19.marec 2019

     MENU

Úvod
YouTube
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    Učte sa od samého začiatku poslušnosti. Tá vás povedie priamo k Bohu. Nie je treba, aby ste išli krivou životnou cestou. Nikdy, nikdy neurobíte chybu, nikdy neuhnete z cesty, ak pochopíte tento rozdiel: Možno, že sa predstavený dopustí chyby, keď vám povie, že máte urobiť to či ono. Možno, že urobím chybu ja a poviem sestre, aby urobila to a išla sem alebo tam. Ale sestra, ktorá urobí, čo poviem, je neomylná. To isté platí o vás, bratia.

~Matka Tereza ~

NOVINKY - ARCHÍV


|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|
|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|
|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|
|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|61|62|63|64|65|66|67|68|69|70|71|72|73|74|75|
|76|77|78|79|80|81|82|83|84|85|86|87|88|89|90|
|91|92|93|94|95|96|97|98|99|100|101|102|103|104|105|
|106|107|
18.12.2004 -

Homília
Téma: 29. nedeľa po ZSD / Lk 17, 12-19

1111 / 0 
18.12.2004 -

Homília
Téma: Nedeľa pred Kristovým narodením – svätých Otcov / Mt 1, 1-25

1625 / 0 
18.12.2004 -

Homília
Téma: Nedeľa pred Kristovým narodením – svätých Otcov / Mt 1, 1-25

2506 / 0 
18.12.2004 -

Homília
Téma: 29. nedeľa po ZSD / Lk 17, 12-19

1547 / 0 
18.12.2004 -

Homília
Téma: Mt 1, 18–24

1288 / 0 
15.12.2004 -

Homília
Téma: Mt 20, 1-16

1061 / 0 
15.12.2004 -

Homília
Téma: Mt 22, 15-21

927 / 0 
15.12.2004 -

Homília
Téma: Lk 15, 11-32

989 / 0 
15.12.2004 -

Homília
Téma: Lk 15, 11-32

1068 / 0 
15.12.2004 -

Homília
Téma: Lk 15, 11-32

896 / 0 
15.12.2004 -

Myšlienky... 256/2004
Téma: Jednota vedie k pravému spoločenstvu / Jn 17, 6-26

1067 / 0 
15.12.2004 -

Myšlienky... 257/2004
Téma: Cesta k večnému životu

680 / 0 
15.12.2004 -

Myšlienky... 258/2004
Téma: Naša príprava / Večný život

716 / 0 
15.12.2004 -

Homília
Téma: Slávnosť Panny Márie Bohorodičky / Nový rok / Lk 2, 16-21

933 / 0 
15.12.2004 -

Myšlienky... 259/2004
Téma: Mt 25, 31-40

860 / 0 
15.12.2004 -

Homília
Téma: Mt 1, 18-23

1240 / 0 
15.12.2004 -

Myšlienky... 260/2004
Téma: Sk 9, 4-5

705 / 0 
15.12.2004 -

Homília
Téma: Nový rok / Lk 2, 16–21

902 / 0 
15.12.2004 -

Homília
Téma: Vďačnosť / Silvester / Jn 1, 1-18

2527 / 0 
15.12.2004 -

Myšlienky... 261/2004
Téma: Sväté písmo / Mt 12, 3

1659 / 0 
15.12.2004 -

Myšlienky... 262/2004
Téma: Mt 5, 21-48

1071 / 0 
13.12.2004 -

Myšlienky... 249/2004
Téma: Kríž / 1 Kor 1, 18 / Mt 16, 18

1489 / 0 
13.12.2004 -

Myšlienky... 250/2004
Téma: Povolanie / 1 Kor 1, 27

971 / 0 
13.12.2004 -

Myšlienky... 251/2004
Téma: Strach / 1 Kor 2, 3-4

841 / 0 
13.12.2004 -

Myšlienky... 252/2004
Téma: 1 Kor 2, 10 / Ž 119, 18

685 / 0 
13.12.2004 -

Myšlienky... 253/2004
Téma: Čítanie / Sväté písmo / 2 Pt 3, 16 / Lk 24, 45 / 1 Kor 2, 10-16

1193 / 0 
13.12.2004 -

Myšlienky... 254/2004
Téma: Talent / Rim 12, 6 / 1 Kor 4, 2

828 / 0 
13.12.2004 -

Myšlienky... 255/2004
Téma: Duchovný boj / Kresťanstvo

1398 / 0 
13.12.2004 -

Homília
Téma: Mt 14, 13-21

1009 / 0 
13.12.2004 -

Homília
Téma: Mt 14, 22-33

1110 / 0 
13.12.2004 -

Homília
Téma: Mt 15, 21-28

969 / 0 
13.12.2004 -

Homília
Téma: Mt 16, 21-27

1114 / 0 
13.12.2004 -

Homília
Téma: Mt 18, 15-20

988 / 0 
11.12.2004 -

Homília
Téma: Sv. Ján, apoštol a evanjelista / Jn 20, 2-8

1213 / 0 
11.12.2004 -

Homília
Téma: Neviniatka, mučeníci / Herodesove vraždy / Mt 2, 13-18

1109 / 0 
11.12.2004 -

Homília
Téma: Simeonovo proroctvo / Lk 2, 22-35

1171 / 0 
11.12.2004 -

Homília
Téma: Svedectvo / Lk 2, 36-40

1240 / 0 
11.12.2004 -

Homília
Téma: 28. nedeľa po ZSD / Lk 14, 16-24

948 / 0 
11.12.2004 -

Homília
Téma: Nedeľa svätých Praotcov / Lk 14, 16-24

1395 / 0 
11.12.2004 -

Homília
Téma: 28. nedeľa po ZSD / Lk 14, 16-24

1366 / 0 
11.12.2004 -

Homília
Téma: Nedeľa svätých Praotcov / Lk 14, 16-24

1706 / 0 
11.12.2004 -

Homília
Téma: Vezmite a jedzte... / Eucharistia

1372 / 0 
11.12.2004 -

Homília
Téma: Božia láska je v tom... / 1 Jn 4, 9-10

1188 / 0 
09.12.2004 -

Homília
Téma: Úcta k svojmu menu / Lk 1, 57-66

1095 / 0 
09.12.2004 -

Homília
Téma: Čas navštívenia je tu / Vianoce / Lk 1, 67-79

1190 / 0 
09.12.2004 -

Homília
Téma: Uprostred noci zažiarilo svetlo / Vianoce / Lk 2, 10-11 / Iz 9, 1-3.5-6

1254 / 0 
09.12.2004 -

Homília
Téma: Vianočné posilnenie vo viere / Vianoce / Jn 1, 1-18

1271 / 0 
09.12.2004 -

Homília
Téma: Čo alebo kto hovorí z nás / Sv. Štefan / Sk 6 – 7 / Mt 10, 17-22

1045 / 0 
09.12.2004 -

Myšlienky... 243/2004
Téma: Nový rok / Novoročné prianie

1049 / 0 
09.12.2004 -

Myšlienky... 244/2004
Téma: Jn 15, 1-10

1162 / 0 
09.12.2004 -

Myšlienky... 245/2004
Téma: Adopcia / Ef 1, 5

1388 / 0 
09.12.2004 -

Myšlienky... 246/2004
Téma: Sk 16, 31-34

524 / 0 
09.12.2004 -

Myšlienky... 247/2004
Téma: Tít 2, 1-10

346 / 0 
09.12.2004 -

Myšlienky... 248/2004
Téma: Modlitba / Dan 6, 11

1323 / 0 
08.12.2004 -

Myšlienky... 242/2004
Téma: Reaguj!!! / Masmédia / Lk 16, 8 / 2 Tim 4, 2-4

983 / 0 
07.12.2004 -

Myšlienky... 235/2004
Téma: Jn 1, 12. 14 / Vianoce

957 / 0 
07.12.2004 -

Myšlienky... 236/2004
Téma: Sväté písmo si vyžaduje našu pozornosť / Lk 1, 31-33

1007 / 0 
07.12.2004 -

Myšlienky... 237/2004
Téma: Požehnanie / Ťažkosti života / Lk 1, 46-47

1125 / 0 
07.12.2004 -

Myšlienky... 238/2004
Téma: Kríž / Gal 6, 14

1063 / 0 
07.12.2004 -

Myšlienky... 239/2004
Téma: Klamstvo / Lož / Jn 18, 37

982 / 0 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|
|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|
|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|
|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|61|62|63|64|65|66|67|68|69|70|71|72|73|74|75|
|76|77|78|79|80|81|82|83|84|85|86|87|88|89|90|
|91|92|93|94|95|96|97|98|99|100|101|102|103|104|105|
|106|107|


© 2003 - 2015 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet