14.december 2018

     MENU

Úvod
YouTube
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    „Odovzdanosť do Božej prozreteľnosti nemôže existovať bez toho, aby človek najprv nezaujal postoj k sebe a k ľuďom.”


~EVELYNE MADROVÁ~

20.06.2003 - Miron
čítanosť631 reakcie0
(Share 131 0)


Mk 1, 16-22

Príhovor

      Pokračujeme v čítaní z evanjelia sv. Marka. Evanjelista napísal toto evanjelium veriacim z pohanstva, hlavne Rimanom. Cieľom bolo ukázať Krista v jeho božskej veľkosti a tak zvýrazniť, že Ježiš je Boh i človek.
      V dnešnom úryvku sme svedkami povolania prvých apoštolov. Musíme obdivovať pohotovosť týchto mužov. Na Ježišovo slovo hneď všetko zanechali a išli za ním.
      Je to obdivuhodné. Veď Ježiša takmer vôbec nepoznali a napriek tomu neváhali vložiť svoj život do jeho rúk. Povolanie je zaiste Boží dar, ale človek musí na neho slobodne odpovedať.
      Toto Kristovo povolanie pri Galilejskom mori sa v dejinách zopakovalo nespočetnekrát. Niekoho zastihlo tiež pri práci, iného pri modlitbe, ďalšieho pri štúdiu, iní ho v sebe nosili od detstva. Pravda, nie na každé povolanie človek odpovedá súhlasom. Niektorí nedokážu spoznať v sebe dar povolania, iní ho zasa v sebe zabijú neochotou a ľahostajnosťou. Najviac škody narobí zlá výchova v rodine, ktorá v deťoch nerozvíja vieru a lásku k Bohu. Tu sa neraz stane, že Božie volanie do duchovného stavu ostáva nevypočuté.
      Koľko povolaní Boh zoslal tejto farnosti? Opovážim sa tvrdiť, že veľa, pretože Boh je štedrý. A koľkí na tieto dary odpovedali?
      Nech nás obdiv nad pohotovosťou prvých učeníkov pohne k pravidelnej modlitbe za duchovné povolania, ako aj k vytváraniu náboženskej atmosféry, v ktorej môžu tieto dary vyklíčiť, zakoreniť sa a napokon priniesť ovocie v podobe ochotného nasledovania Krista. Amen.
12.06.2003 | Čítanosť(3081)
Mk 1, 14-20
12.06.2003 | Čítanosť(2864)
Mk 1, 21-28
12.06.2003 | Čítanosť(2378)
Mk 1, 9-13


© 2003 - 2015 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet