16.január 2018

     MENU

Úvod
YouTube
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    Ako vodca a veliteľ armády si rozloží tábor, vyskúma sily alebo plán pevnosti, ktorú chce dobyť, a zaútočí na ňu zo slabšej strany, práve tak aj nepriateľ ľudskej prirodzenosti nás obchádza zo všetkých strán, skúma všetky naše božské, základné a mravné čnosti a tam nás napadne a usiluje sa nás dostať do svojej moci, kde sa mu javíme slabšími a biednejšími vzhľadom na večnú spásu.

~sv. Ignác z Loyoly~

20.06.2003 - Miron
čítanosť557 reakcie0
(Share 131 0)


Mk 4, 10-23

Príhovor

      Ak sa človek dozvie nejakú dobrú správu, len zriedkavo si ju nechá iba pre seba. Skôr naopak. Priam ho to ženie, aby sa s touto správou podelil s druhými. Je to dobré a správne, lebo každá dobrá správa povzbudzuje a dodáva životný elán.
      Dnešné evanjelium hovorí o dobrej správe, ktorú priniesol Ježiš Kristus. Zapálil v zástupoch, najmä však v učeníkoch, svetlo poznania a viery, svetlo Božieho slova. Pripomína však, že táto dobrá správa nie je určená len úzkemu okruhu vyvolených, ale pre všetkých. Kto podáva túto dobrú správu ďalej, sám tým narastie a stane sa bohatším. Kto však z lenivosti nepodáva ďalej to, čo z duchovných darov dostáva od Boha, kto druhému „nenameria“ nič, tomu bude odňaté aj to, čo dostal. A to sú už vážne slová, ktoré nás nesmú nechať ľahostajnými.
      Ako teda prakticky odpovedať na dnešné evanjelium? Celkom jednoducho. Naše náboženské poznanie má byť svetlom, ktoré svieti všetkým. Cez náš život s jeho postojmi a cez naše slová. Nesmieme sa báť hovoriť o duchovných daroch, ktoré sme dostali. Nesmieme sa báť verejne vyznať Krista v tých najrozličnejších situáciách. Máme byť svetlom, ktoré svieti!
      Pozrite sa na svedectvo jedného pána. Hovorí: „Aj keď som bol pokrstený, vyrastal som v rodine, ktorá bola k viere ľahostajná. Nikdy som do chrámu nechodil. Považoval som sa za ateistu.
      Keď som nastúpil do zamestnania, prekvapil ma jeden kolega, ktorý sa v závodnej jedálni pred jedlom vždy zbožne prežehnal. Najprv som si myslel, že je to nejaký fanatik, ale keď som ho lepšie spoznal, zistil som, že je to veľmi správny človek. Len tú jeho vieru som nemohol pochopiť. Keď som sa ho na to pýtal, len sa usmial a povedal mi, že sa bude za mňa modliť. Jeho postoje boli pre mňa výzvou. Chcel som ich vyvrátiť. A tak som začal čítať Sväté písmo a iné knihy. Chcel som ho vyprovokovať k rozhovoru a „položiť“ jeho vieru nejakým argumentom. No on každú otázku, ktorú som položil zodpovedal takým spôsobom, že tým „položeným“ som bol ja.
      A tak som čoskoro začal pochybovať o správnosti môjho ateizmu. Moje presvedčenie strácalo svoje základy a tak som jedného dňa vymenil ateizmus za vieru. Najzvláštnejšie na tom je, že sa všetko začalo jedným obyčajným prežehnaním sa môjho kolegu v závodnej jedálni.
      Pozrite, ako silno môže zasiahnuť naša svedectvo viery. Našou úlohou je teda byť svetlom, ktoré ukazuje všetkým správnu cestu života. Amen.
10.02.2010 | Čítanosť(2316)
Téma: Mk 4, 1
12.06.2003 | Čítanosť(2270)
Mk 4, 24-34
12.06.2003 | Čítanosť(2131)
Mk 4, 1-23
12.06.2003 | Čítanosť(2036)
Mk 4, 35-41


© 2003 - 2015 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet