23.jún 2017

     MENU

Úvod
YouTube
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    Viera je skok do sveta prekvapení, pretože Boh neustále niečo nového chystá.

~M. Rejchrt ~

NOVINKY - ARCHÍV


|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|
|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|
|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|
|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|
|61|62|63|64|65|66|67|68|69|70|71|72|73|74|75|
|76|77|78|79|80|81|82|83|84|85|86|87|88|89|90|
|91|92|93|94|95|96|97|
09.09.2003 -

Homília
Téma: Svet potrebuje pokoj a jednotu / Jn 17, 11-19

1018 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Duch Svätý v dejinách Cirkvi / Zoslanie Ducha Svätého / Jn 15,26-27:6,12-15

582 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Poznávať tajomstvo Najsvätejšej Trojice / Mt 28, 16-20

641 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Verejná úcta telu a krvi Ježiša / Mk 14,12-16.22-26

335 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Nedeľa je Boží dar / Mk 2, 23-3,6

660 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Bože, obnov moje srdce / Najsvätejšie Srdce Ježišovo / Jn 19, 31-37

805 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Diabol je realita / Mk 3, 20-35

905 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Moja Cirkev / Mk 4, 26-34

880 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Ježiš – Pán nad búrkami / Mk 4, 35-41

711 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Viera uzdravuje a lieči / Mk 5, 21-43

1006 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Bez sklamania s Ježišom / Mk 6, 6-16

586 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Pán nás posiela hlásať jeho pravdu / Mk 6, 7-13

713 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Pre život dôležité / Mk 6, 30-34

710 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Nasýtenie zástupu / Mk 6, 34-44

699 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Ježiš je chlieb života / Eucharistia

975 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Zrieknime sa šomrania / Jn 6, 41-51

768 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Pohľad na Nanebovzatú / Nanebovzatie Panny Márie / Lk 1,39-56

412 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Sila Eucharistie / Jn 6,51-58

1130 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Korene a príčiny nevery / Jn 6,60-69

666 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Ježiš odsudzuje pretvárku a pokrytectvo / Mk 7,1-8.14-15.21-23

647 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Ježiš – lekár duše i tela / Mk 7, 31-37

781 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Za koho pokladám Ježiša? / Mk 8, 27-35

793 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Ježiš nám pripomína poníženosť / Mk 9, 30-37

860 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Jednota duše a tela kresťana / Mk 9, 38-43.45.47-48

771 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Manželstvo v Božom pláne / Mk 10, 2-16

1466 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Živé Božie slovo pre náš život / Mk 10, 17-30

887 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Misie – vec srdca / Mk 10, 35-45

1197 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Zdravé oči duše i tela / Mk 10,46-52

685 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Hlavný príkaz / Mk 12, 28b-34

721 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Všetko obetovať / Mk 12, 38-44

729 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Staroba / Mk 13, 24-32

969 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Prvé, jediné a večné Kráľovstvo / Krista Kráľa / Jn 18, 33b-37

757 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Čas nášho vykúpenia / Lk 21,25-28,34-36

737 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Advent nás učí žiť v realite s Kristom / Lk 3, 10-18

893 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Mária prichádza k nám a prináša nám dieťa Ježiša / Lk 1, 39-45

861 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Pozrieť sa Pravde do tváre / Vianoce / Jn 1, 1-18

812 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Všedný deň viery / sv. Štefan / Mt 10, 17-22

765 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Nový rok – neopakovateľná možnosť znova začať / Lk 2,16-21

673 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Čo chce od nás Boh v tomto roku? / Jn 1, 1-18

357 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Venujme pozornosť rodine našich dní / Lk 2, 41-52

710 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Krstné záväzky / Lk 3, 15-16.21-22

2388 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Význam osobnej premeny / Jn 2,1-11

712 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Aktuálny vzťah k Svätému písmu / Lk 1,1-4;4,14-21

691 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Prijať prorokov Ježiša / Lk 4, 21-30

956 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Dar povolania / Lk 5, 1-11

905 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Pochopme Ježišove blahoslavenstvá / Lk 6, 17.20-26

357 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Pripomeňme si príkaz lásky / Lk 6, 27-38

677 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Realita pokušenia / Lk 4, 1-13

666 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Premena závisí aj od počutia / Lk 9, 28b-36

662 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Mať správny postoj k pokániu / Lk 13, 1-9

790 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Stále aktuálny fenomén “márnotratný syn“ / Lk 15,1-3.11-32

887 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Milosrdenstvo / Jn 8, 1-11

966 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Zodpovednosť / Kvetná nedeľa / Lk 22, 14-23,56

736 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Ježišova láska lieči a uzdravuje / Zelený štvrtok / Jn 13, 1-15

726 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Kristova smrť za náš život / Veľký piatok / Jn 18,1-19,42

773 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Zmŕtvychvstanie Krista – najväčšia historická udalosť / Lk 24, 1-12

523 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Zmŕtvychvstanie Krista sa nás bytostne dotýka / Jn 20, 1-9

561 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Prijmime Ježiša, otvorme mu dvere srdca / Mt 28, 8-15

875 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Ježiš prináša pokoj / Jn 20, 19-31

1008 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Vedieť a chcieť počúvať pomáha viere / Lk 24, 13-35

705 / 0 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|
|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|
|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|
|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|
|61|62|63|64|65|66|67|68|69|70|71|72|73|74|75|
|76|77|78|79|80|81|82|83|84|85|86|87|88|89|90|
|91|92|93|94|95|96|97|


© 2003 - 2015 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet