26.marec 2019

     MENU

Úvod
YouTube
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    Ako sa niekto môže pýšiť darmi, ktoré v sebe objaví? Čím viac sa pokladáme za bohatých, tým skôr by sme sa mali pokoriť pred Pánom. Lebo Pánove dary pribúdajú a my nikdy nedokážeme splatiť darcovi všetky jeho dobrá.

~SV. PÁTER PIO~

NOVINKY - ARCHÍV


|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|
|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|
|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|
|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|
|61|62|63|64|65|66|67|68|69|70|71|72|73|74|75|
|76|77|78|79|80|81|82|83|84|85|86|87|88|89|90|
|91|92|93|94|95|96|97|98|99|100|101|102|103|104|105|
|106|107|
09.09.2003 -

Homília
Téma: Effeta – otvor sa! / Ježiš nás vyzýva prijať ho ako svojho Boha a Pána. / Mk 7, 31-37

1161 / 0 
09.09.2003 -

Príhovor
Téma: Sedembolestnej Panny Márie - Patrónky Slovenska

2290 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Poznať a nasledovať Ježiša / Mk 8,27-35

1136 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Byť prvým znamená slúžiť / Mk 9, 30-37

1172 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Zodpovednosť / Mk 9, 38-43.45.47-48

1376 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Sme deti farnosti / Farnosť, ktorú volám “moja“. / Mk 10, 2-12

3142 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Bohatstvo nesmie byť prekážkou spásy / Mk 10, 17-30

1512 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Spolupráca na misijnom poli / Misijná nedeľa / Mk 10, 35-45

1826 / 0 
09.09.2003 -

Príhovor
Téma: Misie

992 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Kristus vstal z mŕtvych, aleluja / 16, 1-8

622 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Kristus zmŕtvychvstaním nám dáva nádej / Jn 20, 1-9

716 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Kto verí a kto neverí? / Je potrebné veriť? / Jn 20, 19-31

1457 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Staňme sa svedkami Zmŕtvychvstalého / Lk 24, 35-48

1226 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Potrebuje svet pastierov? / Jn 10, 11-18

1265 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Rozhoduje spojenie s Ježišom / Jn 15, 1-8

1664 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Ostaňte v mojej láske / Jn 15, 9-17

1228 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Nanebovstúpením Pána začína misijná činnosť Cirkvi. / Mk 16, 15-20

865 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Jednota / Svet potrebuje zjednotiť sa. / Jn 17, 11b-19

1472 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Duch Svätý v našom živote / Jn 15,26-26;16,12-15

930 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Najsvätejšia Trojica - tajomstvo a zároveň láska. / Mt 28, 16-20

1422 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Tajomstvo Eucharistie v procesii / Mk 14, 12-16.22-26

1106 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Dôležitosť viery vo všedných dňoch / Mk 4, 35-41

1189 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Narodenie sv. Jána Krstiteľa / Primície P. Mgr. Jána Meľucha, CM / Lk 1, 57-66.80

919 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Narodenie sv. Jána Krstiteľa / Lk 1, 57-66.80

1146 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Aktuálna výzva: „Bdejte!“ / Mk 13, 33-37

1117 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Ján Krstiteľ vyzýva žiť v prítomnosti Božej / Mk 1,1-8

1667 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Byť svedkom pravej radosti / Jn 1,6-8. 19-28

1492 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Rozhodnutie / Prijmime vôľu Božiu a zrieknime sa svojej vôle. / Lk 1, 26-38

1574 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Pokoj je dar / Vianoce / Lk 2, 1-14

1332 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Boh čaká odpoveď / Vianoce / Jn 1, 1-18

3097 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Moja rodina / Upevniť rodinné spoločenstvo. / Jn 1, 1-18

1531 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Poznať pravdu / Lož nie je z pravdy. Neklamme sa! / Silvester / 1 Jn 2, 18-21

1098 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: V mene Ježiša, Márie a Jozefa / Nový rok / Lk 2, 16-21

961 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Hľadajme a objavujme svojho Boha / Mt 2,1-12

1144 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Prvý kontakt s Ježišom / Venujme pozornosť stretnutiu s Ježišom. / Jn 1, 35-42

1301 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Potrebná výzva / Mk 1, 14-20

1394 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Dá sa hovoriť o posadnutosti na začiatku tretieho tisícročia? / Mk 1, 21-28

1212 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Rehoľný život / Špeciálne zasvätený život.

447 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Malomocenstvo našich hriechov / Zdravie tela a zdravie duše. / Mk 1, 40-45

1901 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Viera lieči / Vzťah medzi chorobou tela a stavom duše. / Mk 2, 1-12

2012 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Je aktuálny dnes pôst? / Pôst má význam v živote človeka. / Mk 2, 18-22

2258 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Je aktuálna dnes nedeľa? / Nedeľa má význam v živote človeka. / Mk 2, 23 - 3, 6

1117 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Objavme pôst / Mk 1, 12-15

2132 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Pôst a naša premena / Mk 9, 2-10

2429 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Poznať sám seba / Jn 2, 13-25

1775 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Poznajme v láske svoju spásu / Slová o láske nestačia, sú potrebné činy. / Jn 3, 14-21

1178 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Prežiť pôst ako kresťan znamená chcieť vidieť Ježiša a žiť s Ježišom. / Jn 12, 20-33

2216 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Vidieť zmysel trpieť s Ježišom / Trpieť s Ježišom obohacuje kresťana. / Mk 14,1-15,47

826 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Večera, na ktorú sa len nespomína / Zelený štvrtok / Mk 14,1-15,47

1013 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Kríž – znamenie našej spásy / Veľký piatok / Jn 18,1-19,42

1161 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Pozor, aby sme nepodcenili vieru / Mk 6, 1-6

1113 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Poznať svoje miesto, kde ma Boh posiela / Mk 6, 7-13

995 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Potreba správne odpočívať / Mk 6, 30-34

1254 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Potreba sýtiť seba i druhých Božím slovom a Eucharistiou / Jn 6, 1-15

1635 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Eucharistia – chlieb života / Jn 6, 35

1888 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Eucharistia – chlieb z neba / Jn 6, 41-51

1578 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Eucharistia – chlieb života / Jn 6, 51-58

1868 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Za kým kráčam v živote? / Jn 6, 60-69

1122 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Zrieknime sa farizejského správania / Mk 7, 1-8.14-15.21-23

1088 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Chcel by som, Pane… / Prejavme svoju vieru a prosme. / Mk 10, 46-52

1402 / 0 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|
|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|
|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|
|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|
|61|62|63|64|65|66|67|68|69|70|71|72|73|74|75|
|76|77|78|79|80|81|82|83|84|85|86|87|88|89|90|
|91|92|93|94|95|96|97|98|99|100|101|102|103|104|105|
|106|107|


© 2003 - 2015 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet