21.máj 2019

     MENU

Úvod
YouTube
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    Prečo mnohí nepociťujú veľkú silu znaku sv. kríža? Preto, lebo kým na svojom čele nosia znak kríža, v ich srdci niet Spasiteľa. Nestačí len robiť znak kríža, ale treba mať v srdci vnútornú vieru a nádej.

~sv. Rupert ~

20.06.2003 - Miron
čítanosť574 reakcie0
(Share 208 0)


Sobota po 24. nedeli po ZSD / Gal 1, 3-10

Príhovor

      Po druhej svetovej vojne sa robil archeologický prieskum kolínskeho Dómu. Pri tejto práci sa pod podlahou v hĺbke deväť metrov našla studňa a v nej otrocké putá. Tie pochádzali z doby, keď do Kolína – rímskeho tábora na Ríne – prišlo kresťanstvo. Vznešené rímske rodiny sa stali kresťanmi a prepustili svojich otrokov na slobodu. Tí z radosti nad získanou slobodou hodili svoje otrocké putá do studne. Evanjelium oslobodilo tých, ktorí ho prijali od pút modloslužby a nelásky, od vnútorného otroctva a to sa nutne muselo prejaviť i navonok darovaním slobody tým, ktorí nosili fyzické putá.
      Evanjelium dáva slobodu. To je tiež jadro listu sv. Pavla Galaťanom. Je to tak trochu bojovný list, plný rozhorčenia. Sv. Pavol mal na to svoj dôvod. Judaisti začali zatemňovať základnú pravdu o ospravedlnení z viery tvrdením, že ak chcú byť veriaci pred Bohom dokonalí, musia dodržiavať všetky požiadavky Zákona. Po tým Zákonom mali na mysli Mojžišov zákon, ktorí mali Židia dodržiavať. Keď toto učenie začalo prenikať medzi Galaťanov, sv. Pavol na to reagoval svojim listom. A hovorí veľmi rozhorčene: „...keby sme vám hlásali my alebo aj anjel z neba iné evanjelium, ako sme vám hlásali, nech je prekliaty!“(Gal 1, 8) Kristovo evanjelium už nemožno zdokonaliť. Ak by sa čokoľvek k nemu pridalo, znamenalo by to jeho sfalšovanie.
      Veľmi pokojne si môžeme pomyslieť, že tento list sv. Pavol adresoval aj nám. Veď toľko rôznych falošných náuk v tejto dobe sa snaží zdeformovať túto dobrú zvesť... Sme slobodní, nuž nedajme si túto slobodu v Kristovi vziať! Amen.

      Týždeň po 24. nedeli po ZSD

20.06.2003 | Čítanosť(697)
Gal 1, 1-3.20 - 2,5
16.06.2003 | Čítanosť(1740)
Gal 1, 1-10
16.06.2003 | Čítanosť(1635)
Gal 1, 10-24


© 2003 - 2015 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet