24.máj 2018

     MENU

Úvod
YouTube
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    Duša je podobná železu, ktoré, keď ho ponecháme voľne, bude hrdzavieť a keď ho položíme do ohňa, očisťuje sa. Dokiaľ sa drží v ohni, samo sa stáva akoby ohňom. Nikto sa nemôže dotknúť rozpáleného železa, ako sa nemôže dotknúť ohňa. To isté sa robí s dušou. Dokiaľ duša prebýva v Bohu, dokiaľ sa poučením a modlitbou posilňuje, dotiaľ prebýva akoby rozpálená ohňom, páli všetkých svojich nepriateľov, ktorí ju prikryli hrdzou v čase, keď sa o seba nestarala. Čo robí materiálny oheň so železom, to robí božský oheň s dušou: očisťuje ju a obnovuje.

~pustovník Izaiáš~

NOVINKY - ARCHÍV


|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|
|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|
|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|
|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|
|61|62|63|64|65|66|67|68|69|70|71|72|73|74|75|
|76|77|78|79|80|81|82|83|84|85|86|87|88|89|90|
|91|92|93|94|95|96|97|98|99|100|101|
09.09.2003 -

Homília
Téma: Pochopme Ježišove blahoslavenstvá / Lk 6, 17.20-26

458 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Pripomeňme si príkaz lásky / Lk 6, 27-38

878 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Realita pokušenia / Lk 4, 1-13

836 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Premena závisí aj od počutia / Lk 9, 28b-36

833 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Mať správny postoj k pokániu / Lk 13, 1-9

1015 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Stále aktuálny fenomén “márnotratný syn“ / Lk 15,1-3.11-32

1057 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Milosrdenstvo / Jn 8, 1-11

1193 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Zodpovednosť / Kvetná nedeľa / Lk 22, 14-23,56

856 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Ježišova láska lieči a uzdravuje / Zelený štvrtok / Jn 13, 1-15

913 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Kristova smrť za náš život / Veľký piatok / Jn 18,1-19,42

929 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Zmŕtvychvstanie Krista – najväčšia historická udalosť / Lk 24, 1-12

645 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Zmŕtvychvstanie Krista sa nás bytostne dotýka / Jn 20, 1-9

677 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Prijmime Ježiša, otvorme mu dvere srdca / Mt 28, 8-15

1072 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Ježiš prináša pokoj / Jn 20, 19-31

1280 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Vedieť a chcieť počúvať pomáha viere / Lk 24, 13-35

888 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Boh si volá / Jn 10, 27-30

1057 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Nielen výzva k novému prikázaniu navzájom sa milovať / Jn 13,31-33a.34-35

1134 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Prijmime a zachovajme Kristov pokoj / Jn 14, 23-29

995 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Kresťan má byť svedkom neba / Nanebovstúpenie Pána / Lk 24, 46-53

1079 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Ježiš hovorí, aby všetci jedno boli / Jn 17, 20-26

950 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Misie na Slovensku a Duch Svätý / Jn 14,15-16.23b-26

1144 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Tajomstvo nášho vzťahu s Bohom / Najsvätejšia Trojica / Jn 16, 12-15

1035 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Kristus v Eucharistii medzi nami / Lk 9,11-17

970 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Byť svedkom radosti / Najsvätejšie Srdce / Lk 15, 3-7

645 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Boh rešpektuje slobodu človeka / Primície / Lk 9, 51-62

1703 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Vyznanie viery / Lk 9, 18-24

946 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Byť blížnym / Lk 10, 25-37

1139 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Miesto modlitby v našom živote / Lk 11, 1-13

975 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Význam nedele / Lk 12,13-21

955 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Žiť v prítomnosti Božej / Lk 12, 32-48

1039 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Dôslednosť viery / Lk 14, 25-33

992 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Časovosť dnešného sviatku / Sedembolestná P. Mária / Lk 2, 33-35

801 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Milosrdenstvo / Lk 15, 1-32

1266 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Mať správny vzťah k Bohu aj k mamone / Lk 16,1-13

888 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Bohatstvo a chudoba / Lk 16, 19-31

1241 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Starosť o vieru / Lk 17, 5-10

857 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Vďačnosť sa vypláca / Lk 17, 11-19

1139 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Vytrvať v rozhovore s Bohom / Lk 18, 1-8

876 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Učme sa kajúcne modliť / Lk 18, 9-14

846 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Stretnutie s Bohom / Lk 19, 1-10

935 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Verím v živého Boha / Lk 20, 27-38

990 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Nedať sa zviesť a oklamať / Lk 21, 5-19

1371 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Inaugurácia Božieho kráľovstva / Krista Kráľa / Lk 23, 35-43

1007 / 0 
09.09.2003 -

Myšlienky... 184/2003
Téma: Peniaze očami Biblie

876 / 0 
07.09.2003 -

Myšlienky... 182/2003
Téma: Narodenie presvätej Bohorodičky / Lk 10, 38-42 a 11, 27-28

915 / 0 
07.09.2003 -

Myšlienky... 183/2003
Téma: Nedeľa pred Povýšením úctyhodného a životodarného kríža / Jn 3, 13b-17

1199 / 0 
03.09.2003 -

Myšlienky... 181/2003
Téma: Podobenstvo o zlých vinohradníkoch / Mt 21, 33-42

1180 / 0 
30.08.2003 -

Myšlienky... 180/2003
Téma: Úprimne hľadať pravdu / Pravda / Mt 21, 23-27

1208 / 0 
28.08.2003 -

Myšlienky... 179/2003
Téma: Bratstvo / Sk 2, 44-47 / 1 Kor 15, 45

674 / 0 
26.08.2003 -

Myšlienky... 178/2003
Téma: Mt 19, 16-26

914 / 0 
25.08.2003 -

Myšlienky... 177/2003
Téma: Sťatie hlavy sv. Jána Krstiteľa

604 / 0 
23.08.2003 -

Myšlienky... 176/2003
Téma: Dôverovať Bohu sa vyplatí / Dôvera / Jn 8, 21

1279 / 0 
22.08.2003 -

Myšlienky... 175/2003
Téma: Eucharistia / Jn 6, 60-69

2267 / 0 
20.08.2003 -

Myšlienky... 174/2003
Téma: Odpustenie / Mt 18, 23-35

2137 / 0 
16.08.2003 -

Myšlienky... 173/2003
Téma: Dobro / Život

1715 / 0 
15.08.2003 -

Myšlienky... 172/2003
Téma: Kňaz / Viera / Mt 17, 14-23

2340 / 0 
14.08.2003 -

Myšlienky... 171/2003
Téma: Zosnutie presvätej Vládkyne našej Bohorodičky a vždy Panny Márie / Lk 10, 38-42 a 11, 27-28

2201 / 0 
07.08.2003 -

Myšlienky... 170/2003
Téma: Viera / Mt 14, 22-34

1947 / 0 
05.08.2003 -

Myšlienky... 169/2003
Téma: Sväté Premenenie Pána Boha a Spasiteľa nášho Ježiša Krista / Mt 17, 1-9

3459 / 0 
02.08.2003 -

Myšlienky... 167/2003
Téma: Alkohol / Obrátenie / Sobáš / Zmena

4456 / 0 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|
|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|
|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|
|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|
|61|62|63|64|65|66|67|68|69|70|71|72|73|74|75|
|76|77|78|79|80|81|82|83|84|85|86|87|88|89|90|
|91|92|93|94|95|96|97|98|99|100|101|


© 2003 - 2015 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet