18.júl 2018

     MENU

Úvod
YouTube
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    „Keď Kristus tak veľa trpel, keď Mária tak veľa trpela, ako by sme mohli byť dobrí a svätí bez toho, žeby sme trpeli?”


~ALBINO LUCIANI~

NOVINKY - ARCHÍV


|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|
|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|
|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|
|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|
|61|62|63|64|65|66|67|68|69|70|71|72|73|74|75|
|76|77|78|79|80|81|82|83|84|85|86|87|88|89|90|
|91|92|93|94|95|96|97|98|99|100|101|102|103|
17.09.2003 -

Homília
Téma: Mať kresťanský vzťah k bohatstvu a chudobe / Lk 12, 13-21

1343 / 0 
17.09.2003 -

Homília
Téma: Umenie žiť / Lk 12, 32-48

1176 / 0 
17.09.2003 -

Homília
Téma: Kristov pokoj a rozdelenie / Lk 12, 49-59

1029 / 0 
17.09.2003 -

Homília
Téma: Koľko bude spasených? / Lk 13, 22-30

1112 / 0 
17.09.2003 -

Homília
Téma: Pýcha a pokora / Lk 14, 1.7-14

1125 / 0 
17.09.2003 -

Homília
Téma: Pokora sa páči Bohu / Lk 14, 25-33

1266 / 0 
17.09.2003 -

Homília
Téma: Poznať učenie o nanebovzatí Panny Márie / Nanebovzatie Panny Márie / Lk 1, 1-42

551 / 0 
17.09.2003 -

Homília
Téma: Pomôcť získať milosrdenstvo / Lk 15, 1-32

1182 / 0 
17.09.2003 -

Homília
Téma: Ako sa dá a nedá slúžiť Bohu a mamone / Lk 16, 1-13

1007 / 0 
17.09.2003 -

Homília
Téma: Nech nám bohatstvo nezastrie oči pred núdzou blížnych / Lk 16, 19-31

1080 / 0 
17.09.2003 -

Homília
Téma: Pracovať na svojej viere / Lk 17, 5-10

847 / 0 
17.09.2003 -

Homília
Téma: Vďačnosť / Lk 17, 11-19

1785 / 0 
17.09.2003 -

Homília
Téma: Vytrvalá modlitba / Lk 18, 1-8

1144 / 0 
17.09.2003 -

Homília
Téma: Pýcha a pokora sa nás bytostne dotýkajú / Lk 18, 9-14

2079 / 0 
17.09.2003 -

Homília
Téma: Konverzia / Lk 18, 9-14

901 / 0 
17.09.2003 -

Homília
Téma: Stále aktuálna téma: zmŕtvychvstanie / Lk 20, 27-38

823 / 0 
17.09.2003 -

Homília
Téma: Vytrvať do konca / Lk 21, 5-19

1059 / 0 
17.09.2003 -

Homília
Téma: Ježiš Kristus je Kráľ / Krista Kráľa / Lk 23, 35-43

3300 / 0 
17.09.2003 -

Homília
Téma: Sviatok všetkých svätých / Mt 5, 1-12a

4548 / 0 
17.09.2003 -

Homília
Téma: Ježiš nielen ukazuje cestu / Spomienka na všetkých zosnulých veriacich / Jn 14, 1-6

2279 / 0 
17.09.2003 -

Myšlienky... 188/2003
Téma: Podobenstvo o svadbe kráľovho syna / Mt 22, 2-14

979 / 0 
17.09.2003 -

Myšlienky... 189/2003
Téma: Najväčšie prikázanie. Kristus, Dávidov syn a Pán. / Mt 22, 35-46

881 / 0 
16.09.2003 -

Myšlienky... 187/2003
Téma: Podmienky evanjelizácie / Apoštolát

974 / 0 
12.09.2003 -

Myšlienky... 186/2003
Téma: Povýšenie úctyhodného a životodarného kríža / Jn 19,6-11;13-20;25-28a;.30b-35

3462 / 0 
10.09.2003 -

Myšlienky... 185/2003
Téma: Ako nasledovať Ježiša / Mk 8,34 – 9,1

1410 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Effeta – otvor sa! / Ježiš nás vyzýva prijať ho ako svojho Boha a Pána. / Mk 7, 31-37

942 / 0 
09.09.2003 -

Príhovor
Téma: Sedembolestnej Panny Márie - Patrónky Slovenska

2177 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Poznať a nasledovať Ježiša / Mk 8,27-35

967 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Byť prvým znamená slúžiť / Mk 9, 30-37

997 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Zodpovednosť / Mk 9, 38-43.45.47-48

1203 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Sme deti farnosti / Farnosť, ktorú volám “moja“. / Mk 10, 2-12

2797 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Bohatstvo nesmie byť prekážkou spásy / Mk 10, 17-30

1336 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Spolupráca na misijnom poli / Misijná nedeľa / Mk 10, 35-45

1572 / 0 
09.09.2003 -

Príhovor
Téma: Misie

883 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Kristus vstal z mŕtvych, aleluja / 16, 1-8

561 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Kristus zmŕtvychvstaním nám dáva nádej / Jn 20, 1-9

664 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Kto verí a kto neverí? / Je potrebné veriť? / Jn 20, 19-31

1312 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Staňme sa svedkami Zmŕtvychvstalého / Lk 24, 35-48

1093 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Potrebuje svet pastierov? / Jn 10, 11-18

1176 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Rozhoduje spojenie s Ježišom / Jn 15, 1-8

1512 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Ostaňte v mojej láske / Jn 15, 9-17

1086 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Nanebovstúpením Pána začína misijná činnosť Cirkvi. / Mk 16, 15-20

765 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Jednota / Svet potrebuje zjednotiť sa. / Jn 17, 11b-19

1291 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Duch Svätý v našom živote / Jn 15,26-26;16,12-15

829 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Najsvätejšia Trojica - tajomstvo a zároveň láska. / Mt 28, 16-20

1283 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Tajomstvo Eucharistie v procesii / Mk 14, 12-16.22-26

1028 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Dôležitosť viery vo všedných dňoch / Mk 4, 35-41

1027 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Narodenie sv. Jána Krstiteľa / Primície P. Mgr. Jána Meľucha, CM / Lk 1, 57-66.80

852 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Narodenie sv. Jána Krstiteľa / Lk 1, 57-66.80

1065 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Aktuálna výzva: „Bdejte!“ / Mk 13, 33-37

980 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Ján Krstiteľ vyzýva žiť v prítomnosti Božej / Mk 1,1-8

1476 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Byť svedkom pravej radosti / Jn 1,6-8. 19-28

1356 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Rozhodnutie / Prijmime vôľu Božiu a zrieknime sa svojej vôle. / Lk 1, 26-38

1415 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Pokoj je dar / Vianoce / Lk 2, 1-14

1174 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Boh čaká odpoveď / Vianoce / Jn 1, 1-18

2884 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Moja rodina / Upevniť rodinné spoločenstvo. / Jn 1, 1-18

1381 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Poznať pravdu / Lož nie je z pravdy. Neklamme sa! / Silvester / 1 Jn 2, 18-21

955 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: V mene Ježiša, Márie a Jozefa / Nový rok / Lk 2, 16-21

852 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Hľadajme a objavujme svojho Boha / Mt 2,1-12

1008 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Prvý kontakt s Ježišom / Venujme pozornosť stretnutiu s Ježišom. / Jn 1, 35-42

1136 / 0 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|
|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|
|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|
|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|
|61|62|63|64|65|66|67|68|69|70|71|72|73|74|75|
|76|77|78|79|80|81|82|83|84|85|86|87|88|89|90|
|91|92|93|94|95|96|97|98|99|100|101|102|103|


© 2003 - 2015 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet