17.december 2017

     MENU

Úvod
YouTube
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    Kedysi bola smrť iba kýmsi z mojich mnohých známych. Dnes si sadá so mnou k jednému stolu - musím sa s ňou spriateliť.

~Dag Hammarskjöld ~

NOVINKY - ARCHÍV


|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|
|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|
|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|
|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|
|61|62|63|64|65|66|67|68|69|70|71|72|73|74|75|
|76|77|78|79|80|81|82|83|84|85|86|87|88|89|90|
|91|92|93|94|95|96|97|98|
03.08.2004 -

Homília
Téma: Zodpovednosť za Cirkev / Mt 21, 33-43

2059 / 0 
03.08.2004 -

Myšlienky... 90/2004
Téma: Mt 5, 13

1025 / 0 
03.08.2004 -

Myšlienky... 91/2004
Téma: Mt 13, 45-46

943 / 0 
31.07.2004 -

Myšlienky... 87/2004
Téma: Gn 5, 22 / Gn 6, 9 / Hebr 11, 5-7

948 / 0 
31.07.2004 -

Myšlienky... 88/2004
Téma: Rim 13, 8-10

504 / 0 
31.07.2004 -

Myšlienky... 89/2004
Téma: Lk 14, 16-24

1004 / 0 
30.07.2004 -

Myšlienky... 85/2004
Téma: Poslušnosť Božiemu slovu / Lk 6, 27-35

847 / 0 
30.07.2004 -

Myšlienky... 86/2004
Téma: Mt 13, 24-30

951 / 0 
28.07.2004 -

Pohrebná homília
Téma: Náhla smrť / Jn 11, 21-27

2739 / 0 
28.07.2004 -

Pohrebná homília
Téma: Máme nádej / Hebr 6, 10-20

2716 / 0 
28.07.2004 -

Pohrebná homília
Téma: Zbohom / Mt 9, 14-17

2802 / 0 
28.07.2004 -

Pohrebná homília
Téma: Zodpovednosť / 12, 39-48

593 / 0 
28.07.2004 -

Pohrebná homília
Téma: Na ceste do večnosti / Jn 11, 17-27

689 / 0 
28.07.2004 -

Pohrebná homília
Téma: Neplačte / Lk 7, 11-17

3512 / 0 
28.07.2004 -

Pohrebná homília
Téma: Ja som vzkriesenie a život / Jn 11, 17-27

696 / 0 
28.07.2004 -

Pohrebná homília
Téma: Smrť - dôvod na radosť? / Lk 7, 11-17

965 / 0 
28.07.2004 -

Pohrebná homília
Téma: Smrť – prijatie Božej vôle / Mk 1, 35-39

1156 / 0 
28.07.2004 -

Pohrebná homília
Téma: Konajme dobré skutky / Lk 12, 35-40

687 / 0 
28.07.2004 -

Pohrebná homília
Téma: Vzkriesený nám dáva nádej / Lk 24, 13-16

2802 / 0 
28.07.2004 -

Pohrebná homília
Téma: Ja som vzkriesenie a život / Jn 11, 17-27

708 / 0 
28.07.2004 -

Pohrebná homília
Téma: Po smrti nová hodnota života / Lk 23, 44-53. 24, 1-6a

2730 / 0 
28.07.2004 -

Pohrebná homília
Téma: Vierou k večnému životu / Jn 11, 25

631 / 0 
28.07.2004 -

Pohrebná homília
Téma: Strach pred smrťou / Jn 11, 25-26

633 / 0 
28.07.2004 -

Pohrebná homília
Téma: Sláva Pánova a nebo / Jn 17, 21-25

651 / 0 
28.07.2004 -

Pohrebná homília
Téma: Bedlite / Lk 12, 35-40

864 / 0 
28.07.2004 -

Pohrebná homília
Téma: Smrť – prechod z časnosti do večnosti / Ef 1, 3-6. 15-18

2879 / 0 
28.07.2004 -

Pohrebná homília
Téma: Žiť pripravený a plný nádeje / Lk 12, 35-40

1011 / 0 
28.07.2004 -

Pohrebná homília
Téma: Ja som vzkriesenie a život / Jn 11, 1-45

636 / 0 
28.07.2004 -

Pohrebná homília
Téma: Stretnutie s Pánom / Jn 11, 17-27

638 / 0 
28.07.2004 -

Pohrebná homília
Téma: Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba / Mt 16, 21-27

637 / 0 
28.07.2004 -

Pohrebná homília
Téma: Najťažší kríž je ten, ktorý si človek pripraví sám / Mt 16, 21-27

2779 / 0 
28.07.2004 -

Pohrebná homília
Téma: Neboj sa, len ver / Mk 5, 21-43

649 / 0 
28.07.2004 -

Pohrebná homília
Téma: Stretnutie s Ježišom / Lk 7, 11-17

962 / 0 
28.07.2004 -

Pohrebná homília
Téma: Čo je v živote dôležité? / Lk 10, 38-42

3118 / 0 
28.07.2004 -

Pohrebná homília
Téma: Lebo kde je váš poklad, tam je vaše srdce / Lk 12, 33-34

832 / 0 
28.07.2004 -

Pohrebná homília
Téma: Smrť je stretnutie s milosrdným Otcom / Lk 15, 1-32

943 / 0 
28.07.2004 -

Pohrebná homília
Téma: Bedlite / Mt 25, 1-13

651 / 0 
28.07.2004 -

Pohrebná homília
Téma: Vzkriesenie / Jn 11, 17-27

1048 / 0 
28.07.2004 -

Pohrebná homília
Téma: Smrť s Kristom ako triumf víťazstva / Mk 15, 33-39

713 / 0 
28.07.2004 -

Pohrebná homília
Téma: Poukázať na Krista ako na nádej / Jn 11, 17-44

987 / 0 
28.07.2004 -

Pohrebná homília
Téma: Večný život / Jn 11, 21-27

745 / 0 
28.07.2004 -

Pohrebná homília
Téma: Večný život / Jn 11, 21-27

645 / 0 
28.07.2004 -

Pohrebná homília
Téma: Ježiš je stále s nami / Lk 24, 13-35

688 / 0 
28.07.2004 -

Pohrebná homília
Téma: Duše spravodlivých sú v Božích rukách / Múd 3, 1-3, 6

633 / 0 
28.07.2004 -

Pohrebná homília
Téma: Opravdivá nádej na večný život / Jn 2, 16

1386 / 0 
28.07.2004 -

Pohrebná homília
Téma: Vrátiť požičané / Mt 11, 25-30

1518 / 0 
28.07.2004 -

Pohrebná homília
Téma: Po živom Bohu žízni moja duša / Lk 7, 11-17

773 / 0 
28.07.2004 -

Pohrebná homília
Téma: Smrť dieťaťa – vrátenie daru / Jn 6, 37-40

640 / 0 
28.07.2004 -

Pohrebná homília
Téma: Prebuďme svoje svedomie / Zjv 7, 2-4.9-1

623 / 0 
28.07.2004 -

Pohrebná homília
Téma: Ja som vzkriesenie a život / Jn 11, 25

853 / 0 
28.07.2004 -

Pohrebná homília
Téma: Boh chce nám darovať večný život / Nár 3, 22-26; Jn 6, 37-40

668 / 0 
28.07.2004 -

Pohrebná homília
Téma: Túžime žiť / Mt 11, 25-28

2803 / 0 
28.07.2004 -

Pohrebná homília
Téma: O modlitbe / Jn 17, 24-26

693 / 0 
28.07.2004 -

Pohrebná homília
Téma: Výzva k pokániu / Lk 13, 1-5

628 / 0 
28.07.2004 -

Pohrebná homília
Téma: Modliť sa za zomrelého / Lk 11, 1-13

891 / 0 
28.07.2004 -

Pohrebná homília
Téma: Boh - naša nádej / 1 Sol 4, 13-17

880 / 0 
28.07.2004 -

Pohrebná homília
Téma: Na zemi nemáme trvalé miesto / Jn 14, 1-6

4051 / 0 
28.07.2004 -

Pohrebná homília
Téma: Nebojte sa / Jn 14, 1-6

2770 / 0 
28.07.2004 -

Pohrebná homília
Téma: Trpezlivosť / Mt 11, 25-30

3263 / 0 
28.07.2004 -

Pohrebná homília
Téma: Smrťou život nekončí / Jn 11, 17-27

5092 / 0 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|
|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|
|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|
|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|
|61|62|63|64|65|66|67|68|69|70|71|72|73|74|75|
|76|77|78|79|80|81|82|83|84|85|86|87|88|89|90|
|91|92|93|94|95|96|97|98|


© 2003 - 2015 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet