23.september 2019

     MENU

Úvod
YouTube
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    Prozreteľnosť nás už zbavila cirkevného štátu. Kedy udrie Božia hodina, ktorá privedie cirkev k tomu, aby sa opäť zišla s pani Chudobou?

~Helder Camara~

NOVINKY - ARCHÍV


|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|
|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|
|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|
|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|
|61|62|63|64|65|66|67|68|69|70|71|72|73|74|75|
|76|77|78|79|80|81|82|83|84|85|86|87|88|89|90|
|91|92|93|94|95|96|97|98|99|100|101|102|103|104|105|
|106|107|108|109|
03.03.2004 -

Homília
Téma: Pozvanie k osobnej premene / Mt 17, 1-9

1424 / 0 
03.03.2004 -

Myšlienky... 24/2004
Téma: Mk 2, 1-12

1338 / 0 
03.03.2004 -

Myšlienky... 25/2004
Téma: Žiť lásku, ktorú Boh od nás očakáva / Láska / Mt 5, 46-47

1774 / 0 
25.02.2004 -

Homília
Téma: Hriech – vec veľmi vážna / Mt 4, 1–11

1474 / 0 
25.02.2004 -

Homília
Téma: Pokušenie / Kto formuje svoje svedomie, zvíťazí v čase pokušenia / Mt 4, 1-11

1933 / 0 
25.02.2004 -

Homília
Téma: Víťazstvo nad pokušením / Mt 4, 1– 11

2260 / 0 
25.02.2004 -

Myšlienky... 20/2004
Téma: Pôstny program kresťana / Mk 8, 34-35

2766 / 0 
25.02.2004 -

Myšlienky... 21/2004
Téma: Ako prežívať veľký pôst?

1953 / 0 
25.02.2004 -

Myšlienky... 22/2004
Téma: Askéza v pôste – začiatok Veľkého pôstu

2253 / 0 
21.02.2004 -

Myšlienky... 18/2004
Téma: Mt 6, 14-21 / Vydávať svedectvo

1558 / 0 
21.02.2004 -

Myšlienky... 19/2004
Téma: Pôst je doba pokánia

1822 / 0 
16.02.2004 -

Myšlienky... 17/2004
Téma: Stať sa „patronus Libri“ / Lk 1, 3

1053 / 0 
14.02.2004 -

Homília
Téma: Návod na večný život / Krista Kráľa / Mt 25, 31–46

2062 / 0 
14.02.2004 -

Homília
Téma: Ježiš žiada od svojich vernosť / Mt 21, 33–43

1304 / 0 
14.02.2004 -

Homília
Téma: Kristus Kráľ pozýva ku sebe všetkých / Mt 25, 31–46

1326 / 0 
14.02.2004 -

Homília
Téma: Syn človeka – Pastier, Kráľ, Sudca / Mt 25, 31-46

1741 / 0 
14.02.2004 -

Myšlienky... 16/2004
Téma: Mt 25, 31-46

1304 / 0 
07.02.2004 -

Myšlienky... 14/2004
Téma: Lk 15, 11-32

1166 / 0 
07.02.2004 -

Myšlienky... 15/2004
Téma: Lk 15, 11-32

1172 / 0 
31.01.2004 -

Homília
Téma: Obetovanie Pána / Obeta a staroba / Lk 2, 22–40

1658 / 0 
31.01.2004 -

Homília
Téma: Obetovanie Pána / Panna Mária je naším vzorom služby a obety / Lk 2,22–40

2701 / 0 
31.01.2004 -

Myšlienky... 13/2004
Téma: Stretnutie Pána Boha a Spasiteľa nášho Ježiša Krista / Lk 2, 22-40

1455 / 0 
28.01.2004 -

Homíla
Téma: Vydať svedectvo viery / Jn 1, 29–34

1269 / 0 
28.01.2004 -

Homília
Téma: Ježiš oslovuje všetkých / Mt 4, 12–23

1678 / 0 
28.01.2004 -

Homília
Téma: Radostný návod na večný život / Mt 5,1– 12

1185 / 0 
28.01.2004 -

Homília
Téma: Kresťan, si soľ a svetlo?/ Mt 5, 13–16

1379 / 0 
28.01.2004 -

Myšlienky... 8/2004
Téma: Miera Božej lásky / Láska / Jn 3, 13-17

1451 / 0 
28.01.2004 -

Myšlienky... 9/2004
Téma: Čo je prekážkou modlitby? / Modlitba / Mt 18, 19-20

1385 / 0 
28.01.2004 -

Myšlienky... 10/2004
Téma: Eliáš / Sila modlitby / Modlitba / Jak 5, 16

1621 / 0 
28.01.2004 -

Myšlienky... 11/2004
Téma: Troch veľkých biskupov veľkňazov: Bazila Veľkého, Gregora Bohoslovca a Jána Zlatoústeho / Mt 5, 14-19

1256 / 0 
28.01.2004 -

Myšlienky... 12/2004
Téma: Lk 18, 10-14

1157 / 0 
24.01.2004 -

Myšlienky... 7/2004
Téma: Lk 19, 1-10

1187 / 0 
16.01.2004 -

Myšlienky... 5/2004
Téma: Lk 18, 18-27

1071 / 0 
16.01.2004 -

Myšlienky... 6/2004
Téma: Lk 18, 35-43

1414 / 0 
10.01.2004 -

Myšlienky... 4/2004
Téma: Nedeľa po Bohozjavení / Mt 4, 12-17

2091 / 0 
09.01.2004 -

Homília
Téma: Panna Mária Karmelská – sviatok / Lk 1, 26-38

1095 / 0 
04.01.2004 -

Homília
Téma: Ísť za Ježišom / Mt 2, 1-12

917 / 0 
04.01.2004 -

Homília
Téma: Prežiť svoj krst / Mt 3, 13-17

1071 / 0 
04.01.2004 -

Homília
Téma: Traja králi / Boh si nás vedie / Mt 2, 1–12

1086 / 0 
04.01.2004 -

Homília
Téma: Prežiť svoj krst / Mt 3, 13–17

1197 / 0 
04.01.2004 -

Homília
Téma: Zaangažovanosť kresťana - záležitosť viery, nádeje a lásky / Mt 2, 1-12

932 / 0 
04.01.2004 -

Homília
Téma: Krst kresťana zaväzuje k životu viery, nádeje a lásky / Mt 3, 13-17

2579 / 0 
04.01.2004 -

Myšlienky... 3/2004
Téma: Sväté Bohozjavenie Pána Boha a Spasiteľa nášho Ježiša Krista / Mt 3, 13-17

2915 / 0 
03.01.2004 -

Myšlienky... 2/2004
Téma: Nedeľa pred Bohozjavením / Hriech / Mk 1, 1-8

1786 / 0 
02.01.2004 -

Myšlienky... 1/2004
Téma: Nový rok / Lk 2, 52

1321 / 0 
31.12.2003 -

Myšlienky... 251/2003
Téma: Koniec roka / Silvester / Mk 8, 33 / Rim 8, 28

1550 / 0 
30.12.2003 -

Myšlienky... 249/2003
Téma: Nový rok / Telesná obriezka Pána Boha a Spasiteľa nášho Ježiša Krista / Lk 2, 20-21;40-52

1311 / 0 
30.12.2003 -

Myšlienky... 250/2003
Téma: Koniec roka / Silvester

1655 / 0 
25.12.2003 -

Homília
Téma: Narodenie Pána / Lk 2,1–14

915 / 0 
25.12.2003 -

Homília
Téma: Narodenie Pána / Vianoce / Jn 1, 1–18

1639 / 0 
25.12.2003 -

Homília
Téma: Svätá rodina / Mt 2,13–15.19–23

1469 / 0 
25.12.2003 -

Homília
Téma: Narodenie Pána Ježiša / Vianoce / Lk 2, 1–14

1400 / 0 
25.12.2003 -

Homília
Téma: Narodenie Pána / Jn 1, 1–18

857 / 0 
25.12.2003 -

Homília
Téma: Sviatok svätého Štefana – prvého mučeníka / Mt 10,17–22

1250 / 0 
25.12.2003 -

Homília
Téma: Svätá rodina / Mt 2,13–15.19–23

1917 / 0 
25.12.2003 -

Homília
Téma: Narodenie Pána / Vianoce / Lk 2, 1-14

2081 / 0 
25.12.2003 -

Homília
Téma: Narodenie Pána / Vianoce / Lk 2, 15-20

1511 / 0 
25.12.2003 -

Homília
Téma: Sviatok sv. Štefana, prvomučeníka / Mt 10,17-22

2244 / 0 
25.12.2003 -

Homília
Téma: Svätej rodiny Ježiša, Márie a Jozefa / Mt 2,13-15.19-23

1103 / 0 
25.12.2003 -

Myšlienky... 246/2003
Téma: Zbor presvätej Bohorodičky / Mt 2, 13-23

1308 / 0 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|
|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|
|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|
|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|
|61|62|63|64|65|66|67|68|69|70|71|72|73|74|75|
|76|77|78|79|80|81|82|83|84|85|86|87|88|89|90|
|91|92|93|94|95|96|97|98|99|100|101|102|103|104|105|
|106|107|108|109|


© 2003 - 2015 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet