16.júl 2018

     MENU

Úvod
YouTube
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    Ježiš Kristus... najprv priniesol obetu tu na zemi, keď podstúpil ukrutnú smrť. Potom, odetý novým rúchom nesmrteľnosti, vošiel so svojou vlastnou krvou do Svätyne svätých, čiže do neba, a tam priniesol pred trón nebeského Otca túto krv nesmiernej ceny, ktorú sedem ráz vylial za všetkých ľudí, čo otročili hriechu. A táto obeta je Bohu taká milá a príjemná, že len čo ju zazrel, nemohol urobiť nič iné, iba sa hneď zmilovať nad nami a láskavo zaobchodiť so všetkými, čo sa opravdivo kajajú.

~sv. Ján Fisher~

NOVINKY - ARCHÍV


|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|
|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|
|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|
|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|
|61|62|63|64|65|66|67|68|69|70|71|72|73|74|75|76|77|78|79|80|81|82|83|84|85|86|87|88|89|90|
|91|92|93|94|95|96|97|98|99|100|101|102|103|
20.06.2003 -

Myšlienky... 105/2000
Téma: Nový rok / Lk 2, 21

2652 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 106/2000
Téma: Nový rok / Novoročné predsavzatie

815 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 107/2000
Téma: Život / Život podľa Božej vôle / Mt 7, 21-27

1449 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 108a/2000
Téma: Život

311 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 108b/2000
Téma: Hriech

457 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 109/2000
Téma: Spása

567 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 110/2000
Téma: Obrátenie / Boh nepamätá na našu minulosť / Ez 18, 21-22

878 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 1/2001
Téma: Viera

1122 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 2/2001
Téma: Život / Život môže byť monotónny / Mt 6, 31-34 a Mt 7, 9-11

2007 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 3a/2001
Téma: Viera

716 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 3b/2001
Téma: Svedectvo

829 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 4/2001
Téma: Pohrebný príhovor – náčrt / Pohreb

4069 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 5a/2001
Téma: Duchovný život

350 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 5b/2001
Téma: Modlitba

295 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 6a/2001
Téma: Skutky / Ovocie nevidíme okamžite I.

765 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 6b/2001
Téma: Skutky / Ovocie nevidíme okamžite II. / Maličkosti

823 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 7a/2001
Téma: Duchovný život

297 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 7b/2001
Téma: Nádej

688 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 8a/2001
Téma: Kristus / Kristova prítomnosť

681 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 8b/2001
Téma: Kristus / Ja som cesta

740 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 9/2001
Téma: Duchovný život / Lk 18, 18-27

1289 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 10/2001
Téma: Duchovný život / Lk 18, 18-27

2141 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 11/2001
Téma: Duchovný život / Lk 18, 18-27

1342 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 12/2001
Téma: Boh – najväčšia túžba človeka

437 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 13/2001
Téma: Pohrebný príhovor – myšlienka / Pohreb

3524 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 14/2001
Téma: Viera / Mt 8, 5-13

1466 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 15/2001
Téma: Druhý a slávny príchod nášho Pána / Súd / Mt 25, 33-36. 40

960 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 16a/2001
Téma: Duchovný život

273 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 16b/2001
Téma: Skutky / Meno dobrého Samaritána

862 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 17/2001
Téma: Modlitba / Koľko váži modlitba?

987 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 18/2001
Téma: Bdelosť / Lk 18, 35-43

1027 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 19/2001
Téma: Viera / Lk 18, 35-43

1125 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 20/2001
Téma: Svedectvo – Jn 1, 6-8

1161 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 21/2001
Téma: Bdelosť / Pôvod zla / Mt 13, 24-30

1091 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 22/2001
Téma: Pozdrav / Modlitba / Svedectvo / Evanjelizácia

1266 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 23/2001
Téma: Kríž – znamenie kríža

953 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 24/2001
Téma: Pohrebný príhovor – náčrt / Pohreb

2952 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 25/2001
Téma: Obrátenie / Lk 19, 1-10

1121 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 26/2001
Téma: Sväté písmo

819 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 27/2001
Téma: Duchovný život

269 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 28a/2001
Téma: Dokonalosť

841 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 28b/2001
Téma: Láska k nepriateľom / Nepriateľ

1698 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 29/2001
Téma: Svedomie / Správny pohľad do svojho vnútra / Lk 18, 9-14

996 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 30/2001
Téma: Liturgia / Pravá zbožnosť / Lk 18, 9-14

1357 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 31/2001
Téma: Sekta

311 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 32/2001
Téma: Podobenstvo o dobrom pastierovi / Jn 10, 1-18

1439 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 33/2001
Téma: Askéza

618 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 34/2001
Téma: Sviatosti / Ich sila / Pomazanie chorých

315 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 35/2001
Téma: Obrátenie / Lk 15, 11-32

1065 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 36/2001
Téma: Obrátenie / Lk 15, 11-32

936 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 37/2001
Téma: Sväté písmo / Hlad po Svätom písme / Mk 8, 1-10

1112 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 38/2001
Téma: Duchovný život / Nepremárniť svoju šancu / Lk 18,18-27

1640 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 39/2001
Téma: Obrátenie / Lk 15, 11-32

1345 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 40a/2001
Téma: Prozreteľnosť / Boh sa o teba stará / Mt 10, 29

1278 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 40b/2001
Téma: Smrť / Ideme si pre svoj poklad?

1514 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 41/2001
Téma: Boh / Dar / Nezanedbávať Darcu darov

1016 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 42/2001
Téma: Láska / 1 Jn 3, 11 / Lk 16, 19-31

2758 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 43/2001
Téma: Duchovný život / Prozreteľnosť

633 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 44/2001
Téma: Podobenstvo o Poslednom súde / Mt 25, 31-46

2206 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 45/2001
Téma: Peklo / Súd / Mt 25, 31-46

945 / 0 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|
|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|
|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|
|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|
|61|62|63|64|65|66|67|68|69|70|71|72|73|74|75|76|77|78|79|80|81|82|83|84|85|86|87|88|89|90|
|91|92|93|94|95|96|97|98|99|100|101|102|103|


© 2003 - 2015 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet