23.september 2019

     MENU

Úvod
YouTube
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    „Ak má byť predstavený ozajstným služobníkom jednoty, musí byť sám zjednotený s druhými, a to ako človek, nie ako predstavený.”

~JEAN VANIER~

NOVINKY - ARCHÍV


|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|
|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|
|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|
|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|
|61|62|63|64|65|66|67|68|69|70|71|72|73|74|75|
|76|77|78|79|80|81|82|83|84|85|86|87|88|89|90|
|91|92|93|94|95|96|97|98|99|100|101|102|103|104|105|
|106|107|108|109|
28.07.2004 -

Pohrebná homília
Téma: Ja som vzkriesenie a život / Jn 11, 17-27

955 / 0 
28.07.2004 -

Pohrebná homília
Téma: Smrť - dôvod na radosť? / Lk 7, 11-17

1388 / 0 
28.07.2004 -

Pohrebná homília
Téma: Smrť – prijatie Božej vôle / Mk 1, 35-39

1551 / 0 
28.07.2004 -

Pohrebná homília
Téma: Konajme dobré skutky / Lk 12, 35-40

934 / 0 
28.07.2004 -

Pohrebná homília
Téma: Vzkriesený nám dáva nádej / Lk 24, 13-16

3467 / 0 
28.07.2004 -

Pohrebná homília
Téma: Ja som vzkriesenie a život / Jn 11, 17-27

1021 / 0 
28.07.2004 -

Pohrebná homília
Téma: Po smrti nová hodnota života / Lk 23, 44-53. 24, 1-6a

3211 / 0 
28.07.2004 -

Pohrebná homília
Téma: Vierou k večnému životu / Jn 11, 25

889 / 0 
28.07.2004 -

Pohrebná homília
Téma: Strach pred smrťou / Jn 11, 25-26

893 / 0 
28.07.2004 -

Pohrebná homília
Téma: Sláva Pánova a nebo / Jn 17, 21-25

871 / 0 
28.07.2004 -

Pohrebná homília
Téma: Bedlite / Lk 12, 35-40

1097 / 0 
28.07.2004 -

Pohrebná homília
Téma: Smrť – prechod z časnosti do večnosti / Ef 1, 3-6. 15-18

3567 / 0 
28.07.2004 -

Pohrebná homília
Téma: Žiť pripravený a plný nádeje / Lk 12, 35-40

1384 / 0 
28.07.2004 -

Pohrebná homília
Téma: Ja som vzkriesenie a život / Jn 11, 1-45

989 / 0 
28.07.2004 -

Pohrebná homília
Téma: Stretnutie s Pánom / Jn 11, 17-27

910 / 0 
28.07.2004 -

Pohrebná homília
Téma: Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba / Mt 16, 21-27

860 / 0 
28.07.2004 -

Pohrebná homília
Téma: Najťažší kríž je ten, ktorý si človek pripraví sám / Mt 16, 21-27

3222 / 0 
28.07.2004 -

Pohrebná homília
Téma: Neboj sa, len ver / Mk 5, 21-43

908 / 0 
28.07.2004 -

Pohrebná homília
Téma: Stretnutie s Ježišom / Lk 7, 11-17

1231 / 0 
28.07.2004 -

Pohrebná homília
Téma: Čo je v živote dôležité? / Lk 10, 38-42

3749 / 0 
28.07.2004 -

Pohrebná homília
Téma: Lebo kde je váš poklad, tam je vaše srdce / Lk 12, 33-34

1087 / 0 
28.07.2004 -

Pohrebná homília
Téma: Smrť je stretnutie s milosrdným Otcom / Lk 15, 1-32

1387 / 0 
28.07.2004 -

Pohrebná homília
Téma: Bedlite / Mt 25, 1-13

946 / 0 
28.07.2004 -

Pohrebná homília
Téma: Vzkriesenie / Jn 11, 17-27

1343 / 0 
28.07.2004 -

Pohrebná homília
Téma: Smrť s Kristom ako triumf víťazstva / Mk 15, 33-39

974 / 0 
28.07.2004 -

Pohrebná homília
Téma: Poukázať na Krista ako na nádej / Jn 11, 17-44

1282 / 0 
28.07.2004 -

Pohrebná homília
Téma: Večný život / Jn 11, 21-27

967 / 0 
28.07.2004 -

Pohrebná homília
Téma: Večný život / Jn 11, 21-27

921 / 0 
28.07.2004 -

Pohrebná homília
Téma: Ježiš je stále s nami / Lk 24, 13-35

952 / 0 
28.07.2004 -

Pohrebná homília
Téma: Duše spravodlivých sú v Božích rukách / Múd 3, 1-3, 6

810 / 0 
28.07.2004 -

Pohrebná homília
Téma: Opravdivá nádej na večný život / Jn 2, 16

1651 / 0 
28.07.2004 -

Pohrebná homília
Téma: Vrátiť požičané / Mt 11, 25-30

1891 / 0 
28.07.2004 -

Pohrebná homília
Téma: Po živom Bohu žízni moja duša / Lk 7, 11-17

1029 / 0 
28.07.2004 -

Pohrebná homília
Téma: Smrť dieťaťa – vrátenie daru / Jn 6, 37-40

860 / 0 
28.07.2004 -

Pohrebná homília
Téma: Prebuďme svoje svedomie / Zjv 7, 2-4.9-1

781 / 0 
28.07.2004 -

Pohrebná homília
Téma: Ja som vzkriesenie a život / Jn 11, 25

1059 / 0 
28.07.2004 -

Pohrebná homília
Téma: Boh chce nám darovať večný život / Nár 3, 22-26; Jn 6, 37-40

923 / 0 
28.07.2004 -

Pohrebná homília
Téma: Túžime žiť / Mt 11, 25-28

3348 / 0 
28.07.2004 -

Pohrebná homília
Téma: O modlitbe / Jn 17, 24-26

962 / 0 
28.07.2004 -

Pohrebná homília
Téma: Výzva k pokániu / Lk 13, 1-5

914 / 0 
28.07.2004 -

Pohrebná homília
Téma: Modliť sa za zomrelého / Lk 11, 1-13

1237 / 0 
28.07.2004 -

Pohrebná homília
Téma: Boh - naša nádej / 1 Sol 4, 13-17

1103 / 0 
28.07.2004 -

Pohrebná homília
Téma: Na zemi nemáme trvalé miesto / Jn 14, 1-6

5008 / 0 
28.07.2004 -

Pohrebná homília
Téma: Nebojte sa / Jn 14, 1-6

3229 / 0 
28.07.2004 -

Pohrebná homília
Téma: Trpezlivosť / Mt 11, 25-30

3853 / 0 
28.07.2004 -

Pohrebná homília
Téma: Smrťou život nekončí / Jn 11, 17-27

5844 / 0 
28.07.2004 -

Pohrebná homília
Téma: Naša cesta k Bohu / 1 Sol 4, 13-14. 17-18

5567 / 0 
21.07.2004 -

Myšlienky... 80/2004
Téma: Bohatstvo / Majetok / 1 Tim 6, 6-10

1557 / 0 
21.07.2004 -

Myšlienky... 81/2004
Téma: Človek / Hodnota človeka

1329 / 0 
21.07.2004 -

Myšlienky... 82/2004
Téma: Evanjelizácia / 2 Kor 11, 24-27

1120 / 0 
21.07.2004 -

Myšlienky... 83/2004
Téma: Hriech / Opatrnosť / Pokušenie / 1 Kor 10, 12

1652 / 0 
21.07.2004 -

Myšlienky... 84/2004
Téma: Bohatstvo / Majetok / 1 Jn 2, 15-17

1482 / 0 
10.07.2004 -

Myšlienky... 78/2004
Téma: Mt 13, 3-9 / Mk 4, 3-9 / Lk 8, 5-8

2552 / 0 
10.07.2004 -

Myšlienky... 79/2004
Téma: Črty učeníka

964 / 0 
01.07.2004 -

Myšlienky... 76/2004
Téma: Mt l3, 31-33 / Mk 4, 30-32 / Lk 13, l8-21

2020 / 0 
01.07.2004 -

Myšlienky... 77/2004
Téma: Lk 9, 62

1281 / 0 
29.06.2004 -

Myšlienky... 75/2004
Téma: Hnev / Nm 20, 10

1492 / 0 
28.06.2004 -

Homília
Téma: Slávnosť svätých apoštolov Petra a Pavla / Mt 16, 13–19

3836 / 0 
28.06.2004 -

Myšlienky... 74/2004
Téma: Svätých slávnych a všechválnych najvyšších apoštolov Petra a Pavla / Mt 16, 13-19

3285 / 0 
23.06.2004 -

Myšlienky... 72/2004
Téma: Zachariáš

945 / 0 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|
|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|
|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|
|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|
|61|62|63|64|65|66|67|68|69|70|71|72|73|74|75|
|76|77|78|79|80|81|82|83|84|85|86|87|88|89|90|
|91|92|93|94|95|96|97|98|99|100|101|102|103|104|105|
|106|107|108|109|


© 2003 - 2015 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet