20.máj 2019

     MENU

Úvod
YouTube
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    V Eucharistii sa stávame jedným telom nielen medzi sebou navzájom, ale stávame sa Kristovým telom pre svet. Kto je preniknutý Eucharistiou, tomu nemôžu byť tento svet, táto spoločnosť ani táto doba ľahostajné.

~KLAUS HEMMERLE~

20.06.2003 - Miron
čítanosť359 reakcie0
(Share 190 0)


Hebr 7, 1-6

Príhovor

      V knihe Genezis sa hovorí, že Melchizedech ako kráľ a kňaz najvyššieho Boha vyšiel v ústrety Abrahámovi, ktorý sa vracal z víťazného boja. Melchizedech posilnil Abraháma pokrmom a nápojom, udelil mu svoje požehnanie a prijal desiatok z koristi.
V knihe žalmov (Ž 110, 4) pod menom Melchizedech sa označuje ideálny kráľ, ktorý spája kráľovský a kňazský úrad. V rabínskych výkladoch Písma je v posledných dňoch očakávaný Melchizedech, ktorý spojí kráľovský a kňazský úrad, premôže hriech a zaháji rajské obdobie.
      Svätopisec vedel, že táto postava Starého zákona je adresátom známa. Melchizedech je symbolom večného kňazstva. Ale Melchizedech je iba predobrazom pravého veľkňaza, ktorý v sebe spája kráľovský i kňazský úrad, Ježiša Krista.
      Kresťanom, ktorí pochádzali zo židovstva, tieto slová boli veľkým povzbudením. Písmo sa napĺňa. Pochopili, že ten, ktorého Židia očakávajú, už prišiel v Ježišovi Kristovi. Na neho môžu upnúť všetku svoju nádej.
      I pre nás sú tieto slová zdrojom povzbudenia. Dávajú vzrast našej viere, nádeji a láske, k čnostiam, ktorých predmetom je Kristus Veľkňaz. Je prostredníkom medzi Bohom a nami. Uzmieril Boha s ľuďmi tým, že obetoval seba samého ako zmiernu obetu za hriechy ľudstva. Ak máme takého Veľkňaza a Pána, čoho sa máme báť? Amen.
20.06.2003 | Čítanosť(367)
Hebr 7, 25 – 8, 6
20.06.2003 | Čítanosť(365)
Hebr 7, 18-25
12.06.2003 | Čítanosť(1798)
Hebr 7, 11-28
12.06.2003 | Čítanosť(1482)
Hebr 7, 1-10


© 2003 - 2015 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet