22.máj 2018

     MENU

Úvod
YouTube
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    „Trpíte a právom si ťažkáte. Rozhodne sa sťažujte, a to aj nahlas, vôbec nemajte strach. Obeť lásky je nedočkavá, pokým ju nevlastní; musí zakričať, že už viac nevládze a že nemôže zniesť zaobchádzanie Milovaného, ktorý ju chce a opúšťa ju, a opúšťa ju, zatiaľ čo ju chce.”

~SV. PÁTER PIO~

NOVINKY - ARCHÍV


|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|
|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|
|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|
|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|
|61|62|63|64|65|66|67|68|69|70|71|72|73|74|75|
|76|77|78|79|80|81|82|83|84|85|86|87|88|89|90|
|91|92|93|94|95|96|97|98|99|100|101|
17.09.2003 -

Homília
Téma: Na lásku aj nelásku odpovedajme láskou / Jn 13,31-33a.34.35

1067 / 0 
17.09.2003 -

Homília
Téma: V Duchu Svätom zachovávať Božie slovo / Jn 14, 23-29

1186 / 0 
17.09.2003 -

Homília
Téma: Viera nás vedie k Bohu / Nanebovstúpenie Pána / Lk 24, 46-53

1755 / 0 
17.09.2003 -

Homília
Téma: Jednota v Kristovi nás robí bratov a sestry / Jn 17, 20-26

1190 / 0 
17.09.2003 -

Homília
Téma: Duch Svätý a my / Zoslanie Ducha Svätého / Jn 14, 15-16.23b-26

1263 / 0 
17.09.2003 -

Homília
Téma: Kristus poodhalil tajomstvo Boha / Najsvätejšia Trojica / Jn 16, 12-19

964 / 0 
17.09.2003 -

Homília
Téma: Hold Kristovi v Eucharistii pod spôsobmi chleba a vína / Lk 9, 11b-17

974 / 0 
17.09.2003 -

Homília
Téma: Hľadajme a objavujme Božie milosrdenstvo / Lk 7, 36-8.3

2013 / 0 
17.09.2003 -

Homília
Téma: Nestačí len vyznať, ale aj nasledovať / Lk 9, 18-24

960 / 0 
17.09.2003 -

Homília
Téma: Byť kresťanom cez prázdniny a dovolenku / Lk 9, 51-62

1006 / 0 
17.09.2003 -

Homília
Téma: Všetci sme pozvaní k apoštolátu / Lk 10, 1-12. 17-20

2079 / 0 
17.09.2003 -

Homília
Téma: Viem, kto je môj blížny? / Lk 10, 25-37

1069 / 0 
17.09.2003 -

Homília
Téma: Priorita nášho vzťahu k Bohu a k blížnym / Lk 10, 38-42

1103 / 0 
17.09.2003 -

Homília
Téma: Modlitba moja každodenná / Lk 11, 1-13

1488 / 0 
17.09.2003 -

Homília
Téma: Mať kresťanský vzťah k bohatstvu a chudobe / Lk 12, 13-21

1303 / 0 
17.09.2003 -

Homília
Téma: Umenie žiť / Lk 12, 32-48

1118 / 0 
17.09.2003 -

Homília
Téma: Kristov pokoj a rozdelenie / Lk 12, 49-59

984 / 0 
17.09.2003 -

Homília
Téma: Koľko bude spasených? / Lk 13, 22-30

1071 / 0 
17.09.2003 -

Homília
Téma: Pýcha a pokora / Lk 14, 1.7-14

1076 / 0 
17.09.2003 -

Homília
Téma: Pokora sa páči Bohu / Lk 14, 25-33

1229 / 0 
17.09.2003 -

Homília
Téma: Poznať učenie o nanebovzatí Panny Márie / Nanebovzatie Panny Márie / Lk 1, 1-42

534 / 0 
17.09.2003 -

Homília
Téma: Pomôcť získať milosrdenstvo / Lk 15, 1-32

1145 / 0 
17.09.2003 -

Homília
Téma: Ako sa dá a nedá slúžiť Bohu a mamone / Lk 16, 1-13

966 / 0 
17.09.2003 -

Homília
Téma: Nech nám bohatstvo nezastrie oči pred núdzou blížnych / Lk 16, 19-31

1037 / 0 
17.09.2003 -

Homília
Téma: Pracovať na svojej viere / Lk 17, 5-10

810 / 0 
17.09.2003 -

Homília
Téma: Vďačnosť / Lk 17, 11-19

1728 / 0 
17.09.2003 -

Homília
Téma: Vytrvalá modlitba / Lk 18, 1-8

1102 / 0 
17.09.2003 -

Homília
Téma: Pýcha a pokora sa nás bytostne dotýkajú / Lk 18, 9-14

2031 / 0 
17.09.2003 -

Homília
Téma: Konverzia / Lk 18, 9-14

862 / 0 
17.09.2003 -

Homília
Téma: Stále aktuálna téma: zmŕtvychvstanie / Lk 20, 27-38

778 / 0 
17.09.2003 -

Homília
Téma: Vytrvať do konca / Lk 21, 5-19

1021 / 0 
17.09.2003 -

Homília
Téma: Ježiš Kristus je Kráľ / Krista Kráľa / Lk 23, 35-43

3254 / 0 
17.09.2003 -

Homília
Téma: Sviatok všetkých svätých / Mt 5, 1-12a

4479 / 0 
17.09.2003 -

Homília
Téma: Ježiš nielen ukazuje cestu / Spomienka na všetkých zosnulých veriacich / Jn 14, 1-6

2239 / 0 
17.09.2003 -

Myšlienky... 188/2003
Téma: Podobenstvo o svadbe kráľovho syna / Mt 22, 2-14

945 / 0 
17.09.2003 -

Myšlienky... 189/2003
Téma: Najväčšie prikázanie. Kristus, Dávidov syn a Pán. / Mt 22, 35-46

854 / 0 
16.09.2003 -

Myšlienky... 187/2003
Téma: Podmienky evanjelizácie / Apoštolát

934 / 0 
12.09.2003 -

Myšlienky... 186/2003
Téma: Povýšenie úctyhodného a životodarného kríža / Jn 19,6-11;13-20;25-28a;.30b-35

3422 / 0 
10.09.2003 -

Myšlienky... 185/2003
Téma: Ako nasledovať Ježiša / Mk 8,34 – 9,1

1378 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Effeta – otvor sa! / Ježiš nás vyzýva prijať ho ako svojho Boha a Pána. / Mk 7, 31-37

910 / 0 
09.09.2003 -

Príhovor
Téma: Sedembolestnej Panny Márie - Patrónky Slovenska

2152 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Poznať a nasledovať Ježiša / Mk 8,27-35

931 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Byť prvým znamená slúžiť / Mk 9, 30-37

956 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Zodpovednosť / Mk 9, 38-43.45.47-48

1160 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Sme deti farnosti / Farnosť, ktorú volám “moja“. / Mk 10, 2-12

2734 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Bohatstvo nesmie byť prekážkou spásy / Mk 10, 17-30

1281 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Spolupráca na misijnom poli / Misijná nedeľa / Mk 10, 35-45

1516 / 0 
09.09.2003 -

Príhovor
Téma: Misie

851 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Kristus vstal z mŕtvych, aleluja / 16, 1-8

535 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Kristus zmŕtvychvstaním nám dáva nádej / Jn 20, 1-9

640 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Kto verí a kto neverí? / Je potrebné veriť? / Jn 20, 19-31

1267 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Staňme sa svedkami Zmŕtvychvstalého / Lk 24, 35-48

1053 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Potrebuje svet pastierov? / Jn 10, 11-18

1140 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Rozhoduje spojenie s Ježišom / Jn 15, 1-8

1456 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Ostaňte v mojej láske / Jn 15, 9-17

1040 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Nanebovstúpením Pána začína misijná činnosť Cirkvi. / Mk 16, 15-20

734 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Jednota / Svet potrebuje zjednotiť sa. / Jn 17, 11b-19

1261 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Duch Svätý v našom živote / Jn 15,26-26;16,12-15

799 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Najsvätejšia Trojica - tajomstvo a zároveň láska. / Mt 28, 16-20

1220 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Tajomstvo Eucharistie v procesii / Mk 14, 12-16.22-26

965 / 0 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|
|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|
|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|
|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|
|61|62|63|64|65|66|67|68|69|70|71|72|73|74|75|
|76|77|78|79|80|81|82|83|84|85|86|87|88|89|90|
|91|92|93|94|95|96|97|98|99|100|101|


© 2003 - 2015 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet