23.október 2018

     MENU

Úvod
YouTube
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    Problém poriadku je základným problémom života... Človekom zmieta tisíc chúťok a tisíc snáh. Všetky tieto snahy treba uviesť do jednoty, určiť ich dôležitosť vzhľadom k čnosti ako základu jednoty a podrobiť ich zákonu jednoty, ktorý je základom poriadku... Dvojaká úloha, špekulatívna a praktická, poznať poriadok a uskutočniť ho.

~J. Leclercq ~

20.06.2003 - Miron
čítanosť493 reakcie0
(Share 152 0)


Hebr 3, 1-4

Príhovor

      Kresťania obrátení zo židovstva neustále pociťovali prenasledovanie zo strany Židov. Bolo to formou najrozličnejšej diskriminácie spojené s naliehavým presvedčovaním, aby sa vrátili k Mojžišovmu zákonu. Toto zaiste mohlo vzbudiť v mladých kresťanov, od malička vychovávaných v židovstve, rôzne pochybnosti.
      Svätopisec pozná tento problém a dáva vysvetlenie. Kristus je viac ako Mojžiš. Dom, ktorý staval Mojžiš, bol ľud Starej zmluvy. Mojžiš ho staval ako služobník, nie ako Pán stavby. Kristov dom je ľud Novej zmluvy, ktorý stavia z ľudí Kristus, Syn Boží, ako Pán domu.
      Celý Starý zákon bol len prípravou na Nový zákon. Ježiš Kristus prišiel, aby uskutočnil prísľuby, ktoré Boh dal Abrahámovi a Mojžišovi a tak naplnil zmluvu, ktorú Boh s nimi uzatvoril. Vyvolený národ, nositeľ týchto prisľúbení, však Ježiša zavrhol. Preto Ježiš ako sľúbený Mesiáš zhromaždil nový Boží ľud v novom spoločenstve – v Cirkvi.
      Cirkev je „Kristov dom“. Stavia ho sám Kristus z ľudí ako živých kameňov. To, čo bolo staré, to pominulo, stratilo svoju platnosť.
      Žijeme teda v Cirkvi. My sme Cirkev. Ako žijem v Cirkvi, čím je pre mňa a čo pre ňu robím. Čo chcem urobiť, aby sa aj cezo mňa stala požehnaním pre tento svet?
      Tu na zemi všetko má svoje dejiny. I cirkev, nový Boží ľud má svoje dejiny. A aká bude budúcnosť Cirkvi? To závisí aj od nás. Pretože každý z nás píše dejiny Cirkvi. Amen.
20.06.2003 | Čítanosť(555)
Hebr 3, 5-11.17-19
12.06.2003 | Čítanosť(1704)
Hebr 3, 1-19


© 2003 - 2015 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet