme nádherné a radostné posolstvo: Kristus slávne vstal z mŕtvych!
DI       Je náramne dôležité pripomínať si túto pravdu. Na tejto udalosti stojí celé kresťanstvo. Kto neprijme posolstvo vzkriesenia, len ťažko sa v živote pustí úzkou a v očiach sveta nerozumnou cestou kríža. Zmysel viery, zmysel kresťanského štýlu života dáva slávne Kristovo vzkriesenie.
       „Boh je mŕtvy!“ Tieto strašné slová nemeckého filozofa Nietzscheho vykríkol do preplnenej katedrály Notre Dame akýsi študent. Privolaná polícia študenta zatkla a odviedla do blázinca.
      Bol však ten študent skutočne blázon? Veď v poslednom čase sa často stretávame s názorom, že kresťanstvo je už zastaralé. Mnohým ľuďom sa javí ako mŕtve, akoby už nedokázalo dať nič nové.
      Nemôžeme nikomu zazlievať tento názor, pretože mnohokrát sami na sebe vidíme, že večné pravdy nás nechávajú chladnými a už vôbec nás nepohýňajú k správnemu konaniu.
      Pritom evanjelium nie je statické. Evanjelium priam ženie ku konaniu. Anjel hovorí ženám: „Choďte a povedzte jeho učeníkom i Petrovi: Ide pred vami do Galiley; tam ho uvidíte, ako vám povedal.“
      Boh ide pred nami. Aj od nás žiada, aby sme vykročili za ním. Vzkriesený Kristus ide pred nami a volá nás za sebou. Pôjdeme? V stávke nie je len vierohodnosť kresťanstva pred svetom, ale hlavne naša spása.
PAR       Kazateľ Wilhelm Busch rozpráva:
      Mal som obdivuhodného otca, s ktorým ma spájal prekrásny vzťah. Jedného dňa som sa v podkrovnej izbe nášho domu zaoberal písomnou úlohou, keď zdola ku mne zaznelo:
       „Wilhelm!“
      Vyšiel som z izby a spýtal sa otca, čo sa deje. Otec ma poprosil, či by som s ním neišiel do mesta.
       „Ach, otecko,“ odpovedal som, „práve pracujem na veľmi dôležitej časti mojej písomnej práce. Nehodí sa mi to.“
      Otec teda išiel sám. A o štrnásť dní bol mŕtvy. U nás je taký zvyk, že sa mŕtvy uloží v dome a synovia striedavo držia stráž pri otvorenej truhle. Keď prišiel rad na mňa, bola už noc. Všade ticho. A tu mi zrazu prišlo na um, ako ma otec pred štrnástimi dňami prosil, aby som ho sprevádzal do mesta. A ja som mu na to odpovedal „nie“. Teraz sa na neho pozerám a myslím si: „Ach, otec, požiadaj ma ešte raz! A keď chceš, aby som išiel s tebou aj sto kilometrov, tak pôjdem s tebou!“
      Ale otcove ústa sú už nemé. Táto drobná neláskavosť voči otcovi sa mi stala veľkým bremenom. Cítil som, že túto neláskavosť už nemôžem napraviť ani zmeniť. (W. Busch, Ježiš náš osud, s. 124)
MY       Boh ide pred nami a prosí nás, aby sme išli za ním. Nesmieme premrhať túto ponuku, lebo inokedy môže byť už neskoro. Nie Boh bude mŕtvy, ale my. Nič sa už nebude dať vrátiť späť, aby sa zjednala náprava.
      Všade okolo seba pozorujeme, ako zlo rastie, bujnie a víťazí. Ak budeme nasledovať Boha, ktorý ide pred nami, vyjdeme prinajmenšom na posmech pred týmto svetom. Stále totiž platí Kristova predpoveď, že nás budú prenasledovať pre jeho meno. Ale práve vtedy, keď človek s láskou odpovedá na posmech, urážky i rany, stáva sa autentickým zvestovateľom veľkonočného víťazstva dobra nad zlom.
ADE       Mnohí si myslia, že Boh je mŕtvy, že kresťanstvo je zastaralé. Vyvráťme toto zmýšľanie stálym svedectvom viery, ktorá vyrastá z prijatia veľkonočného tajomstva. Amen.


© 2003 - 2015 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet