18.január 2019

     MENU

Úvod
YouTube
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    Ak je niekto z nás smutný, nech si pomyslí: Je to preto, lebo nie som dosť blízko pri Kristovi. Keď niekto z nás má napríklad sklon k zlej nálade, nech zmýšľa podobne; je omylom a bludom hľadať a pripisovať vinu všetkému okolo.

~A. M. Garcia Dorronsoro~

NOVINKY - ARCHÍV


|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|
|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|
|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|
|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|
|61|62|63|64|65|66|67|68|69|70|71|72|73|74|75|
|76|77|78|79|80|81|82|83|84|85|86|87|88|89|90|
|91|92|93|94|95|96|97|98|99|100|101|102|103|104|105|
14.02.2004 -

Homília
Téma: Ježiš žiada od svojich vernosť / Mt 21, 33–43

1139 / 0 
14.02.2004 -

Homília
Téma: Kristus Kráľ pozýva ku sebe všetkých / Mt 25, 31–46

1160 / 0 
14.02.2004 -

Homília
Téma: Syn človeka – Pastier, Kráľ, Sudca / Mt 25, 31-46

1570 / 0 
14.02.2004 -

Myšlienky... 16/2004
Téma: Mt 25, 31-46

1141 / 0 
07.02.2004 -

Myšlienky... 14/2004
Téma: Lk 15, 11-32

1002 / 0 
07.02.2004 -

Myšlienky... 15/2004
Téma: Lk 15, 11-32

977 / 0 
31.01.2004 -

Homília
Téma: Obetovanie Pána / Obeta a staroba / Lk 2, 22–40

1451 / 0 
31.01.2004 -

Homília
Téma: Obetovanie Pána / Panna Mária je naším vzorom služby a obety / Lk 2,22–40

2534 / 0 
31.01.2004 -

Myšlienky... 13/2004
Téma: Stretnutie Pána Boha a Spasiteľa nášho Ježiša Krista / Lk 2, 22-40

1262 / 0 
28.01.2004 -

Homíla
Téma: Vydať svedectvo viery / Jn 1, 29–34

1117 / 0 
28.01.2004 -

Homília
Téma: Ježiš oslovuje všetkých / Mt 4, 12–23

1490 / 0 
28.01.2004 -

Homília
Téma: Radostný návod na večný život / Mt 5,1– 12

1025 / 0 
28.01.2004 -

Homília
Téma: Kresťan, si soľ a svetlo?/ Mt 5, 13–16

1210 / 0 
28.01.2004 -

Myšlienky... 8/2004
Téma: Miera Božej lásky / Láska / Jn 3, 13-17

1225 / 0 
28.01.2004 -

Myšlienky... 9/2004
Téma: Čo je prekážkou modlitby? / Modlitba / Mt 18, 19-20

1203 / 0 
28.01.2004 -

Myšlienky... 10/2004
Téma: Eliáš / Sila modlitby / Modlitba / Jak 5, 16

1362 / 0 
28.01.2004 -

Myšlienky... 11/2004
Téma: Troch veľkých biskupov veľkňazov: Bazila Veľkého, Gregora Bohoslovca a Jána Zlatoústeho / Mt 5, 14-19

1138 / 0 
28.01.2004 -

Myšlienky... 12/2004
Téma: Lk 18, 10-14

994 / 0 
24.01.2004 -

Myšlienky... 7/2004
Téma: Lk 19, 1-10

1026 / 0 
16.01.2004 -

Myšlienky... 5/2004
Téma: Lk 18, 18-27

899 / 0 
16.01.2004 -

Myšlienky... 6/2004
Téma: Lk 18, 35-43

1235 / 0 
10.01.2004 -

Myšlienky... 4/2004
Téma: Nedeľa po Bohozjavení / Mt 4, 12-17

1869 / 0 
09.01.2004 -

Homília
Téma: Panna Mária Karmelská – sviatok / Lk 1, 26-38

1025 / 0 
04.01.2004 -

Homília
Téma: Ísť za Ježišom / Mt 2, 1-12

829 / 0 
04.01.2004 -

Homília
Téma: Prežiť svoj krst / Mt 3, 13-17

954 / 0 
04.01.2004 -

Homília
Téma: Traja králi / Boh si nás vedie / Mt 2, 1–12

993 / 0 
04.01.2004 -

Homília
Téma: Prežiť svoj krst / Mt 3, 13–17

1079 / 0 
04.01.2004 -

Homília
Téma: Zaangažovanosť kresťana - záležitosť viery, nádeje a lásky / Mt 2, 1-12

841 / 0 
04.01.2004 -

Homília
Téma: Krst kresťana zaväzuje k životu viery, nádeje a lásky / Mt 3, 13-17

2433 / 0 
04.01.2004 -

Myšlienky... 3/2004
Téma: Sväté Bohozjavenie Pána Boha a Spasiteľa nášho Ježiša Krista / Mt 3, 13-17

2755 / 0 
03.01.2004 -

Myšlienky... 2/2004
Téma: Nedeľa pred Bohozjavením / Hriech / Mk 1, 1-8

1561 / 0 
02.01.2004 -

Myšlienky... 1/2004
Téma: Nový rok / Lk 2, 52

1211 / 0 
31.12.2003 -

Myšlienky... 251/2003
Téma: Koniec roka / Silvester / Mk 8, 33 / Rim 8, 28

1426 / 0 
30.12.2003 -

Myšlienky... 249/2003
Téma: Nový rok / Telesná obriezka Pána Boha a Spasiteľa nášho Ježiša Krista / Lk 2, 20-21;40-52

1187 / 0 
30.12.2003 -

Myšlienky... 250/2003
Téma: Koniec roka / Silvester

1539 / 0 
25.12.2003 -

Homília
Téma: Narodenie Pána / Lk 2,1–14

829 / 0 
25.12.2003 -

Homília
Téma: Narodenie Pána / Vianoce / Jn 1, 1–18

1491 / 0 
25.12.2003 -

Homília
Téma: Svätá rodina / Mt 2,13–15.19–23

1340 / 0 
25.12.2003 -

Homília
Téma: Narodenie Pána Ježiša / Vianoce / Lk 2, 1–14

1253 / 0 
25.12.2003 -

Homília
Téma: Narodenie Pána / Jn 1, 1–18

770 / 0 
25.12.2003 -

Homília
Téma: Sviatok svätého Štefana – prvého mučeníka / Mt 10,17–22

1126 / 0 
25.12.2003 -

Homília
Téma: Svätá rodina / Mt 2,13–15.19–23

1787 / 0 
25.12.2003 -

Homília
Téma: Narodenie Pána / Vianoce / Lk 2, 1-14

1903 / 0 
25.12.2003 -

Homília
Téma: Narodenie Pána / Vianoce / Lk 2, 15-20

1344 / 0 
25.12.2003 -

Homília
Téma: Sviatok sv. Štefana, prvomučeníka / Mt 10,17-22

2105 / 0 
25.12.2003 -

Homília
Téma: Svätej rodiny Ježiša, Márie a Jozefa / Mt 2,13-15.19-23

997 / 0 
25.12.2003 -

Myšlienky... 246/2003
Téma: Zbor presvätej Bohorodičky / Mt 2, 13-23

1191 / 0 
25.12.2003 -

Myšlienky... 247/2003
Téma: Svätého apoštola, prvomučeníka a archidiakona Štefana / Mt 21, 33-42

1692 / 0 
25.12.2003 -

Myšlienky... 248/2003
Téma: Nedeľa po Narodení Pána / Mt 2, 13-23

3623 / 0 
19.12.2003 -

Meditácia
Téma: Len v mlčaní a tichu možno stretnúť a počuť Pána Boha

1345 / 0 
19.12.2003 -

Myšlienky... 243/2003
Téma: Zvestujeme vám veľkú radosť... / Vianoce

2491 / 0 
19.12.2003 -

Myšlienky... 244/2003
Téma: Mt 1, 1-25

1269 / 0 
19.12.2003 -

Myšlienky... 245/2003
Téma: Narodenie Pána a Boha a Spasiteľa nášho Ježiša Krista podľa tela / Vianoce / Mt 2, 1-12

5273 / 0 
06.12.2003 -

Homília
Téma: Nepoškvrnené počatie Panny Márie / Mária chce byť naším vzorom

3540 / 0 
06.12.2003 -

Myšlienky... 241/2003
Téma: Lk 12, 16-21

1090 / 0 
06.12.2003 -

Myšlienky... 242/2003
Téma: Nepoškvrnené počatie presvätej Bohorodičky svätou Annou

2120 / 0 
04.12.2003 -

Myšlienky... 239/2003
Téma: Nášho otca svätého Mikuláša

1413 / 0 
04.12.2003 -

Myšlienky... 240/2003
Téma: Nepoškvrnená – pôvodný model krásy / Nepoškvrnené počatie

2535 / 0 
27.11.2003 -

Homília
Téma: Život viery je neustály boj / Mt 13, 24– 43

1597 / 0 
27.11.2003 -

Myšlienky... 235/2003
Téma: Lk 8, 26-39

1088 / 0 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|
|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|
|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|
|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|
|61|62|63|64|65|66|67|68|69|70|71|72|73|74|75|
|76|77|78|79|80|81|82|83|84|85|86|87|88|89|90|
|91|92|93|94|95|96|97|98|99|100|101|102|103|104|105|


© 2003 - 2015 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet