19.máj 2019

     MENU

Úvod
YouTube
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    „Konvertita má spočiatku pocit, že sa pozerá cez štrbinu. Keď sa však rozhľadí, vidí, že Cirkev je zvnútra omnoho rozsiahlejšia než zvonka. Je to priestor veľkých domov, univerzalita ako svet...”

~GILBERT KEITH CHESTERTON~

20.06.2003 - Miron
čítanosť550 reakcie0
(Share 212 0)


Téma: Štvrtok po 25. nedeli po ZSD / 1 Tim 3, 1-13

Príhovor

      Aj dnešný úryvok z listu sv. Pavla Timotejovi prezrádza, že sv. Pavol v tomto liste nerieši teologické otázky, ale skôr dáva pastoračné pokyny pre svojho žiaka. Timoteja poveril vedením cirkvi v Efeze. Počet veriacich tam rýchlo narástol, preto bolo potrebné stanoviť určité pravidlá pre život tohto kresťanského spoločenstva.
      Pokyny, ktoré sme si dnes vypočuli sa týkali služby a života cirkevnej hierarchie.
      Nikto nemá právo dostať sviatosť kňazstva. Nikto si nemôže tento úrad prisvojiť. Človek k nemu musí byť povolaný Bohom. Ako každú milosť, i túto sviatosť možno prijímať len ako nezaslúžený dar.
      Prípadná nehodnosť muža, ktorý prijal sviatosť kňazstva, nebráni Kristovi, aby skrze neho pôsobil. Kňaz je prostredníkom. Jeho prostredníctvom koná sám Kristus.
      Avšak všetci, ktorí prijali kňazské svätenie, sú povolaní k dôslednému rastu vo svätosti a dokonalosti. Dobrý príklad života vzbudzuje dôveru, zapaľuje nadšenie, dodáva chuť k nasledovaniu Krista.
      Starý rehoľný brat sa raz pýtal sv. Pimena Veľkého:
       „Otče, žije so mnou niekoľko bratov. Mám ich poúčať?“
      Sv. Pimen odpovedal:
       „Nie, radšej rob to, čo treba robiť. Oni to spozorujú a budú tiež robiť to isté.“
      Avšak brat sa neuspokojil s odpoveďou:
       „Ale oni chcú, aby som ich viedol.“
       „Radšej im buď vzorom ako zákonodarcom.“ (František Dancák, Dal nám príklad, 10. dodatok, s. 43)
      Modlime sa teda často za kňazov, aby boli dobrými vzormi a horlivými hlásateľmi Kristovho posolstva. Amen.

      Týždeň po 25. nedeli po ZSD

16.06.2003 | Čítanosť(1730)
1 Tim 3, 1-16


© 2003 - 2015 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet