14.december 2018

     MENU

Úvod
YouTube
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    Učte sa od samého začiatku poslušnosti. Tá vás povedie priamo k Bohu. Nie je treba, aby ste išli krivou životnou cestou. Nikdy, nikdy neurobíte chybu, nikdy neuhnete z cesty, ak pochopíte tento rozdiel: Možno, že sa predstavený dopustí chyby, keď vám povie, že máte urobiť to či ono. Možno, že urobím chybu ja a poviem sestre, aby urobila to a išla sem alebo tam. Ale sestra, ktorá urobí, čo poviem, je neomylná. To isté platí o vás, bratia.

~Matka Tereza ~

20.06.2003 - Miron
čítanosť343 reakcie0
(Share 135 0)


Hebr 2, 1-9

Príhovor

      Dnes začíname čítať z listu Hebrejom. Nebol adresovaný konkrétnemu kresťanskému spoločenstvu, ale kresťanom obráteným zo židovstva, čo bývali v Palestíne, najmä v Jeruzaleme.
      Títo kresťania prežívali krízu vo svojej viere. Hrozilo im nebezpečenstvo odvrátiť sa od Krista a vrátiť sa k židovstvu. Nebolo to pre nich jednoduché. Zakúšali neustále prenasledovanie a prehováranie súkmeňovcov, aby sa vrátili k Mojžišovmu zákonu. Tento list chce povzbudiť ich vieru. V prvej časti sa zdôrazňuje hodnota Kristovho kňazstva a jeho obety. Dokazuje, že Nový zákon vyniká nad Starým, ktorý bol len prípravou na Nový. V druhej časti je povzbudenie k vytrvalosti vo viere i v utrpeniach, ktoré prichádzajú.
      List Hebrejom predstavuje Cirkev ako putujúci Boží ľud, ktorý Kristus vedie cez púšť tohto sveta uprostred nebezpečenstiev a utrpení do zasľúbeného Božieho pokoja. Na tejto ceste musí Cirkev premáhať každú ochabnutosť a vytrvalo zotrvávať vo viere a nádeji.
      I keď dnes zápasíme s inými ťažkosťami než veriaci, ktorým bol adresovaný tento list, chápeme, že sa prejavujú rovnakými dôsledkami. Kríza, ochabnutosť, nevládnosť v duchovnom boji. Tlak konzumného života, ktorý sa silno zakorenil v tomto svete, mnohokrát spôsobuje pochybnosti v základných kresťanských postojoch. Tam, kde je duch konzumizmu veľmi silný, tam už nie sú ani pochybnosti, ale kresťania bez okolkov prijímajú postoje sveta bez toho, aby skúmali čí sú zlúčiteľné s vierou.
      Aby sme vytrvali v tomto duchovnom boji, povzbudzujme sa uvažovaním nad Božím slovom, posilňujme sa sviatosťami a vytrvalo sa modlíme. Buďme bdelí! K tomu nás napomína svätopisec, keď hovorí: „Bratia, musíme dávať tým väčší pozor na to, čo sme počuli, aby nás nestrhol prúd mimo.“ Amen.
12.06.2003 | Čítanosť(1770)
Hebr 2, 1-18


© 2003 - 2015 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet