26.jún 2019

     MENU

Úvod
YouTube
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    „Keď človek zabíja prírodu, zasiahne svoju vlastnú dušu.”

~PAUL BERTOLOLY~

20.06.2003 - Miron
čítanosť620 reakcie0
(Share 205 0)


Nášho otca svätého Mikuláša (Lk 6, 17-23)

Homília

AI       Keby sa vás niekto spýtal na vašich obľúbených svätcov, určite by ste spomenuli hneď niekoľkých. Je dobré, že máme pred očami celé zástupy mužov a žien, ktorých pre ich spôsob života voláme svätými. Na svätcovi sa odráža záblesk Božej dobroty a svätosti. Preto svätosť života je sama o sebe príťažlivá.
KE       Svätý Mikuláš je takýmto človekom. Ikos akafistu ho ospevuje ako „anjela v ľudskom tele, ktorý je zjavený celému svetu.“
DI       My poznáme dobre život sv. Mikuláša, preto dáme za pravdu slovám liturgického textu. Sv. Mikuláš vynikal tak svätým životom, že sa stal zakrátko príkladom pre celý svet. Úcta k nemu sa rýchlo rozšírila po celom Východe. Neskôr, keď boli jeho pozostatky v jedenástom storočí prenesené do talianskeho mesta Bari, aj po celom Západe. Mesto Bari sa od toho času stalo najvyhľadávanejším pútnickým miestom západných krajín.
      Kresťania sa na sv. Mikuláša pozerajú s úctou. Aj my obdivujeme jeho zbožnosť, dobrotu, udivujú nás zázraky, ktoré vykonal. Zamyslime sa však dnes nad jednou črtou sv. Mikuláša, ktorú môžeme a máme vniesť do svojho života. Je to vernosť pravej viere.
PAR       Pod pravou vierou rozumieme súbor právd, ktoré poznáme z Božieho zjavenia a Cirkev nám ich predkladá k vereniu. Často sa v histórii Cirkvi stalo, že niektorí ľudia mylne hlásali niektoré pravdy viery. Tak strhli seba, ale aj iných do bludu. Preto musela Cirkev jasne definovať pravdy viery.
      Za čias sv. Mikuláša, istý kňaz, Árius, začal hlásať, že Kristus nie je Bohom, nie je večný, nie je zrodený z Otca, ale je len Božím tvorom. Touto mylnou náukou sa zaoberal aj Nicejský koncil v roku 325. Na tomto koncile sa zúčastnil aj sv. Mikuláš. Ostro vystúpil proti popieraniu božstva Ježiša Krista. Podľa dávnej tradície, tak veľmi horlil za pravú vieru, že Ária za jeho herézu, ktorá zviedla mnoho ľudí, udrel do tváre. Väčšina biskupov sa nad tým pohoršila. Okamžite ho zbavili biskupskej hodnosti. Pristúpili k nemu a začali mu dávať dole biskupské insígnie. V tom niekoľko starých a svätých biskupov uvidelo nad sv. Mikulášom Ježiša Krista a Matku Božiu. Ježiš vracal Mikulášovi evanjeliár a Presvätá Bohorodička ho obliekala do biskupského omoforu. Celí užasnutí sa postavili na obranu sv. Mikuláša a vypovedali, čo videli.
      Na tomto sneme sa odsúdilo falošné učenie Ária a jasne sa povedalo, že „ Syn je Boh z Boha, Svetlo zo Svetla, pravý Boh z pravého Boha, splodený nie stvorený, jednej podstaty s Otcom.“
MY       Zaiste obdivujeme rozhodnú obranu pravej viery u sv. Mikuláša. A kto sa vie dobre pozerať okolo seba, potvrdí, že jeho príklad máme nasledovať i v tomto svete. Veď je tak veľa najrozličnejších východných náboženstiev a siekt, ktoré prenikli do našej spoločnosti a zvádzajú ľudí na falošnú cestu.
      Jeden príklad za všetkých. Mladý muž prehlásil: „Ja som spoznal pravú vieru. Je to viera Svedkov Jehovových. Bol som pokrstený u katolíkov, ale teraz viem, že katolícka viera je samý blud a klamstvo!“ Keď sa ho pýtali, čo konkrétne je chybné na učení katolíckej cirkvi, nevedel na to odpovedať. Spýtali sa ho: „Keď si bol katolíkom, tak si určite chodil na náboženstvo. Aké pravdy viery si sa tam naučil?“ Nevedel odpovedať. Nakoniec sa zistilo, že vlastne ani nepozná základné katechizmové pravdy. Nečudo potom, že sa stal ľahkou korisťou inej náboženskej spoločnosti.
      Príklad sv. Mikuláša nás chce priviesť k obnovovaniu si právd našej viery ďalším štúdiom. Veď len tak sa budeme môcť postaviť na obranu našej viery, keď ju budeme poznať. Preto nehanbite sa otcovia a matky vziať do rúk katechizmus alebo inú náboženskú knihu. Pamätajte, že osobná svätosť sa dá vybudovať len na pevných základoch viery. Tie základy tvoria pravdy viery.
ADE       Nech teda sv. Mikuláš svojím príhovorom vyprosí nám silu obnovovať si a prehlbovať poznanie právd viery. Amen.


© 2003 - 2015 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet