19.marec 2019

     MENU

Úvod
YouTube
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    Len ten, kto je slepému okom, hluchému uchom, chromému nohou, je sám sebe jasným svetlom.

~G. Karst ~

NOVINKY - ARCHÍV


|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|
|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|
|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|
|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|
|61|62|63|64|65|66|67|68|69|70|71|72|73|74|75|
|76|77|78|79|80|81|82|83|84|85|86|87|88|89|90|
|91|92|93|94|95|96|97|98|99|100|101|102|103|104|105|
|106|107|
24.03.2004 -

Homília
Téma: Prijmime každého, kto prichádza medzi nás / Jn 9, 1– 41

1059 / 0 
24.03.2004 -

Homília
Téma: Istota nášho vzkriesenia je Ježiš / Jn 11, 1– 45

936 / 0 
24.03.2004 -

Homília
Téma: Zvestovania Pána / Boh chce našu spoluprácu / Lk 1,26–38

865 / 0 
24.03.2004 -

Homília
Téma: Pochopiť svoje umieranie / Jn 11, 1–45

957 / 0 
24.03.2004 -

Homília
Téma: Smrť hovorí aj o láske / Jn 11, 1-45

1643 / 0 
24.03.2004 -

Myšlienky... 30/2004
Téma: Zvestovanie presvätej Vládkyne, našej Bohorodičky, a vždy Panny Márie / Lk 1, 24-38

874 / 0 
24.03.2004 -

Myšlienky... 31/2004
Téma: Mk 10, 32b-45

1210 / 0 
12.03.2004 -

Homília
Téma: Naša potreba stretnúť sa s Kristom / Jn 4, 5–22

1714 / 0 
12.03.2004 -

Homília
Téma: Pôstnu dobu využiť na prehĺbenie svojho vzťahu ku krstu / Jn 4, 5-42

4118 / 0 
12.03.2004 -

Myšlienky... 28/2004
Téma: Mk 8,34 – 9,1

1252 / 0 
06.03.2004 -

Myšlienky... 27/2004
Téma: Kresťan / Nebo / Flp 3, 18-20

2078 / 0 
05.03.2004 -

Príhovor
Téma: Nanebovstúpenie ako kľúč k ozrejmeniu dôstojnosti človeka.

3452 / 0 
04.03.2004 -

Myšlienky... 26/2004
Téma: Existuje ešte hriech?

1412 / 0 
04.03.2004 -

Príhovor
Téma: Pôst / Prvá pôstna nedeľa / Ikona

2633 / 0 
03.03.2004 -

Myšlienky... 23/2004
Téma: Jn 1, 43-51

1232 / 0 
03.03.2004 -

Homília
Téma: S Ježišom sa nesmieme báť / Mt 17,1– 9

1074 / 0 
03.03.2004 -

Homília
Téma: Vážne pozrime na Ukrižovaného / Mk 9, 2–10

971 / 0 
03.03.2004 -

Homília
Téma: Pozvanie k osobnej premene / Mt 17, 1-9

1275 / 0 
03.03.2004 -

Myšlienky... 24/2004
Téma: Mk 2, 1-12

1215 / 0 
03.03.2004 -

Myšlienky... 25/2004
Téma: Žiť lásku, ktorú Boh od nás očakáva / Láska / Mt 5, 46-47

1625 / 0 
25.02.2004 -

Homília
Téma: Hriech – vec veľmi vážna / Mt 4, 1–11

1325 / 0 
25.02.2004 -

Homília
Téma: Pokušenie / Kto formuje svoje svedomie, zvíťazí v čase pokušenia / Mt 4, 1-11

1790 / 0 
25.02.2004 -

Homília
Téma: Víťazstvo nad pokušením / Mt 4, 1– 11

2101 / 0 
25.02.2004 -

Myšlienky... 20/2004
Téma: Pôstny program kresťana / Mk 8, 34-35

2619 / 0 
25.02.2004 -

Myšlienky... 21/2004
Téma: Ako prežívať veľký pôst?

1842 / 0 
25.02.2004 -

Myšlienky... 22/2004
Téma: Askéza v pôste – začiatok Veľkého pôstu

2137 / 0 
21.02.2004 -

Myšlienky... 18/2004
Téma: Mt 6, 14-21 / Vydávať svedectvo

1423 / 0 
21.02.2004 -

Myšlienky... 19/2004
Téma: Pôst je doba pokánia

1709 / 0 
16.02.2004 -

Myšlienky... 17/2004
Téma: Stať sa „patronus Libri“ / Lk 1, 3

961 / 0 
14.02.2004 -

Homília
Téma: Návod na večný život / Krista Kráľa / Mt 25, 31–46

1924 / 0 
14.02.2004 -

Homília
Téma: Ježiš žiada od svojich vernosť / Mt 21, 33–43

1179 / 0 
14.02.2004 -

Homília
Téma: Kristus Kráľ pozýva ku sebe všetkých / Mt 25, 31–46

1202 / 0 
14.02.2004 -

Homília
Téma: Syn človeka – Pastier, Kráľ, Sudca / Mt 25, 31-46

1621 / 0 
14.02.2004 -

Myšlienky... 16/2004
Téma: Mt 25, 31-46

1183 / 0 
07.02.2004 -

Myšlienky... 14/2004
Téma: Lk 15, 11-32

1042 / 0 
07.02.2004 -

Myšlienky... 15/2004
Téma: Lk 15, 11-32

1019 / 0 
31.01.2004 -

Homília
Téma: Obetovanie Pána / Obeta a staroba / Lk 2, 22–40

1533 / 0 
31.01.2004 -

Homília
Téma: Obetovanie Pána / Panna Mária je naším vzorom služby a obety / Lk 2,22–40

2600 / 0 
31.01.2004 -

Myšlienky... 13/2004
Téma: Stretnutie Pána Boha a Spasiteľa nášho Ježiša Krista / Lk 2, 22-40

1353 / 0 
28.01.2004 -

Homíla
Téma: Vydať svedectvo viery / Jn 1, 29–34

1148 / 0 
28.01.2004 -

Homília
Téma: Ježiš oslovuje všetkých / Mt 4, 12–23

1536 / 0 
28.01.2004 -

Homília
Téma: Radostný návod na večný život / Mt 5,1– 12

1067 / 0 
28.01.2004 -

Homília
Téma: Kresťan, si soľ a svetlo?/ Mt 5, 13–16

1249 / 0 
28.01.2004 -

Myšlienky... 8/2004
Téma: Miera Božej lásky / Láska / Jn 3, 13-17

1267 / 0 
28.01.2004 -

Myšlienky... 9/2004
Téma: Čo je prekážkou modlitby? / Modlitba / Mt 18, 19-20

1246 / 0 
28.01.2004 -

Myšlienky... 10/2004
Téma: Eliáš / Sila modlitby / Modlitba / Jak 5, 16

1412 / 0 
28.01.2004 -

Myšlienky... 11/2004
Téma: Troch veľkých biskupov veľkňazov: Bazila Veľkého, Gregora Bohoslovca a Jána Zlatoústeho / Mt 5, 14-19

1177 / 0 
28.01.2004 -

Myšlienky... 12/2004
Téma: Lk 18, 10-14

1038 / 0 
24.01.2004 -

Myšlienky... 7/2004
Téma: Lk 19, 1-10

1070 / 0 
16.01.2004 -

Myšlienky... 5/2004
Téma: Lk 18, 18-27

950 / 0 
16.01.2004 -

Myšlienky... 6/2004
Téma: Lk 18, 35-43

1297 / 0 
10.01.2004 -

Myšlienky... 4/2004
Téma: Nedeľa po Bohozjavení / Mt 4, 12-17

1930 / 0 
09.01.2004 -

Homília
Téma: Panna Mária Karmelská – sviatok / Lk 1, 26-38

1037 / 0 
04.01.2004 -

Homília
Téma: Ísť za Ježišom / Mt 2, 1-12

844 / 0 
04.01.2004 -

Homília
Téma: Prežiť svoj krst / Mt 3, 13-17

976 / 0 
04.01.2004 -

Homília
Téma: Traja králi / Boh si nás vedie / Mt 2, 1–12

1014 / 0 
04.01.2004 -

Homília
Téma: Prežiť svoj krst / Mt 3, 13–17

1109 / 0 
04.01.2004 -

Homília
Téma: Zaangažovanosť kresťana - záležitosť viery, nádeje a lásky / Mt 2, 1-12

867 / 0 
04.01.2004 -

Homília
Téma: Krst kresťana zaväzuje k životu viery, nádeje a lásky / Mt 3, 13-17

2473 / 0 
04.01.2004 -

Myšlienky... 3/2004
Téma: Sväté Bohozjavenie Pána Boha a Spasiteľa nášho Ježiša Krista / Mt 3, 13-17

2789 / 0 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|
|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|
|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|
|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|
|61|62|63|64|65|66|67|68|69|70|71|72|73|74|75|
|76|77|78|79|80|81|82|83|84|85|86|87|88|89|90|
|91|92|93|94|95|96|97|98|99|100|101|102|103|104|105|
|106|107|


© 2003 - 2015 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet