20.november 2018

     MENU

Úvod
YouTube
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    Radosť človeka, ktorá vyplýva z dobrého svedomia, podobá sa raju. Každý, kto si praje opravdivý pokoj, ktorý je sľúbený kresťanom po tomto živote, môže ho ochutnať už tu, uprostred najtrpkejších okolností pozemského života, keď budeš držiavať prikázania toho, ktorý ho prisľúbil. Skoro poznáš, že ovocie spravodlivosti je oveľa sladšie ako ovocie hriechu. Dokonalejšie a radostnejšie budeš sa tešiť s dobrým svedomím uprostred horkých ťažkostí, než so zlým svedomím v bujných rozkošiach.

~sv. Augustín~

20.06.2003 - Miron
čítanosť526 reakcie0
(Share 223 0)


Piatok po 20. nedeli po ZSD / Kol 2, 1-7

Príhovor

      V Kolosách pôsobili falošní učitelia. Obchodná cesta, ktorá cez Kolosy viedla z východu, okrem tovaru prinášala aj myšlienky orientálnych náboženstiev. Na druhej strane pohanské náboženstvo, ktoré prevládalo v Kolosách sa vyznačovalo mysticizmom a emóciami. To všetko ovplyvňovalo týchto falošných učiteľov, ktorí potom do evanjeliovej náuky vkladali i tieto cudzorodé prvky.
      Pred týmto nebezpečenstvom chcel sv. Pavol vystríhať kresťanov v Kolosách. Preto najprv upriamuje ich pozornosť na Krista, „... v ktorom sú skryté všetky poklady múdrosti a poznania“. A hneď hovorí prečo: „... aby vás nikto nezviedol peknými rečami“.
      Je to rada, ktorá veľmi prospeje aj nám, kresťanom 20. storočia Nedokonalé poznanie Krista spôsobuje neschopnosť odlíšiť pravú náuku od falošnej. Jeden veriaci to vyjadril tak trošku surovým spôsobom: „Aby nás diabol zviedol, stačí mu, aby pár krát spomenul Božie meno a zacitoval nejaké verše zo Svätého písma. Potom si už môže s nami robiť čo chce.“
      Je na tom niečo pravdy. Ale aby sme sa toho vyvarovali, musíme načrieť do pokladov múdrosti a poznania, ktoré sú v Kristovi. Najprv je poznanie. Hľadať Boha, poznávať ho, teda neustále sa vzdelávať vo viere. Z tohto poznania sa potom rodí múdrosť, ktorá nie je ničím iným ako praktickým použitím vedomostí o Bohu pre dosiahnutie spásy. Samozrejme to všetko v spolupráci s Božou milosťou. Potom ľahko odhalíme falošné náuky dneška, ktoré nás chcú odvrátiť od pravej viery, od Krista... Amen.

      Týždeň po 20. nedeli po ZSD

21.10.2004 | Čítanosť(968)
Téma: Vďačnosť / Kol 2, 6-7
20.06.2003 | Čítanosť(615)
Kol 2, 8-15
16.06.2003 | Čítanosť(1685)
Kol 2, 16-23
16.06.2003 | Čítanosť(1642)
Kol 2, 1-15


© 2003 - 2015 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet