23.február 2019

     MENU

Úvod
YouTube
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    Moja túžba po pravde bola mojou večnou modlitbou.

~Edita Steinová~

20.06.2003 - Miron
čítanosť675 reakcie0
(Share 183 0)


1 Kor 14, 6-19

Príhovor

      V prvých storočiach boli dary Svätého Ducha akési zreteľnejšie v kresťanských spoločenstvách. V liste korintským veriacim sv. Pavol o týchto daroch obšírne rozpráva. Bolo to dôležité, pretože Korinťania ako spoločenstvo mali radi obdivuhodné predstavenia, či už sekulárneho alebo náboženského rázu. A tak sa dali strhnúť vzrušujúcim záujmom o dary Ducha: prorokovanie, vyjadrovanie sa jazykmi, uzdravovanie a zanedbávali pritom často obyčajné prejavy milosti ako lásku, radosť a pokoj.
      V dnešnom čítaní sa sv. Pavol dotýka požívania daru jazykov. Hovoriť jazykmi sa v prvom rade vzťahuje na modlitbu. Je to modlitba s Duchom a skrze Ducha. V tom prípade je človek citovo vzrušený: pery sa síce pohybujú a zvuk zaznieva, ale slová sa nedajú jasne rozoznať. V Skutkoch apoštolov máme zachytený stav apoštolov po naplnení Svätým Duchom. Začali hovoriť jazykmi, boli obvinení z opilosti. A oni pritom boli v stave modlitby a to takej vrúcnej, že ju nemôžeme zvyčajným spôsobom vysvetliť. (podľa: F. Sirovič, SVD, Duch Svätý svetlo srdca, s.27)
      Sv. Pavol, ktorý mal tento dar jazykov, však upozorňuje Korinťanov, že nie je správne používať tento dar na liturgických zhromaždeniach, tam nie je niekto s darom proroctva, ktorý by vysvetlil význam slov. V tomto napomenutí sa znovu odráža náuka sv. Pavla o daroch Svätého Ducha, ktoré majú slúžiť nie na akési individuálne uspokojenie, ale na budovanie Cirkvi. Svätý Duch i dnes rozdáva svoje dary každému, kto sa pre nich otvára. Musíme si dať pozor, aby sme azda v túžbe po zvláštnych daroch neprehliadli tie „obyčajné“. Môžeme mať rôzne dary, ale všetky sú nám dané, aby sme s ich pomocou pomáhali pri budovaní Cirkvi. Nuž usilujme sa spoznať, čím sme boli obdarovaní, aby sme to mohli ponúknuť Cirkvi pre jej rast. Amen.
20.06.2003 | Čítanosť(736)
1 Kor 13,4 - 14,5
20.06.2003 | Čítanosť(708)
1 Kor 14, 26-40
12.06.2003 | Čítanosť(1960)
1 Kor 14, 26-40
12.06.2003 | Čítanosť(1587)
1 Kor 14, 01-25


© 2003 - 2015 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet