15.november 2019

     MENU

Úvod
YouTube
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    „Radosť, ak sa o ňu s niekým nedelíme, vysychá a vyprcháva.”

~JÁN PAVOL II. ~

NOVINKY - ARCHÍV


|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|
|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|
|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|
|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|
|61|62|63|64|65|66|67|68|69|70|71|72|73|74|75|
|76|77|78|79|80|81|82|83|84|85|86|87|88|89|90|
|91|92|93|94|95|96|97|98|99|100|101|102|103|104|105|
|106|107|108|109|110|111|112|
09.09.2003 -

Homília
Téma: Eucharistia – chlieb života / Jn 6, 51-58

2095 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Za kým kráčam v živote? / Jn 6, 60-69

1300 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Zrieknime sa farizejského správania / Mk 7, 1-8.14-15.21-23

1259 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Chcel by som, Pane… / Prejavme svoju vieru a prosme. / Mk 10, 46-52

1557 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Milovať Boha, blížneho i seba / Príkaz lásky nestráca na aktuálnosti. / Mk 12, 28b-34

1643 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Vernosť voči Bohu / Byť verný Bohu znamená byť verný v maličkostiach. / Mk 12, 38-44

1576 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Byť vždy pripravený na stretnutie s Bohom. / Mk 13, 24-32

1276 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Kráľ a Kráľovstvo pre všetkých / Jn 18, 33b-37

1301 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Bdejte! Aktuálne slovo na začiatku cirkevného roka / Mk 13, 33-37

1543 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Poznať zmysel svojho života / Mk 1, 1-8

1496 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Nestarnúca krása / Nepoškvrnené počatie Panny Márie / Lk 1,26-38

986 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Poznám, kto som pred Bohom? / Jn 1,6-8.19-28

932 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Význam kresťanského svedectva / Lk 1, 26-38

1587 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Narodil sa nám Spasiteľ, Kristus Pán / Vianoce / Lk 2, 1-14

3032 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Nezabudnime vracať sa k Bohu, chváliť ho a oslavovať / Vianoce / Jn 1,1-18

1322 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Byť svedkom Krista / sv. Štefan / Mt 10, 17-22

1007 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: V rodine platia Božie zákony / Lk 2,22-40

1217 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Nový rok – neopakovateľná možnosť znova začať / Lk 2, 16-21

1365 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Krst je životný program / Mk 1, 7-11

4065 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Povolanie kresťana / Jn 1,35-42

1780 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Vážna výzva / Mk 1, 14-20

1376 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Učil ich ako ten, čo má moc / Mk 1, 21-28

1502 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Ježiš lekár / Mk 1, 29-39

1448 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Mať jasno ohľadom pokušenia / Mk 1, 12-15

1529 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Ježiš nás pozýva k zmene života / Mt 6, 1-6.16-18

1308 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Pôst je čas duchovnej obnovy / Mk 9, 2-10

2029 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Posilnime si úctu k svojej duši / Jn 2, 13-25

1283 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Ježiš je naším znamením / Jn 3, 14-21

1271 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Vďaka, Ježiš, za lásku k nám / Spoveď / Jn 12, 20-33

1331 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Postoj k Trpiacemu / Kvetná nedeľa / Mk 14, 1-15,47

1024 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Aktívna účasť na svätej omši / Zelený štvrtok / Jn 13, 1-15

1065 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Buď pozdravený, svätý kríž / Veľký piatok / Jn 18,1-19.19,42

1341 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Pri Zmŕtvychvstalom nemá miesto strach / Mk 16, 16

871 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Zmŕtvychvstalý Kristus – naša istota / Jn 20, 1-9

846 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Zvrat vo viere / Jn 20, 19-29

1265 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Aký je môj vzťah k viere? / Lk 24, 35-48

2008 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Stála potreba Dobrého pastiera / Kňaz / Jn 10, 11-18

2041 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Spoločenstvo s Kristom / Jn 15, 1-8

1494 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Pravá láska / Jn 15, 9-17

1424 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Aktuálnosť nanebovstúpenia Pána / Mk 16, 15-20

1055 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Svet potrebuje pokoj a jednotu / Jn 17, 11-19

1723 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Duch Svätý v dejinách Cirkvi / Zoslanie Ducha Svätého / Jn 15,26-27:6,12-15

983 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Poznávať tajomstvo Najsvätejšej Trojice / Mt 28, 16-20

1026 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Verejná úcta telu a krvi Ježiša / Mk 14,12-16.22-26

619 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Nedeľa je Boží dar / Mk 2, 23-3,6

1215 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Bože, obnov moje srdce / Najsvätejšie Srdce Ježišovo / Jn 19, 31-37

1238 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Diabol je realita / Mk 3, 20-35

1536 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Moja Cirkev / Mk 4, 26-34

1591 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Ježiš – Pán nad búrkami / Mk 4, 35-41

1239 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Viera uzdravuje a lieči / Mk 5, 21-43

1672 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Bez sklamania s Ježišom / Mk 6, 6-16

1031 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Pán nás posiela hlásať jeho pravdu / Mk 6, 7-13

1244 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Pre život dôležité / Mk 6, 30-34

1336 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Nasýtenie zástupu / Mk 6, 34-44

1248 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Ježiš je chlieb života / Eucharistia

1604 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Zrieknime sa šomrania / Jn 6, 41-51

1295 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Pohľad na Nanebovzatú / Nanebovzatie Panny Márie / Lk 1,39-56

705 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Sila Eucharistie / Jn 6,51-58

1938 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Korene a príčiny nevery / Jn 6,60-69

1213 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Ježiš odsudzuje pretvárku a pokrytectvo / Mk 7,1-8.14-15.21-23

1233 / 0 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|
|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|
|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|
|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|
|61|62|63|64|65|66|67|68|69|70|71|72|73|74|75|
|76|77|78|79|80|81|82|83|84|85|86|87|88|89|90|
|91|92|93|94|95|96|97|98|99|100|101|102|103|104|105|
|106|107|108|109|110|111|112|


© 2003 - 2015 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet