17.január 2019

     MENU

Úvod
YouTube
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    „Kristova láska je dokonale taktná. Vie spájať najvyššie požiadavky s najvyššou nevtieravosťou.”

~HANS URS VON BALTHASAR~

20.06.2003 - Miron
čítanosť336 reakcie0
(Share 177 0)


Hebr 7, 1-6

Príhovor

      V knihe Genezis sa hovorí, že Melchizedech ako kráľ a kňaz najvyššieho Boha vyšiel v ústrety Abrahámovi, ktorý sa vracal z víťazného boja. Melchizedech posilnil Abraháma pokrmom a nápojom, udelil mu svoje požehnanie a prijal desiatok z koristi.
V knihe žalmov (Ž 110, 4) pod menom Melchizedech sa označuje ideálny kráľ, ktorý spája kráľovský a kňazský úrad. V rabínskych výkladoch Písma je v posledných dňoch očakávaný Melchizedech, ktorý spojí kráľovský a kňazský úrad, premôže hriech a zaháji rajské obdobie.
      Svätopisec vedel, že táto postava Starého zákona je adresátom známa. Melchizedech je symbolom večného kňazstva. Ale Melchizedech je iba predobrazom pravého veľkňaza, ktorý v sebe spája kráľovský i kňazský úrad, Ježiša Krista.
      Kresťanom, ktorí pochádzali zo židovstva, tieto slová boli veľkým povzbudením. Písmo sa napĺňa. Pochopili, že ten, ktorého Židia očakávajú, už prišiel v Ježišovi Kristovi. Na neho môžu upnúť všetku svoju nádej.
      I pre nás sú tieto slová zdrojom povzbudenia. Dávajú vzrast našej viere, nádeji a láske, k čnostiam, ktorých predmetom je Kristus Veľkňaz. Je prostredníkom medzi Bohom a nami. Uzmieril Boha s ľuďmi tým, že obetoval seba samého ako zmiernu obetu za hriechy ľudstva. Ak máme takého Veľkňaza a Pána, čoho sa máme báť? Amen.
20.06.2003 | Čítanosť(343)
Hebr 7, 25 – 8, 6
20.06.2003 | Čítanosť(342)
Hebr 7, 18-25
12.06.2003 | Čítanosť(1768)
Hebr 7, 11-28
12.06.2003 | Čítanosť(1453)
Hebr 7, 1-10


© 2003 - 2015 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet