22.január 2019

     MENU

Úvod
YouTube
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    „Ak sa nepozrieš skutočnosti do očí, ak s ňou hráš falošnú hru a unikáš jej namiesto toho, aby si sa k nej postavil čelom a používal ju, nie si skutočne zrelým človekom.”

~MICHEL QUOIST~

NOVINKY - ARCHÍV


|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|
|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|
|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|
|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|
|61|62|63|64|65|66|67|68|69|70|71|72|73|74|75|76|77|78|79|80|81|82|83|84|85|86|87|88|89|90|
|91|92|93|94|95|96|97|98|99|100|101|102|103|104|105|
10.07.2003 -

Myšlienky... 159/2003
Téma: Svet je plný dobrých ľudí / Dobro / Skutok

985 / 0 
09.07.2003 -

Myšlienky... 157/2003
Téma: Obozretnosť / Zlo / Mt 8, 28 – 9, 1

1734 / 0 
08.07.2003 -

Myšlienky... 156/2003
Téma: Problémy / Mk 6, 11 / 1 Pt 5, 7

1040 / 0 
07.07.2003 -

Myšlienky... 155/2003
Téma: Božie kráľovstvo / Matúš / Mt 9, 13

1600 / 0 
04.07.2003 -

Myšlienky... 153/2003
Téma: Kríž / Požehnanie / Problém / Ťažkosť

1919 / 0 
04.07.2003 -

Myšlienky... 154/2003
Téma: Modlitba príhovoru

2133 / 0 
03.07.2003 -

Myšlienky... 151/2003
Téma: Dôvera / Viera / Mt 8, 5-13

3036 / 0 
03.07.2003 -

Myšlienky... 152/2003
Téma: Boh / Človek je v Božích očiach vždy cenný

2442 / 0 
02.07.2003 -

Myšlienky... 150/2003
Téma: Človek / Nevera / Viera / Mk 6, 1-6

4133 / 0 
01.07.2003 -

Myšlienky... 147/2003
Téma: Rada k hlbšiemu duchovnému životu / Duchovný život

1144 / 0 
01.07.2003 -

Myšlienky... 148/2003
Eucharistia / Jn 6,

1333 / 0 
01.07.2003 -

Myšlienky... 149/2003
Téma: Všetci sme povolaní k svätosti / Svätosť / 1 Pt 1, 15-16

1382 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 1/2000
Téma: Sväté písmo / Rim 10, 17

1238 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 2/2000
Téma: Sväté písmo

859 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 3/2000
Téma: Sväté písmo

1019 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 4/2000
Téma: Sväté písmo

825 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 5/2000
Téma: Božie kráľovstvo / Mt 4, 17

1125 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 6/2000
Téma: Božie kráľovstvo / Mt 4, 17

1932 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 7/2000
Téma: Božie kráľovstvo / Mk 12, 34

881 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 8/2000
Téma: Božie kráľovstvo / Mk 12, 34 / Sk 26, 28-29

851 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 9/2000
Téma: Božie kráľovstvo / Jn 18, 36

1262 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 10/2000
Téma: Božie kráľovstvo / Mk 1, 15 / Mt 11, 12

1715 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 11/2000
Téma: Božie kráľovstvo

712 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 12/2000
Téma: Život / Joz 14, 6-15

508 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 13/2000
Téma: Utrpenie / Jób 7, 1-11

974 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 14/2000
Téma: Božie kráľovstvo / Mt 6, 33

1104 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 15/2000
Téma: Pohrebný príhovor / Pohreb / Smrť

9441 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 16/2000
Téma: Láska / 1 Kor 13,13

1313 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 17/2000
Téma: Pôst

1695 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 18/2000
Téma: Svedectvo / 1 Jn 5, 11-12

1293 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 19/2000
Téma: Askéza / 1 Kor 10, 13

845 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 20/2000
Téma: Hriech / Mk 2, 15-17

1280 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 21/2000
Téma: Cirkev / Kresťanstvo / Jn 10, 14

1562 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 22/2000
Téma: Život – jeho kvalita

1828 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 23/2000
Téma: Blahoslavenstvá / Lk 6, 17-23

1254 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 24/2000
Téma: Evanjelizácia / Lk 5, 17-26

1203 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 25a/2000
Téma: Samota

719 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 25b/2000
Téma: Sloboda

727 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 25c/2000
Téma: Hriech

569 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 26/2000
Téma: Bdelosť / Rim 13, 11

725 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 27/2000
Téma: Bdelosť / Rim 13, 11

843 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 28/2000
Téma: Bohatstvo / Lk 6, 24

1005 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 29/2000
Téma: Láska k nepriateľom / Lk 6, 27

1641 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 30/2000
Téma: Modlitba

825 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 31/2000
Téma: Láska

1082 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 32/2000
Téma: Viera / Lk 9, 20

1027 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 33/2000
Téma: Podobenstvo o rozsievačovi / O rozsievaní / Mt 13, 1-9 / Mk 4, 1-9 / Lk 8, 4-8

1352 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 34/2000
Téma: Podobenstvo o rozsievačovi / Dôležitosť podobenstva / Mt 13, 1-9 / Mk 4, 1-9 / Lk 8, 4-8

1607 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 35/2000
Téma: Podobenstvo o rozsievačovi / Uvažovanie nad rozsievačom / Mt 13, 1-9 / Mk 4, 1-9 / Lk 8, 4-8

1236 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 36/2000
Téma: Podobenstvo o rozsievačovi / Sme povolaní k rozsievaniu / Mt 13, 1-9 / Mk 4, 1-9 / Lk 8, 4-8

2917 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 37/2000
Téma: Podobenstvo o rozsievačovi / Citovanie proroka Izaiáša / Mt 13, 1-9 / Mk 4, 1-9 / Lk 8, 4-8 / Iz 6, 9-13

1145 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 38/2000
Téma: Pochopenie semena – dielo pokory / Mt 13, 1-9 / Mk 4, 1-9 / Lk 8, 4-8

1104 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 39/2000
Téma: Dielo hlásateľov Božieho slova / Mt 13, 1-9 / Mk 4, 1-9 / Lk 8, 4-8

1017 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 40/2000
Téma: Semeno, ktoré padlo na kraj cesty / Mt 13, 1-9 / Mk 4, 1-9 / Lk 8, 4-8

1018 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 41/2000
Téma: Semeno, ktoré padlo na skalu / Mt 13, 1-9 / Mk 4, 1-9 / Lk 8, 4-8

957 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 42/2000
Téma: Semeno, ktoré padlo do tŕňa / Mt 13, 1-9 / Mk 4, 1-9 / Lk 8, 4-8

995 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 43/2000
Téma: Starosti života / Správne využitie času / Mt 13, 1-9 / Mk 4, 1-9 / Lk 8, 4-8

1953 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 44/2000
Téma: Podobenstvo o rozsievačovi / Bohatstvo / / Mt 13, 1-9 / Mk 4, 1-9 / Lk 8, 4-8

1778 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 45/2000
Téma: Podobenstvo o rozsievačovi / Rôznosť úrody / Mt 13, 1-9 / Mk 4, 1-9 / Lk 8, 4-8

1252 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 46/2000
Téma: Podobenstvo o rozsievačovi / Pripravme svoje srdce / / Mt 13, 1-9 / Mk 4, 1-9 / Lk 8, 4-8

1714 / 0 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|
|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|
|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|
|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|
|61|62|63|64|65|66|67|68|69|70|71|72|73|74|75|76|77|78|79|80|81|82|83|84|85|86|87|88|89|90|
|91|92|93|94|95|96|97|98|99|100|101|102|103|104|105|


© 2003 - 2015 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet