19.december 2018

     MENU

Úvod
YouTube
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    Náboženská viera a viera v manželstvo majú rovnakých nepriateľov. Hlavný z nich je rutina. Rutina vo viere, v modlitbe, vo sviatostiach i v manželskom živote.

~LOUIS EVELY~

20.06.2003 - Miron
čítanosť1556 reakcie0
(Share 390 1)


Téma: Viera / Mt 8, 5-13

Myšlienky... 14/2001

AI       Sled denných udalostí niekedy človeka núti hodnotiť seba i iných. Ale ľudia, ktorí sa často zamýšľajú nad Božím slovom a usilujú sa pochopiť Božie konanie, spoznávajú, že Božie hodnotenie vecí sa od ľudského mnohokrát líši.
KE       To s prekvapením zistili aj Židia, keď Ježiš s údivom ohodnotil stotníka: „Veru hovorím vám: Takú vieru som nenašiel u nikoho v Izraeli“.
DI       V čom sa teda rozchádzalo hodnotenie Boha a ľudí? Židia hodnotili stotníka zo svojho pohľadu. Narodili sa vo viere a boli v nej od malička vychovávaní. Poznali pravdy viera a ešte lepšie predpisy zákona. A práve od dôsledného zachovávania vonkajších predpisov si nárokovali Božiu pomoc. Nepochopili, že všetko dobro je len nezaslúženým Božím darom. Boli presvedčení, že pre svoje skutky majú nárok na odmenu. Práve preto podporujú stotníkovu prosbu jeho zásluhami: „Zaslúži si, aby si mu to urobil, lebo miluje náš národ, aj synagógu nám postavil.“ Židia ohodnotili skutky stotníka a usúdili, že si zaslúži Božiu pomoc.
      Stotník sa však sám hodnotí úplne inak. Posiela Ježišovi odkaz, v ktorom sa vôbec neodvoláva na svoje zásluhy. Ba čo viac, uznáva svoju nehodnosť. Jeho slová vyjadrujú hlbokú pokoru, ktorá pramení v poznaní ľudskej ničoty pred Bohom. A Kristus vysoko oceňuje tento stotníkov postoj: „Takú vieru som nenašiel u nikoho v Izraeli.“
PAR       Uvedomme si, že pravá zbožnosť začína pokornou úctou pred Božou všemohúcnosťou. Je to dôležité, lebo mnohokrát sa dopúšťame podobných chýb ako Židia. Tiež si akoby vynucujeme Božiu priazeň poukazovaním na naše zásluhy. Hovoríme: „ Boh ma musí vypočuť. Veď toľko som sa namodli, alebo toľko som sa narobil pri chráme, alebo nikdy som nevynechal liturgiu v nedeľu a vo sviatok.“ Zaiste, modlitba ako každá iná bohumilá činnosť je správna a potrebná. Ale ak nie je sprevádzaná pokorným uznaním vlastnej ničoty a úcty k Božej všemohúcnosti, len ťažko pohne Boha ku konaniu. Prosby k Bohu majú byť stretnutím ľudskej bezmocnosti s Božou všemohúcnosťou. Ak tento postoj u človeka chýba, tak jeho vzťah k Bohu stojí na vratkých nohách. A tak sa môže stať, že nás do Božieho kráľovstva predbehnú tí, ktorí sa azda ani nevedia poriadne modliť, ale dokážu uznať svoju nehodnosť a Božiu veľkosť.
MY       Nech nám túto pravdu vnesie do hĺbky srdca aj táto legenda. Začul raz v raji archanjel Gabriel ako Boh osobitne požehnával akéhosi človeka na zemi. To musí byť nejaký vážený sluha Najvyššieho, alebo mudrc, alebo pustovník – pomyslel si Gabriel a z anjelskej zvedavosti sa zniesol na zem, aby našiel toho vyvolenca. Hľadal, hľadal, ale bez úspechu. Nakoniec sa vrátil do neba a prosil Boha o presnú adresu. Pán Boh mu povedal:
       „Choď do tej a tej dedinky a tam v malej chalúpke uvidíš svetlo. Tam je ten človek.“
      Archanjel Gabriel urobil ako mu Pán Boh povedal. V chalúpke uvidel človeka, ktorý sa modlil pre nejakou modlou. Anjel rýchlo utekal do neba a pohoršený vychŕlil zo seba:
       „Ale, Pane, nebudeš predsa láskavým okom pozerať na toho modloslužobníka!“
       „Ja si nevšímam to, že ma on zle rozumie“, odpovedal Pán Boh. „Veď predsa nikto úplne nepochopí moju podstatu. Nepozerám sa na rozum ale na srdce. A srdce toho človeka ma hľadá dychtivo a pokorne a preto je mi také blízke.“ (K. Wojtowicz, O kázni a dáždnikoch, s. 60)
ADE       Ľudské hodnotenie vecí sa od Božieho líši. Ale i dnes sme sa naučili trošku chápať spôsob Božieho myslenia. Nech nám teda uznanie vlastnej nehodnosti a Božej veľkosti otvorí dokorán dvere do nebeského kráľovstva. Amen.
29.11.2010 | Čítanosť(3694)
Téma: Lk 17, 6 / Viera
25.06.2003 | Čítanosť(2517)
Téma: Viera
12.06.2003 | Čítanosť(8751)
Mt 8, 28-34
12.06.2003 | Čítanosť(4315)
Mt 8, 5-13
12.06.2003 | Čítanosť(3342)
Mt 8, 18-22


© 2003 - 2015 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet