25.máj 2019

     MENU

Úvod
YouTube
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    Modlitbou sa pripravujeme na hlásanie viery. Pripravuje sa ňou celá evanjelizácia: v modlitbe sa ňou najprv sami formujeme a potom ju v nej ponúkneme svetu.

~Ján Pavol II.~

20.06.2003 - Miron
čítanosť1162 reakcie0
(Share 257 0)


Téma: Podobenstvo o veľkej večeri / Dôvody odmietnutia / Lk 14, 16-24

Myšlienky... 94/2000

       Zaiste sa nám len ťažko hľadá dôvod, prečo pozvaní hostia odmietli prísť na veľkú večeru. Ospravedlnenia, ktoré uviedli, nie sú seriózne. Vyzerajú skôr ako nepodarené výhovorky. Čo však viedlo týchto ľudí, aby sa takto vyhovárali?
       Jednou príčinou môže byť ľahostajnosť. Nemali záujem o večeru. Nemali záujem prijať pozvanie. Nemali záujem o Boha.
       Mnoho ľudí nepozná Boha, pretože nemajú záujem prijať jeho pozvanie, nemajú záujem spoznať ho bližšie.
       Nikto sa nemôže vyhovárať, pretože Boh usporiadal náš život tak, aby povzbudil vieru a vyvolal záujem.
       „Veď on dáva všetkým život, dych a všetko a z jedného urobil celé ľudské pokolenie, aby obývalo celý povrch zeme; určil im vymedzený čas a hranice ich bývania, aby hľadali Boha, ak by ho dajako nahmatali a našli hoci od nikoho z nás nie je ďaleko.“(Sk 17, 25-27)
       „Veď to, čo je v ňom neviditeľné - jeho večnú moc a božstvo -, možno od stvorenia sveta rozumom poznávať zo stvorených vecí; takže nemajú výhovorky. Hoci Boha poznali, neoslavovali ho ako Boha, ani mu nevzdávali vďaky; ale stratili sa vo svojich myšlienkach a ich nerozumné srdce sa zatemnilo.“(Rim 1, 20-21)
       Hrozba odsúdenia je teda i nad tými, ktorí nepoznajú Boha a z ľahostajnosti nenačúvajú evanjeliu.
       „A u Boha je spravodlivé, že odplatí súžením tým, čo vás sužujú, a vám, sužovaným, odpočinkom s nami, keď sa z neba zjaví Pán Ježiš s anjelmi svojej moci, aby v ohnivom plameni potrestal tých, čo nepoznajú Boha, aj tých, čo odporujú evanjeliu nášho Pána Ježiša. Za trest sa dostanú do večnej záhuby, ďaleko od Pánovej tváre a slávy jeho moci, keď príde v onen deň, aby bol oslávený vo svojich svätých a obdivovaný vo všetkých veriacich; lebo u vás sa naše svedectvo stretlo s vierou.“(2 Sol 1, 6-10)
       Dá sa však povedať, že najhoršie sú na tom tí, ktorí dobre poznajú Otcovo pozvanie, poznajú jeho slová a zámery a napriek tomu sa voči nemu búria, odpovedajú svojou neposlušnosťou. Takéto správanie je opovrhnutím bohatstvom Božej milosti. Zhromažďujú tak proti sebe Boží spravodlivý hnev.
       „Alebo pohŕdaš bohatstvom jeho láskavosti, trpezlivosti a zhovievavosti a nevieš, že Božia láskavosť ťa chce priviesť k pokániu? Ale ty si svojou zaťatosťou a nekajúcim srdcom hromadíš hnev na deň hnevu, keď sa zjaví spravodlivý Boží súd. On odplatí každému podľa jeho skutkov: večným životom tým, čo vytrvalosťou v dobrých skutkoch hľadajú slávu, česť a nesmrteľnosť, s hnevom a rozhorčením tým, čo tvrdošijne odporujú pravde a oddávajú sa neprávosti. Súženie a úzkosť doľahnú na každého človeka, ktorý pácha zlo, najprv na Žida, potom na Gréka, ale sláva, česť a pokoj čakajú každého; kto koná dobro, najprv Žida, potom Gréka. Veď Boh nikomu nenadŕža.“(Rim 2, 4-11)
12.06.2003 | Čítanosť(3017)
Lk 14, 15-24
12.06.2003 | Čítanosť(2274)
Lk 14, 7-14
12.06.2003 | Čítanosť(1926)
Lk 14, 25-35


© 2003 - 2015 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet