26.marec 2019

     MENU

Úvod
YouTube
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    Sviatok nerobí množstvo prítomných, ani veľká hostina, ale starostlivosť o dušu. Najväčší sviatok – čisté svedomie. ten, kto má čisté svedomie a robí dobré skutky, má sviatok i bez sviatku.

~sv. Ján Zlatoústy~

NOVINKY - ARCHÍV


|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|
|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|
|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|
|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|
|61|62|63|64|65|66|67|68|69|70|71|72|73|74|75|76|77|78|79|80|81|82|83|84|85|86|87|88|89|90|
|91|92|93|94|95|96|97|98|99|100|101|102|103|104|105|
|106|107|
09.09.2003 -

Homília
Téma: Manželstvo v Božom pláne / Mk 10, 2-16

2014 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Živé Božie slovo pre náš život / Mk 10, 17-30

1324 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Misie – vec srdca / Mk 10, 35-45

1700 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Zdravé oči duše i tela / Mk 10,46-52

1014 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Hlavný príkaz / Mk 12, 28b-34

1166 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Všetko obetovať / Mk 12, 38-44

1131 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Staroba / Mk 13, 24-32

1472 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Prvé, jediné a večné Kráľovstvo / Krista Kráľa / Jn 18, 33b-37

1211 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Čas nášho vykúpenia / Lk 21,25-28,34-36

1051 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Advent nás učí žiť v realite s Kristom / Lk 3, 10-18

1363 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Mária prichádza k nám a prináša nám dieťa Ježiša / Lk 1, 39-45

1202 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Pozrieť sa Pravde do tváre / Vianoce / Jn 1, 1-18

1181 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Všedný deň viery / sv. Štefan / Mt 10, 17-22

1130 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Nový rok – neopakovateľná možnosť znova začať / Lk 2,16-21

1049 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Čo chce od nás Boh v tomto roku? / Jn 1, 1-18

607 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Venujme pozornosť rodine našich dní / Lk 2, 41-52

1048 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Krstné záväzky / Lk 3, 15-16.21-22

2898 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Význam osobnej premeny / Jn 2,1-11

1014 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Aktuálny vzťah k Svätému písmu / Lk 1,1-4;4,14-21

1004 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Prijať prorokov Ježiša / Lk 4, 21-30

1383 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Dar povolania / Lk 5, 1-11

1334 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Pochopme Ježišove blahoslavenstvá / Lk 6, 17.20-26

550 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Pripomeňme si príkaz lásky / Lk 6, 27-38

1083 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Realita pokušenia / Lk 4, 1-13

978 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Premena závisí aj od počutia / Lk 9, 28b-36

1021 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Mať správny postoj k pokániu / Lk 13, 1-9

1189 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Stále aktuálny fenomén “márnotratný syn“ / Lk 15,1-3.11-32

1224 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Milosrdenstvo / Jn 8, 1-11

1391 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Zodpovednosť / Kvetná nedeľa / Lk 22, 14-23,56

958 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Ježišova láska lieči a uzdravuje / Zelený štvrtok / Jn 13, 1-15

1033 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Kristova smrť za náš život / Veľký piatok / Jn 18,1-19,42

1062 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Zmŕtvychvstanie Krista – najväčšia historická udalosť / Lk 24, 1-12

731 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Zmŕtvychvstanie Krista sa nás bytostne dotýka / Jn 20, 1-9

757 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Prijmime Ježiša, otvorme mu dvere srdca / Mt 28, 8-15

1217 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Ježiš prináša pokoj / Jn 20, 19-31

1495 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Vedieť a chcieť počúvať pomáha viere / Lk 24, 13-35

1044 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Boh si volá / Jn 10, 27-30

1199 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Nielen výzva k novému prikázaniu navzájom sa milovať / Jn 13,31-33a.34-35

1293 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Prijmime a zachovajme Kristov pokoj / Jn 14, 23-29

1145 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Kresťan má byť svedkom neba / Nanebovstúpenie Pána / Lk 24, 46-53

1212 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Ježiš hovorí, aby všetci jedno boli / Jn 17, 20-26

1095 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Misie na Slovensku a Duch Svätý / Jn 14,15-16.23b-26

1311 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Tajomstvo nášho vzťahu s Bohom / Najsvätejšia Trojica / Jn 16, 12-15

1146 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Kristus v Eucharistii medzi nami / Lk 9,11-17

1101 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Byť svedkom radosti / Najsvätejšie Srdce / Lk 15, 3-7

746 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Boh rešpektuje slobodu človeka / Primície / Lk 9, 51-62

1931 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Vyznanie viery / Lk 9, 18-24

1108 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Byť blížnym / Lk 10, 25-37

1371 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Miesto modlitby v našom živote / Lk 11, 1-13

1127 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Význam nedele / Lk 12,13-21

1142 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Žiť v prítomnosti Božej / Lk 12, 32-48

1229 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Dôslednosť viery / Lk 14, 25-33

1165 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Časovosť dnešného sviatku / Sedembolestná P. Mária / Lk 2, 33-35

900 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Milosrdenstvo / Lk 15, 1-32

1455 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Mať správny vzťah k Bohu aj k mamone / Lk 16,1-13

1068 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Bohatstvo a chudoba / Lk 16, 19-31

1456 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Starosť o vieru / Lk 17, 5-10

1034 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Vďačnosť sa vypláca / Lk 17, 11-19

1382 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Vytrvať v rozhovore s Bohom / Lk 18, 1-8

1052 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Učme sa kajúcne modliť / Lk 18, 9-14

1011 / 0 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|
|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|
|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|
|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|
|61|62|63|64|65|66|67|68|69|70|71|72|73|74|75|76|77|78|79|80|81|82|83|84|85|86|87|88|89|90|
|91|92|93|94|95|96|97|98|99|100|101|102|103|104|105|
|106|107|


© 2003 - 2015 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet