23.marec 2019

     MENU

Úvod
YouTube
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    O akom človeku je reč? O človeku ovládanom žiadostivosťou, či o človeku vykúpenom Kristom?... Kristus nás vykúpil! To znamená: on nám dal možnosť uskutočniť celú pravdu nášho jestvovania; on vyslobodil našu slobodu z moci žiadostivosti.

~Ján Pavol II.~

20.06.2003 - Miron
čítanosť363 reakcie0
(Share 140 0)


Hebr 8, 7-13

Príhovor

      Kresťania, ktorým bol adresovaný tento list, pochádzali zo židovstva a boli vo veľkom nebezpečenstve, že sa k židovstvu vrátia. Spôsobovala to myšlienka na jeruzalemský chrám a na skvelú bohoslužbu, v porovnaní s ktorou kresťanská bohoslužba vyznievala veľmi chudobne. Ak sa k tomu pripočíta prenasledovanie a silné ohováranie zo strany Židov, je zrejmé, že toto nebezpečenstvo bolo veľmi zreteľné.
      Svätopisec ich preto povzbudzuje vo viere, aby vytrvali. Pripomína im známe Jeremiašovo proroctvo o obnove Izraela po babylonskom zajatí.
      Kristus pri Poslednej večeri položil základy Novej zmluvy. Keď Boh uzavrel zmluvu s ľudom Izraela za Mojžiša, nebolo to nič iné, iba príprava na Cirkev. Cirkev je Boží ľud Novej zmluvy v Kristovej krvi. O Izraeli môžeme povedať, že je to ľud Božích prisľúbení. Vlastne iba jedného, a to, že príde Mesiáš. Stará zmluva mala zmysel iba do chvíle, kým neprišiel Mesiáš, na ktorom sa naplnili Božie prisľúbenia. Nastala doba Novej zmluvy. Úlohu a poslanie vyvoleného národa prevzala z Božieho riadenia Cirkev ako nový Boží ľud, nový Izrael.
      Cirkev je dar Ježiša Krista pre našu spásu a posvätenie. Ustanovil ju, posväcuje ju a chráni na ceste do neba, kde príde k jej zavŕšeniu.
      Čo je pre nás Cirkev? Uvedomujeme si a prijímame toto svoje začlenenie do nového Božieho ľudu? Zamilujme sa do Cirkvi, pretože je „povolaná pracovať na spáse a obnove celého stvorenia, aby sa všetko obrodilo v Kristovi a ľudia v ňom utvorili jednu rodinu a jediný Boží ľud“ (Ad gentes,1). Amen.
20.06.2003 | Čítanosť(359)
Hebr 7, 25 – 8, 6
12.06.2003 | Čítanosť(1467)
Hebr 8, 1-13


© 2003 - 2015 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet