22.september 2018

     MENU

Úvod
YouTube
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    Viera je klenot - neoceniteľný dar pre toho, kto si ju vedel udržať... Keby nie jej, spoločnosť by pozostávala zo zúfalcov, svet by sa pretvoril v predpeklie.

~Martin Kukučín~

NOVINKY - ARCHÍV


|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|
|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|
|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|
|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|
|61|62|63|64|65|66|67|68|69|70|71|72|73|74|75|
|76|77|78|79|80|81|82|83|84|85|86|87|88|89|90|
|91|92|93|94|95|96|97|98|99|100|101|102|103|104|
28.07.2004 -

Pohrebná homília
Téma: Výzva k pokániu / Lk 13, 1-5

765 / 0 
28.07.2004 -

Pohrebná homília
Téma: Modliť sa za zomrelého / Lk 11, 1-13

1072 / 0 
28.07.2004 -

Pohrebná homília
Téma: Boh - naša nádej / 1 Sol 4, 13-17

969 / 0 
28.07.2004 -

Pohrebná homília
Téma: Na zemi nemáme trvalé miesto / Jn 14, 1-6

4468 / 0 
28.07.2004 -

Pohrebná homília
Téma: Nebojte sa / Jn 14, 1-6

2948 / 0 
28.07.2004 -

Pohrebná homília
Téma: Trpezlivosť / Mt 11, 25-30

3513 / 0 
28.07.2004 -

Pohrebná homília
Téma: Smrťou život nekončí / Jn 11, 17-27

5438 / 0 
28.07.2004 -

Pohrebná homília
Téma: Naša cesta k Bohu / 1 Sol 4, 13-14. 17-18

5215 / 0 
21.07.2004 -

Myšlienky... 80/2004
Téma: Bohatstvo / Majetok / 1 Tim 6, 6-10

1294 / 0 
21.07.2004 -

Myšlienky... 81/2004
Téma: Človek / Hodnota človeka

1164 / 0 
21.07.2004 -

Myšlienky... 82/2004
Téma: Evanjelizácia / 2 Kor 11, 24-27

926 / 0 
21.07.2004 -

Myšlienky... 83/2004
Téma: Hriech / Opatrnosť / Pokušenie / 1 Kor 10, 12

1431 / 0 
21.07.2004 -

Myšlienky... 84/2004
Téma: Bohatstvo / Majetok / 1 Jn 2, 15-17

1203 / 0 
10.07.2004 -

Myšlienky... 78/2004
Téma: Mt 13, 3-9 / Mk 4, 3-9 / Lk 8, 5-8

2188 / 0 
10.07.2004 -

Myšlienky... 79/2004
Téma: Črty učeníka

782 / 0 
01.07.2004 -

Myšlienky... 76/2004
Téma: Mt l3, 31-33 / Mk 4, 30-32 / Lk 13, l8-21

1698 / 0 
01.07.2004 -

Myšlienky... 77/2004
Téma: Lk 9, 62

1047 / 0 
29.06.2004 -

Myšlienky... 75/2004
Téma: Hnev / Nm 20, 10

1253 / 0 
28.06.2004 -

Homília
Téma: Slávnosť svätých apoštolov Petra a Pavla / Mt 16, 13–19

3479 / 0 
28.06.2004 -

Myšlienky... 74/2004
Téma: Svätých slávnych a všechválnych najvyšších apoštolov Petra a Pavla / Mt 16, 13-19

2941 / 0 
23.06.2004 -

Myšlienky... 72/2004
Téma: Zachariáš

833 / 0 
23.06.2004 -

Homília
Téma: Narodenie svätého Jána Krstiteľa / Ján Krstiteľ – požehnané dieťa / Lk 1,57–66.80

3417 / 0 
23.06.2004 -

Myšlienky... 73/2004
Téma: Narodenie svätého slávneho proroka predchodcu a Pánovho krstiteľa Jána / Lk 1, 24-25;57-68;76;80

2632 / 0 
21.06.2004 -

Myšlienky... 69/2004
Téma: Duchovný život / Rim 8, 9-11

1718 / 0 
21.06.2004 -

Myšlienky... 70/2004
Téma: Klamstvo / Pravda / Kol 3, 9-10

1570 / 0 
21.06.2004 -

Myšlienky... 71/2004
Téma: Bdelosť / Blížny / Mk 5, 22-34

2260 / 0 
19.06.2004 -

Myšlienky... 66/2004
Téma: Manželstvo

1104 / 0 
19.06.2004 -

Homília
Téma: Ježišovi i ľuďom sa páči poníženosť / Mt 23, 1-12

1252 / 0 
19.06.2004 -

Homília
Téma: Vysporiadať sa so strachom / Mt 10, 26-33

1087 / 0 
19.06.2004 -

Homília
Téma: Kto vás prijíma, mňa prijíma – kto Máriu prijíma, mňa prijíma / Mt 10, 37-42

921 / 0 
19.06.2004 -

Homília
Téma: Paradox lásky / Učenie Krista neprekáža pravej láske, naopak / Mt 10, 37-42

1065 / 0 
19.06.2004 -

Myšlienky... 67/2004
Téma: Mt 13, 47-50

1028 / 0 
19.06.2004 -

Myšlienky... 68/2004
Téma: Mt 6, 22-33

1343 / 0 
18.06.2004 -

Myšlienky... 65/2004
Téma: Kristus / Jn 3, 16

1089 / 0 
16.06.2004 -

Homília
Téma: Slávnosť Božského Srdca Ježišovho / Mt 11, 25–30

855 / 0 
16.06.2004 -

Homília
Téma: Slávnosť Božského Srdca Ježišovho / Mt 11, 25–30 / Mám srdce?

1076 / 0 
16.06.2004 -

Myšlienky... 64/2004
Téma: Preľúbezného Pána a Boha a Spasiteľa nášho Ježiša Krista milujúceho ľudí – Najsvätejšieho Ježišovho Srdca

438 / 0 
12.06.2004 -

Homília
Téma: Povolanie – vec nás všetkých / Primície / Mt 9,36–10, 8

2251 / 0 
12.06.2004 -

Myšlienky... 63/2004
Téma: Povolanie prvých učeníkov / Mt 4, 18-23

2339 / 0 
09.06.2004 -

Homília
Téma: Odstráňme krízu k Eucharistii / Jn 6,51–58

1201 / 0 
09.06.2004 -

Homília
Téma: Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi / Jn 3,16-18

886 / 0 
09.06.2004 -

Myšlienky... 62/2004
Téma: Slávnostné klaňanie sa prečistím tajomstvám tela a krvi Pána nášho Ježiša Krista – Najsvätejšej Eucharistie / Jn 6, 48-54

3361 / 0 
31.05.2004 -

Myšlienky... 61/2004
Téma: Pondelok Svätého Ducha – Najsvätejšej Trojice

1127 / 0 
24.05.2004 -

Myšlienky... 60/2004
Téma: Evanjelizácia / Kresťanstvo / Svedectvo / Mt 5, 16 / Flp 2, 15

3208 / 0 
23.05.2004 -

Myšlienky... 59/2004
Téma: Povzbudenie / Slovo / Prís 12, 25

1989 / 0 
27.04.2004 -

Homília
Téma: Čo mi hovorí sviatosť kňazstva? / Jn 10, 1-10

2957 / 0 
27.04.2004 -

Myšlienky... 55/2004
Téma: O dobrom pastierovi / Jn 10, 1-30

1848 / 0 
27.04.2004 -

Myšlienky... 56/2004
Téma: O dobrom pastierovi / Jn 10, 1-30

1928 / 0 
27.04.2004 -

Myšlienky... 57/2004
Téma: Jn 10, 1-18

2598 / 0 
27.04.2004 -

Myšlienky... 58/2004
Téma: Duchovný život / Kríza / Ž 77

2563 / 0 
26.04.2004 -

Myšlienky... 53/2004
Téma: Lk 18, 1-8

905 / 0 
26.04.2004 -

Myšlienky... 54/2004
Téma: Dôležitosť modlitby / Modlitba

926 / 0 
24.04.2004 -

Homília
Téma: Jn 14, 1–12

1158 / 0 
24.04.2004 -

Homília
Téma: Jn 14, 15–21

993 / 0 
24.04.2004 -

Myšlienky... 51/2004
Téma: Nedeľa Myronosičiek / Mk 15,42 - 16,8

1326 / 0 
24.04.2004 -

Sobášna homília
Téma: Láska – prameň vernosti / Jn 15, 9-12

2411 / 0 
24.04.2004 -

Sobášna homília
Téma: Bez lásky sa nedá žiť / Mt 22, 34-40

2901 / 0 
24.04.2004 -

Sobášna homília
Téma: Jednota / Jn 17, 20-26

2392 / 0 
24.04.2004 -

Sobášna homília
Téma: Trvalá jednota / Mk 10, 6-9

2369 / 0 
24.04.2004 -

Sobášna homília
Téma: Ovocím prežívanej lásky je radosť / Jn 15, 9-12

2494 / 0 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|
|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|
|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|
|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|
|61|62|63|64|65|66|67|68|69|70|71|72|73|74|75|
|76|77|78|79|80|81|82|83|84|85|86|87|88|89|90|
|91|92|93|94|95|96|97|98|99|100|101|102|103|104|


© 2003 - 2015 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet