22.október 2018

     MENU

Úvod
YouTube
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    Bez dýchania nijaký život, bez jedenia nijaký vzrast, bez koreňa nijaký strom, bez modlitby nijaký zmysel života.

~sv. Augustín~

20.06.2003 - Miron
čítanosť326 reakcie0
(Share 118 0)


Hebr 7, 18-25

Príhovor

      Pre veriacich Židove bola hodnosť a služba veľkňaza veľmi dôležitá. Izraelský veľkňaz bol akýmsi prostredníkom medzi Bohom a ľuďmi. Prinášal obety zmierenia, ako za ľud, tak aj za seba, modlil sa a prihováral. Kresťania však kladú veľký dôraz na to, že naším jediným prostredníkom u Boha, teda veľkňazom je Ježiš Kristus.
      Kresťania, ktorým bol napísaný tento list, vyrástli v židovstve, preto im bolo zaťažko prijať túto pravdu. V Starom zákone sa hovorí, že Árona, Mojžišovho brata, Boh ustanovil, aby konal kňazské služby. Z Áronovho rodu potom pochádzali tí, ktorí boli kňazmi a veľkňazmi vo vyvolenom národe. Ježiš však nepochádzal z tohto kňazského rodu, ale z kráľovského rodu, z rodu Dávida. Preto kresťania zo židovstva mali problém prijať Ježiša Krista ako veľkňaza.
      Svätopisec však cituje zo žalmov, aby dokázal, že Krista ku kňazskej službe ustanovil sám Boh: „Ty si kňaz naveky podľa radu Melchizedechovho.“
      Ježiš Kristus je skutočným veľkňazom a prostredníkom medzi Bohom a ľuďmi. Izraelský veľkňaz prinášal obety zmierenia za hriechy ľudu i za seba. Kristus – veľkňaz obetoval seba samého za celé ľudské pokolenie, keď na kríži priniesol všetky hriechy sveta. Táto Kristova obety sa sprítomňuje pri každej sv. liturgii. Kristus, kňaz naveky podľa radu Melchizedechovho, prináša Otcovi svoje telo a krv ako obetný dar za celú Cirkev a za každého jednotlivo.
      Kresťania, ktorí pochádzali zo židovstva potrebovali toto vysvetlenie, aby pochopili veľkňazstvo Ježiša Krista. Nám nech toto vysvetlenie prinesie povzbudenie pre hlboké prežívanie novozákonnej obety – sv. liturgie. Amen.
20.06.2003 | Čítanosť(332)
Hebr 7, 25 – 8, 6
20.06.2003 | Čítanosť(326)
Hebr 7, 1-6
12.06.2003 | Čítanosť(1761)
Hebr 7, 11-28
12.06.2003 | Čítanosť(1447)
Hebr 7, 1-10


© 2003 - 2015 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet