27.jún 2019

     MENU

Úvod
YouTube
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    Ak chceš byť užitočný, slúž. Ale na to, aby si niečo urobil dobre, musíš v prvom rade vedieť, ako to robiť. Neverím v dobrý úmysel človeka, ktorý sa nesnaží dosiahnuť potrebné znalosti, aby zadané úlohy splnil. Nestačí len dobro „chcieť robiť“, treba dobro aj „vedieť robiť“. Ak budeme skutočne chcieť, budeme sa usilovať o používanie najsprávnejších prostriedkov a o doťahovanie vecí čo najpoctivejšie do ich záveru, slovom – dosahovať po ľudskej stránke dokonalosť.

~bl. Josemaría Escrivá~

20.06.2003 - Miron
čítanosť372 reakcie0
(Share 142 0)


Hebr 7, 18-25

Príhovor

      Pre veriacich Židove bola hodnosť a služba veľkňaza veľmi dôležitá. Izraelský veľkňaz bol akýmsi prostredníkom medzi Bohom a ľuďmi. Prinášal obety zmierenia, ako za ľud, tak aj za seba, modlil sa a prihováral. Kresťania však kladú veľký dôraz na to, že naším jediným prostredníkom u Boha, teda veľkňazom je Ježiš Kristus.
      Kresťania, ktorým bol napísaný tento list, vyrástli v židovstve, preto im bolo zaťažko prijať túto pravdu. V Starom zákone sa hovorí, že Árona, Mojžišovho brata, Boh ustanovil, aby konal kňazské služby. Z Áronovho rodu potom pochádzali tí, ktorí boli kňazmi a veľkňazmi vo vyvolenom národe. Ježiš však nepochádzal z tohto kňazského rodu, ale z kráľovského rodu, z rodu Dávida. Preto kresťania zo židovstva mali problém prijať Ježiša Krista ako veľkňaza.
      Svätopisec však cituje zo žalmov, aby dokázal, že Krista ku kňazskej službe ustanovil sám Boh: „Ty si kňaz naveky podľa radu Melchizedechovho.“
      Ježiš Kristus je skutočným veľkňazom a prostredníkom medzi Bohom a ľuďmi. Izraelský veľkňaz prinášal obety zmierenia za hriechy ľudu i za seba. Kristus – veľkňaz obetoval seba samého za celé ľudské pokolenie, keď na kríži priniesol všetky hriechy sveta. Táto Kristova obety sa sprítomňuje pri každej sv. liturgii. Kristus, kňaz naveky podľa radu Melchizedechovho, prináša Otcovi svoje telo a krv ako obetný dar za celú Cirkev a za každého jednotlivo.
      Kresťania, ktorí pochádzali zo židovstva potrebovali toto vysvetlenie, aby pochopili veľkňazstvo Ježiša Krista. Nám nech toto vysvetlenie prinesie povzbudenie pre hlboké prežívanie novozákonnej obety – sv. liturgie. Amen.
20.06.2003 | Čítanosť(372)
Hebr 7, 25 – 8, 6
20.06.2003 | Čítanosť(364)
Hebr 7, 1-6
12.06.2003 | Čítanosť(1810)
Hebr 7, 11-28
12.06.2003 | Čítanosť(1493)
Hebr 7, 1-10


© 2003 - 2015 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet