14.december 2018

     MENU

Úvod
YouTube
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    To je pravé plesanie, to je opravdivá slávnosť: zvíťaziť nad zlom. Kto to chce dosiahnuť, nech žije mravne a srdce ponára do ticha Božej bázne.

~sv. Atanáz~

20.06.2003 - Miron
čítanosť559 reakcie0
(Share 196 0)


Mt 16, 6-12

Príhovor

      Rodičia vedia, koľko trpezlivosti treba vynaložiť pri výchove detí. Najmä ak ide o dôležité veci, ktoré deti nechcú a nechcú pochopiť. Častokrát im to prinesie aj pokarhanie zo strany rodičov, najmä, ak im veci boli viackrát vysvetlené.
      Podobného pokarhania sa ušlo aj učeníkom od Krista. Nepochopili, čo im chce povedať slovami: „Dajte si pozor a chráňte sa kvasu farizejov a saducejov!“ Boli naplnení pozemskými starosťami. Prechádzali pohanským krajom. Izraeliti mali zakázané, aby prijali alebo kúpili pokrm od pohanov. Boli ustarostení, kde zoženú chlieb. A tak boli pokarhaní nielen za pozemské starosti, ktoré im znemožnili pochopiť Ježišove slová, ale aj za malú dôveru. Veď len nedávno videli zázrak rozmnoženia chlebov.
      Ale aj tak im Ježiš ešte raz opakuje slová, kde ich vystríha pred „kvasom farizejov a saducejov“. Bolo to dôležité, pretože apoštoli vyrástli v prostredí, kde sa obdivovala zbožnosť farizejov. Učili ich, že je to pravá zbožnosť. Apoštoli napokon pochopili Ježiša. Pochopili, že ich chce vystríhať pred celým nesprávnym chápaním zbožnosti podľa Zákona a pred svetským zmýšľaním saducejov. Kristus od nich žiadal a žiada to dnes aj od nás, aby sme sa formovali jeho náukou, jeho príkladom, aby sme boli ľudia evanjelia.
      Čo nás formuje? Pred čím by nás dnes vystríha Spasiteľ? Pred brakovou literatúrou? Pred časopismi, ktoré prinášajú mnohé bludné názory do myslí svojich čitateľov? Alebo pred televíznymi reláciami a filmami, ktoré nás neraz chcú stiahnuť pod dôstojnosť človeka?
      Varujme sa všetkého, v čom nenachádzame Pána. Amen.

      Inšpirácie: Mt 16, 1-12
12.06.2003 | Čítanosť(2920)
Mt 16, 13-20
12.06.2003 | Čítanosť(2854)
Mt 16, 21-28
12.06.2003 | Čítanosť(2844)
Mt 16, 1-12


© 2003 - 2015 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet