20.január 2019

     MENU

Úvod
YouTube
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    V miere, v akej sa svet stáva znudený kresťanskou nádejou, zostane mu len alternatíva materializmu, ktorý už poznáme; nič iné ho nečaká. Svet prežíval kresťanstvo ako veľkú lásku, ako lásku celého života... Nijaký nový hlas... nebude pre nás vzrušujúci, keď nás nevráti k betlehemskej jaskyni, aby sme sa tam pri pohľade na oslňujúcu čistotu zbavili svojej pýchy, aby sme roznietili svoju lásku a úctu.

~R. A. Knox ~

NOVINKY - ARCHÍV


|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|
|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|
|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|
|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|
|61|62|63|64|65|66|67|68|69|70|71|72|73|74|75|
|76|77|78|79|80|81|82|83|84|85|86|87|88|89|90|
|91|92|93|94|95|96|97|98|99|100|101|102|103|104|105|
20.06.2003 -

Myšlienky... 47/2000
Téma: Podobenstvo o rozsievačovi / Ako sa stať dobrou pôdou / Mt 13, 1-9 / Mk 4, 1-9 / Lk 8, 4-8

1281 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 48/2000
Téma: Modlitba / 1 Kr 19, 11-13

607 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 49/2000
Téma: Nasledovanie Krista / Mt 10, 37-38 / Rim 6, 5-11

1191 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 50/2000
Téma: Božia vôľa

681 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 51/2000
Téma: Skutky / Pomôž tomu, kto ti leží pri nohách / Gal 6, 10

873 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 52/2000
Téma: Odpustenie

1103 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 53/2000
Téma: Pokoj

803 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 54/2000
Téma: Evanjelizácia / 1 Kor 9, 16

937 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 55/2000
Téma: Podobenstvo a boháčovi a Lazárovi / Lk 16, 19-31 / Hebr 9, 27-29 / Kaz 12, 7

1330 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 56/2000
Téma: Pokoj

705 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 57/2000
Téma: Duchovný život / Mať „iskru v oku“

316 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 58/2000
Téma: Pokušenie

919 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 59/2000
Téma: Pokušenie / Mt 4, 10

1681 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 60/2000
Téma: Kresťanstvo / 1 Kor 2,9 - 3,8

1479 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 61/2000
Téma: Diabol / Uzdravenie posadnutého / Lk 8, 28-39

1244 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 62/2000
Téma: Skutky

779 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 63/2000
Téma: Modlitba

382 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 64/2000
Téma: Bohoslužba / Rim 12, 1-3

905 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 65a/2000
Téma: Vytrvalosť

666 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 65b/2000
Téma: Láska k blížnemu / Láska sa prejavuje konkrétnymi skutkami

1681 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 66/2000
Téma: Duchovný život / Zomrieť, aby sme žili / Gal 2, 16-20

598 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 67a/2000
Téma: Nie je dobré dopredu súdiť

1148 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 67b/2000
Téma: Nenávisť

370 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 68/2000
Téma: Pohrebný príhovor / Pohreb / Smrť

5764 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 69/2000
Téma: Uzdravenie ženy trpiacej na krvotok / Reč dotykov / Lk 8, 40-56 / Mk 5, 21-43

1137 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 70/2000
Téma: Uzdravenie ženy trpiacej na krvotok / Boh cíti naše dotyky / Lk 8, 40-56 / Mk 5, 21-43

1281 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 71/2000
Téma: Uzdravenie ženy trpiacej na krvotok / Ako sa dotknúť Ježiša? / Lk 8, 40-56 / Mk 5, 21-43

1258 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 72/2000
Téma: Krista Kráľa / Jn 18, 33-37

2915 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 73/2000
Téma: Spása – najväčšie požehnanie človeka / 2 Kor 4, 17-18

731 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 74/2000
Téma: Dôvera / Mk 10, 24-32

1245 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 75/2000
Téma: Utrpenie / 1 Pt 4,12 – 5,5

944 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 76/2000
Téma: Duchovný život

415 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 77/2000
Téma: Podobenstvo o milosrdnom Samaritánovi / Samaritáni / Lk 10, 25-37

1376 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 78/2000
Téma: Pokušenie / Poznať stratégiu nepriateľa / 2 Kor 2, 3-15

1242 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 79/2000
Téma: Láska / Jn 15, 13

1272 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 80a/2000
Téma: Svedomie

714 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 80b/2000
Téma: Staroba

899 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 80c/2000
Téma: Bdelosť / 2 Pt 3, 11-12

692 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 81/2000
Téma: Svedomie

686 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 82a/2000
Téma: Prikázania / 1 Tim 1, 8-14

658 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 82b/2000
Téma: Bdelosť

700 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 83/2000
Téma: Nebeské kráľovstvo / Mt 13, 44-50

922 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 84/2000
Téma: Smrť / 1 Jn 2,18 – 3,8

1267 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 85/2000
Téma: Nepoškvrnené počatie presvätej Bohorodičky

1064 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 86/2000
Téma: Svedectvo / Mk 9, 38-42

1306 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 87/2000
Téma: Život / Bohatstvo / Lk 12, 16-21

1908 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 88/2000
Téma: Viera

424 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 89/2000
Téma: Čo je cieľom života? / Život

366 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 90/2000
Téma: Podobenstvo o veľkej večeri / Dôvody odmietnutia / Lk 14, 16-24

1113 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 91/2000
Téma: Podobenstvo o veľkej večeri / Hladní nehľadajú výhovorky / Lk 14, 16-24

914 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 92/2000
Téma: Podobenstvo o veľkej večeri / Každý je očakávaný / Lk 14, 16-24

945 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 93/2000
Téma: Podobenstvo o veľkej večeri / Každý je očakávaný / Lk 14, 16-24

1076 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 94/2000
Téma: Podobenstvo o veľkej večeri / Dôvody odmietnutia / Lk 14, 16-24

1075 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 95/2000
Téma: Podobenstvo o veľkej večeri / Nezmyselné výhovorky / Lk 14, 16-24

1044 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 96a/2000
Téma: Pýcha / Pyšní na to, že sme pokorní

959 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 96b/2000
Téma: Maličkosti / Malý orech – veľký osoh

678 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 96c/2000
Téma: Spása / Odmietnutá milosť

670 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 97/2000
Téma: Duchovný život / Mt 1, 1-17

1457 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 98/2000
Téma: Vianoce / Mt 1, 22

4911 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 99/2000
Téma: Vianoce / Mt 1, 22

1139 / 0 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|
|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|
|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|
|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|
|61|62|63|64|65|66|67|68|69|70|71|72|73|74|75|
|76|77|78|79|80|81|82|83|84|85|86|87|88|89|90|
|91|92|93|94|95|96|97|98|99|100|101|102|103|104|105|


© 2003 - 2015 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet