14.december 2018

     MENU

Úvod
YouTube
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    „Keby si bol študentom a náhodou by si sa dozvedel otázky, čo dostaneš na záverečnej skúške, určite by si sa považoval za šťastného človeka a dôkladne by si sa naučil odpovede. Život je skúšobnou dobou, na jeho konci sa budeme musieť podrobiť skúške. Nekonečná Božia láska však človeku zjavila, aké budú otázky. Predmetom skúšky budú skutky milosrdenstva. Podľa nich Boh pozná, či sme ho naozaj milovali a slúžili mu v bratoch.”

~CHIARA LUBICHOVÁ~

20.06.2003 - Miron
čítanosť727 reakcie0
(Share 175 0)


Mk 3, 13-21

Príhovor

      Ustanovenie apoštolov patrí medzi najvýznamnejšie udalosti Ježišovho verejného života, ak pozeráme na prípravu a výstavbu Cirkvi.
      Kristových učeníkov bolo oveľa viac, ale týchto dvanásť mužov tvorilo stálu skupinu, ktorá mala osobitné postavenie. Kristus si ich sám vyvolil z Otcovho poverenia.
      Toto ustanovenie ich hneď nezmenilo na nových ľudí. Dlho ešte nechápali, o čo ide. Boli neraz ťažkopádni, nerozumeli všetkému, čo Ježiš hovoril a konal. Ale osobná skúsenosť so spoločného života s Kristom, neskôr stretnutie so vzkrieseným Pánom a prijatie Svätého Ducha, to všetko ich formovalo a pripravovalo na poslanie, ktoré dostali od Krista: učiť všetky národy a krstiť ich. Kristus si ich sám vyvolil, On sám im dával pochopiť ich poslanie. Mnohí nasledovali Krista, mnohí ho videli vzkrieseného, mnohí dostali dary Svätého Ducha, ale apoštolom sa stal iba ten, koho si Kristus vyvolil.
      Kristus vyzbrojil apoštolov aj právomocou. Ak mali apoštoli vykonávať v novom Božom ľude úlohu vodcov, museli byť schopní rozhodovať, čo je pred Bohom správne, čo je dovolené a čo zakázané. Táto právomoc umožňovala apoštolom a ich nástupcom až po dnešok rozdávať ľuďom ovocie kríža a vzkriesenia.
      Službu apoštolov dnes konajú biskupi. Je to namáhavá a ťažká služba. Modlime sa za našich biskupov, aby boli vždy plní Svätého Ducha a viedli nás neohrozene po ceste k večnosti podľa vôle nášho Spasiteľa. Amen.
10.02.2010 | Čítanosť(1618)
Téma: Mk 3, 34-35
12.06.2003 | Čítanosť(2451)
Mk 3, 22-35
12.06.2003 | Čítanosť(2334)
Mk 3, 1-12
12.06.2003 | Čítanosť(2107)
Mk 3, 13-21


© 2003 - 2015 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet