22.január 2019

     MENU

Úvod
YouTube
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    „Byť sám šťastný a blažiť iných - to je pravá úloha človeka.“

~Bernard Bolzano~

20.06.2003 - Miron
čítanosť1088 reakcie0
(Share 261 0)


Sk 4, 13-22

Príhovor

      Poprední muži a kňazi boli prekvapení odvahou apoštolov. Prítomnosť uzdraveného človeka ešte viac zväčšovala ich rozpaky. Na jednej strane tu bol fakt, že k uzdraveniu došlo, na druhej strane chceli nejako ututlať túto udalosť, aby zabránili rozširovaniu tohto nového učenia. V presvedčení, že majú moc, prikázali učeníkom, že nesmú vôbec hovoriť ani učiť v Ježišovom mene. Ale Peter a Ján odpovedali: „Posúďte, či je správne pred Bohom vás počúvať viac než Boha, lebo my nemôžeme nehovoriť o tom, čo sme videli a počuli.“(Sk 4, 19-20)
      Pravdu, ktorú sa apoštoli dozvedeli počas spoločného života z úst Ježiša Krista, pravdu, ktorú videli potvrdenú v mnohých zázrakoch, pravdu, ktorej najväčší dôkaz spočíval v Kristovom zmŕtvychvstaní, nemohli poprieť mlčaním. Táto evanjeliová pravda je tou silou, ktorá poháňala apoštolov hlásať evanjelium a priviesť ku Kristovi ľudí rôznych kultúr, stavov a rás.
      My sme prijali tú istú evanjeliovú pravdu. Možno len naša ľahostajnosť, hriech, či nedostatok lásky nám bráni, aby sme ohlasovali Krista s rovnakou odvahou a horlivosťou ako apoštoli.
      Pozrite ako svoju túžbu po evanjelizácií pretavila do modlitby sv. Terézia z Lisieux:“ Ježišu, som malá, ale chcela by som osvecovať duše ako proroci a učitelia a mať dovolenie byť apoštolom. Chcela by som prejsť zem, ohlasovať tvoje meno a postaviť tvoj slávny Kríž na pôde neveriacich. No... nestačí mi len jedna misia, chcela by som v tom istom čase hlásať evanjelium v piatich svetadieloch a na vzdialených ostrovoch. Chcela by som byť misionárkou nielen po niekoľko rokov, ale aby som ňou bola bývala už od stvorenia sveta a teraz ňou bola až do skončenia časov. No predovšetkým by som chcela, môj drahý Spasiteľ, chcela by som vyliať pre teba svoju krv až do poslednej kvapky.“
      Dovoľme, aby nás slová tejto modlitby nadchli pre ohlasovanie evanjelia všade tam kde sme. Nech naše srdcia horia. túžbou všetkých priviesť ku Kristovi. Amen.
12.06.2003 | Čítanosť(2375)
Sk 4, 23-31
12.06.2003 | Čítanosť(2339)
Sk 4, 32-37
12.06.2003 | Čítanosť(2301)
Sk 4, 1-22


© 2003 - 2015 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet