25.marec 2019

     MENU

Úvod
YouTube
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    Keď sa kresťan odrezáva od kanálov, ktorými prúdia zdroje milosti – modlitba a sviatosti -, zostáva bez pokrmu pre svoju dušu a umiera následkom smrteľného hriechu, lebo jeho rezervy sa vyčerpali, duchovne zoslabol, a príde moment, keď aj ľahké pokušenie spôsobí pád. Ale aj keď pôsobenie zdroja milostí je zahatávané nechuťou, nedbalosťou, lenivosťou, pohodlnosťou, ľudským ohľadom, vplyvom prostredia, zhonom a inými starosťami, potom duchovný život zosychá a človek živorí, až kým napokon duchovne umrie. A je len prirodzené, že zostal duchovne neplodný, nepriniesol žiadne ovocie.

~F. Suarez~

NOVINKY - ARCHÍV


|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|
|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|
|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|
|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|
|61|62|63|64|65|66|67|68|69|70|71|72|73|74|75|
|76|77|78|79|80|81|82|83|84|85|86|87|88|89|90|
|91|92|93|94|95|96|97|98|99|100|101|102|103|104|105|
|106|107|
20.06.2003 -

Myšlienky... 219/2001
Téma: Cirkev / Chrám / Nedeľa

1062 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 220/2001
Téma: Zlo / Odvaha

993 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 221/2001
Téma: Modlitba / Terorizmus /Tragédia

750 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 222/2001
Téma: Duchovný život / sv. Ignác z Loyoly

3330 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 223/2001
Téma: Kríž / Povýšenie svätého Kríža

1459 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 224/2001
Téma: Kríž / Povýšenie svätého Kríža

1234 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 225/2001
Téma: Kríž

1064 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 226/2001
Téma: Kríž / Nasledovanie Krista / Mk 8,34 – 9,1

1551 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 227/2001
Téma: Duchovný život / Mk 6,54 – 7,8

1245 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 228/2001
Téma: Život

339 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 229/2001
Téma: Hriech / Následky hriechu

448 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 230a/2001
Téma: Bdelosť / Mt 24, 1-13 / Mt 24, 34-37.42-44

1007 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 230b/2001
Téma: Skromnosť / Trocha humoru

861 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 231/2001
Téma: Duchovný život

329 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 232/2001
Téma: Talent / Mt 25, 14-30

976 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 233/2001
Téma: Talent / Život / Mt 25, 14-30

1352 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 234/2001
Téma: Súd / Talent / Život / Mt 25, 14-30

1873 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 235/2001
Téma: Súd / Talent / Život / Mt 25, 14-30

1414 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 236/2001
Téma: Duchovný život

309 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 237/2001
Téma: Modlitba / Vytrvalosť / Mt 15, 21-28

1717 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 238/2001
Téma: Bdelosť / Mt 15, 21-28

1166 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 239/2001
Téma: Duchovný život / Kristove pozvania

382 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 240/2001
Téma: Svedectvo / Sväté písmo

965 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 241/2001
Téma: Láska

1236 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 242/2001
Téma: Apoštolát / Cirkev / Peniaze / Mk 6, 7-13

2204 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 243/2001
Téma: Mt 15, 21-28

879 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 244/2001
Téma: Duša / Smrť / Pohrebný príhovor – náčrt / Pohreb

4248 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 245/2001
Téma: Modlitba / Mt 15, 21-28

1251 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 246/2001
Téma: Modlitba / Modlitba príhovoru

422 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 247/2001
Téma: Presvätá Bohorodička / Ochrana presvätej Bohorodičky

3115 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 248/2001
Téma: Ikony / Bohorodička vo východnom umení

1199 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 249a/2001
Téma: Pýcha

661 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 249b/2001
Téma: Askéza

670 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 250/2001
Téma: Nasledovanie Krista / Strach / Lk 5, 1-11

1298 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 251/2001
Téma: Nasledovanie Krista / Služba / Lk 5,

1292 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 252/2001
Téma: Evanjelizácia / Nasledovanie Krista / Lk 5, 1-11

1440 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 253/2001
Téma: Život / Lk 6, 12-19

1772 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 254/2001
Téma: Utrpenie / Flp 1, 27 – 2,14

1790 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 255/2001
Téma: Láska / Viera / Lk 6, 32

1909 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 256/2001
Téma: Vďačnosť / Utrpenie / 2 Kor 11,31 – 12,9

976 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 257/2001
Téma: Slabosť / 2 Kor 11,31 – 12,9

826 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 258/2001
Téma: Duchovný život / Lk 6, 37-45

825 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 259/2001
Téma: Láska / Lk 6, 31-36

1536 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 260/2001
Téma: Obrátenie / Lk 6, 46

1017 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 261/2001
Téma: Obrátenie / Lk 6, 46

1028 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 264/2001
Téma: Hriech / Láska / Terorizmus

1050 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 265/2001
Téma: Láska / Skutky / Mt 25, 31-46

1619 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 266/2001
Téma: Duchovný život / Ľútosť / Lk 7, 36-50

1821 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 267/2001
Téma: Duchovný život / Kol 1, 1-12

664 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 268/2001
Téma: Duchovný život / Utrpenie / Lk 8, 22-25

1803 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 269/2001
Téma: Duchovný život / Ukrižovaný s Kristom / Gal 2, 16-20

685 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 270/2001
Téma: Sväté písmo / Lk 8, 5-15

1173 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 271/2001
Téma: Viera / Lk 9, 18-22

1431 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 272/2001
Téma: Kresťanstvo / Svedectvo / Lk 9, 18-22

1571 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 273/2001
Téma: Cirkev / Ako sa staráme o jej „imidž?

740 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 274/2001
Téma: Duchovný život / Mlčanie / Samota / Ticho

1394 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 275/2001
Téma: Smrť / Pohrebný príhovor – náčrt / Pohreb

6593 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 276/2001
Téma: Láska / Výchova

1733 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 277/2001
Téma: Duša / Večnosť

850 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 278a/2001
Téma: Staroba / Život / Skutky

1520 / 0 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|
|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|
|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|
|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|
|61|62|63|64|65|66|67|68|69|70|71|72|73|74|75|
|76|77|78|79|80|81|82|83|84|85|86|87|88|89|90|
|91|92|93|94|95|96|97|98|99|100|101|102|103|104|105|
|106|107|


© 2003 - 2015 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet