27.máj 2019

     MENU

Úvod
YouTube
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    „Zo seba nevychádzaj, ale vstúp do seba. Pravda býva vo vnútri človeka.”

~sv. Augustín~

20.06.2003 - Miron
čítanosť345 reakcie0
(Share 141 0)


2 Kor 13, 3-13

Príhovor

      Keď človek kupuje nejakú odbornú literatúru, vždy sa pozrie najprv na obsah. Ten rýchlo a v skratke napovie, ktoré témy sú v knihe obsiahnuté.
Dnešné čítanie z druhého listu sv. apoštola Pavla Korinťanom je podobným obsahom, alebo lepšie povedané, zhrnutím celého listu. Veľmi dobre to prezrádza posledný verš, ktorý sa zrejme používal aj v liturgii:
       „Milosť Pána Ježiša Krista a Božia láska i spoločenstvo Svätého Ducha nech je s vami všetkými.“(2 Kor 13, 13) Je to výzva, ktorá nemá charakter rozkazu, naliehania či vyhrážky. Je to výzva, ktorej naplnenie vytvára v nás i okolo nás priestor k skutočnému prežívaniu evanjeliovej zvesti. Sv. Pavol v predchádzajúcich veršoch hovorí o konkrétnych krokoch pre uskutočnenie tejto výzvy: „... radujte sa, zdokonaľujte sa, povzbudzujte sa navzájom, rovnako zmýšľajte, žite v pokoji a Boh lásky a pokoja bude s vami.“(2 Kor 13, 11)
      Radosť sa rodí z vedomia, že sme vykúpené Božie deti, ktoré poznajú cestu domov. Zdokonaľovanie a povzbudzovanie, to sú kroky po tejto ceste. Nekráčame sami, ale spolu s ostatnými bratmi a sestrami. Vzájomná opora v čase skúšok je celkom prirodzená. Rovnaké zmýšľanie v podstatných veciach je svedectvom pre tento svet a vzájomné odpúšťanie si je zdrojom pokoja. Sv. Pavol dáva veľký prísľub; ak sa dodržia tieto zásady: „...a Boh lásky a pokoja bude s vami.“
      Zdá sa nám to azda veľmi nereálne? Nevieme si predstaviť, že by sa v našej farnosti dodržiavali tieto zásady? Možno len preto, že sa nikto neodváži. Azda potrebujme niekoľko „bláznov pre Krista“, ktorí by sa o to pokúsili a ostatní by sa určite pridali . Nemôžeme byť nimi práve my, ktorí sme na tejto sv. liturgii? Ak momentálne nemáme odvahu, môžeme si ju vyprosiť od Spasiteľa hneď v tomto okamihu. Amen.
12.06.2003 | Čítanosť(1522)
2 Kor 13, 01-13


© 2003 - 2015 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet