14.november 2018

     MENU

Úvod
YouTube
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    Keď sa kresťan odrezáva od kanálov, ktorými prúdia zdroje milosti – modlitba a sviatosti -, zostáva bez pokrmu pre svoju dušu a umiera následkom smrteľného hriechu, lebo jeho rezervy sa vyčerpali, duchovne zoslabol, a príde moment, keď aj ľahké pokušenie spôsobí pád. Ale aj keď pôsobenie zdroja milostí je zahatávané nechuťou, nedbalosťou, lenivosťou, pohodlnosťou, ľudským ohľadom, vplyvom prostredia, zhonom a inými starosťami, potom duchovný život zosychá a človek živorí, až kým napokon duchovne umrie. A je len prirodzené, že zostal duchovne neplodný, nepriniesol žiadne ovocie.

~F. Suarez~

20.06.2003 - Miron
čítanosť789 reakcie0
(Share 191 0)


Mt 15, 32-39

Príhovor

      Úryvok z evanjelia sv. Matúša akosi automaticky upriamuje našu pozornosť na zázrak rozmnoženia chlebov. Pozrime sa však aj na to, čo tomuto zázraku predchádzalo.
      Obdivuhodná je vytrvalosť toho veľkého zástupu ľudí. Matúš hovorí o troch dňoch, počas ktorých sa títo ľudia zdržovali pri Ježišovi a počúvali jeho náuku. Z ich správania je vidieť skôr hlad po Božom slove, než telesný hlad. A to je jedným zo znamení spásy. Boh žiada od človeka otvorené srdce pre evanjelium.
      Nikto z týchto ľudí neupozornil Ježiša, že majú nedostatok jedla. Spasiteľ však vedel o ich potrebách. Jeho srdce sa naplnilo ľútosťou, keď videl telesnú núdzu ľudí. Urobí zázrak rozmnoženia chleba, ako znak toho, že je Božej prirodzenosti. Božie zázraky sa dejú z lásky.
      Takto sa nám dostáva veľké poučenie. Väčšmi sa máme starať o uspokojenie hladu po Božom slove, než po uspokojení telesného hladu. To neznamená nepracovať, ale nedávať dôraz len na uspokojovanie telesných potrieb pred duchovnými.
      Máme podobný hlad po Božom posolstve ako zástupy, ktoré sa tri dni zdržiavali pri Kristovi, aby počuli Božie slovo? Ak áno, potom podobne ako oni i my zakúsime zázraky Božej lásky vo svojom živote. Amen.

      Inšpirácie: Mt 15, 29-39
12.06.2003 | Čítanosť(2728)
Mt 15, 21-28
12.06.2003 | Čítanosť(2682)
Mt 15, 29-39
12.06.2003 | Čítanosť(2488)
Mt 15, 1-20


© 2003 - 2015 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet