19.júl 2019

     MENU

Úvod
YouTube
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    Láska sa môže vzťahovať len na slobodné bytia. Nikdy sa nám nepodarí predstaviť si samých seba ako dokonalý automat, ktorý ba nám opakoval: „Milujem ťa!“ Jediná láska má pre nás cenu, tá, ktorú nám slobodne prejaví slobodný tvar. Neceníme si veľmi prejavy priateľstva a prospechárskej lásky, ktorú nám preukazuje podriadená osoba. Všetko hmotné tvorstvo, rastlinné i živočíšne, bolo pre Boha len úvodom. Preto stvoril Boh slobodného človeka, aby v zápale jeho synovského priľnutia spojil celý vesmír s jeho Prameňom. „Slobodný“ človek je človek, schopný povedať – nie ...“

~A. Joly ~

NOVINKY - ARCHÍV


|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|
|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|
|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|
|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|
|61|62|63|64|65|66|67|68|69|70|71|72|73|74|75|
|76|77|78|79|80|81|82|83|84|85|86|87|88|89|90|
|91|92|93|94|95|96|97|98|99|100|101|102|103|104|105|
|106|107|108|
23.03.2005 -

Homília
Téma: Jn 10, 1-10

1223 / 0 
23.03.2005 -

Homília
Téma: Jn 14, 1-12

1243 / 0 
18.03.2005 -

Myšlienky... 91/2005
Téma: 1 Kor 1, 31

555 / 0 
18.03.2005 -

Myšlienky... 92/2005
Téma: Svätá a veľká nedeľa Paschy / Pascha / Sk 1, 8

1121 / 0 
18.03.2005 -

Myšlienky... 93/2005
Téma: Tomášova nedeľa / Sk 5, 19-20

683 / 0 
18.03.2005 -

Myšlienky... 94/2005
Téma: Nedeľa myronosičiek / Sk 6, 4

692 / 0 
18.03.2005 -

Myšlienky... 95/2005
Téma: Prečo ľudia veria alebo neveria? / Viera

1270 / 0 
18.03.2005 -

Príhovor
Téma: Pascha 2005

1617 / 0 
18.03.2005 -

Myšlienky... 96/2005
Téma: Streda po Pasche / Jn 1, 35-51

709 / 0 
18.03.2005 -

Myšlienky... 97/2005
Téma: Štvrtok po Pasche / Sk 2, 38-43

574 / 0 
18.03.2005 -

Homília
Téma: Apoštolát / Mt 4, 12-23

2108 / 0 
18.03.2005 -

Homília
Téma: Výchova / Mt 5, 17-37

1335 / 0 
18.03.2005 -

Homília
Téma: Emauzy / Lk 24, 13-35

1735 / 0 
15.03.2005 -

Homília
Téma: I. Pán Ježiš je odsúdený na smrť / Jn 19,8-16

456 / 0 
15.03.2005 -

Homília
Téma: II. Pán Ježiš berie kríž na svoje plecia / Jn 19,16-22

441 / 0 
15.03.2005 -

Homília
Téma: III. Pán Ježiš padá prvý raz pod krížom / Mk 15,10-20

559 / 0 
15.03.2005 -

Homília
Téma: IV. Pán Ježiš sa stretáva so svojou Matkou / Jn 19, 25-27

1629 / 0 
15.03.2005 -

Homília
Téma: V. Šimon Cyrénsky pomáha Pánu Ježišovi niesť kríž / Mt 27, 32-34

408 / 0 
15.03.2005 -

Homília
Téma: VI. Veronika podáva Pánu Ježišovi šatku

415 / 0 
15.03.2005 -

Homília
Téma: XI. Pána Ježiša pribíjajú na kríž / Mk 15, 29-33

586 / 0 
15.03.2005 -

Homília
Téma: XII. Pán Ježiš na kríži zomiera / Lk 23,44-49

1746 / 0 
15.03.2005 -

Myšlienky... 89/2005
Téma: Svätá a veľká nedeľa Paschy / Pascha / Sk 1, 1-17

962 / 0 
15.03.2005 -

Myšlienky... 90/2005
Téma: Streda po Pasche / Sk 2, 22-38a

565 / 0 
15.03.2005 -

Homília
Téma: Jn 20, 19–31

1063 / 0 
15.03.2005 -

Homília
Téma: Lk 24, 13–35

1113 / 0 
15.03.2005 -

Homília
Téma: Jn 10, 1-10

1145 / 0 
14.03.2005 -

Homília
Téma: Krst ako nový život pre šírenie viery / „Je dôležité vydávať príklad pre dieťa, aby šírilo vieru“ / Krst dieťaťa „obdobie cez rok“ / Mt 3,13-17

5165 / 0 
14.03.2005 -

Homília
Téma: Srdce je symbolom lásky / Ježiš nám ponúka pravú lásku Boha / Slávnosť Najsvätejšieho srdca Ježišovho / Jn 19, 31-37

1638 / 0 
14.03.2005 -

Homília
Téma: Pohreb muža „obdobie cez rok“ / Jn 11,21-27 / Vyznanie Ježiša Krista pred ľuďmi nám zaručuje večný život / „Je dôležité nebáť sa vyznať Krista“

3372 / 0 
14.03.2005 -

Homília
Téma: 50. výročie sobáša / Jn 15, 9-12

2964 / 0 
14.03.2005 -

Homília
Téma: Sv. Mária Magdaléna 22. júl / Jn 20,1-2.11-18 / Kresťan a prázdny hrob / Prázdny hrob nespočíva na viere v zmŕtvychvstalého Krista.

2036 / 0 
14.03.2005 -

Zamyslenie
Téma: Misijné poslanie kresťana

1593 / 0 
14.03.2005 -

Zamyslenie
Téma: Pokoj v živote Kresťana

839 / 0 
14.03.2005 -

Zamyslenie
Téma: Byť pripravený na príchod Pána

908 / 0 
14.03.2005 -

Zamyslenie
Téma: Eucharistia a kresťan

1593 / 0 
14.03.2005 -

Zamyslenie
Téma: Láska v kresťanskom živote

1191 / 0 
14.03.2005 -

Zamyslenie
Téma: Ruženec v duchovnom živote

433 / 0 
14.03.2005 -

Zamyslenie
Téma: Božie milosrdenstvo

1671 / 0 
14.03.2005 -

Zamyslenie
Téma: Modlitba

496 / 0 
14.03.2005 -

Zamyslenie
Téma: Ježiš a jeho kráľovstvo

833 / 0 
14.03.2005 -

Zamyslenie
Téma: Kresťan a kríž

1423 / 0 
14.03.2005 -

Zamyslenie
Téma: Mária – príklad plnenia Božej vôle

1153 / 0 
12.03.2005 -

Homília
Téma: Ako ma kresťan chápať vzkriesenie a večný život / Kristus nám dáva večný život a vzkriesenie / Piata pôstna nedeľa - / Jn 11,1- 45

912 / 0 
12.03.2005 -

Homília
Téma: Kresťan a Kríž / Ako mám prijímať svoj každodenný kríž. / Veľký piatok / Jn 18,1-19,42

1238 / 0 
12.03.2005 -

Homília
Téma: Kresťan a Eucharistia / Ježiš sa aj dnes sprítomňuje a rozdáva v Eucharistii / Zelený štvrtok / Jn 13, 1-15

1656 / 0 
12.03.2005 -

Homília
Téma: Kresťan a Kríž / Ako mám prijímať svoj každodenný kríž / Veľký piatok rok „B“ / Jn 3,13-17

1588 / 0 
12.03.2005 -

Homília
Téma: Ako ma kresťan vnímať utrpenie / Najlepším príkladom ako zniesť utrpenie pre lásku druhého je Kristus / KVETNÁ NEDEĽA - NEDEĽA UTRPENIA PÁNA

761 / 0 
12.03.2005 -

Homília
Téma: Povolanie / Mt 9, 9-13

1850 / 0 
12.03.2005 -

Homília
Téma: Hnev / Mt 18, 21-35

1438 / 0 
12.03.2005 -

Homília
Téma: Jn 1, 29-34

1272 / 0 
11.03.2005 -

Homília
Téma: Piata pôstna nedeľa / Mk 10, 32b-45

1429 / 0 
11.03.2005 -

Homília
Téma: Piata pôstna nedeľa / Mk 10, 32b-45

877 / 0 
11.03.2005 -

Myšlienky... 88/2005
Téma: Svätá a veľká nedeľa Paschy / Jn 1, 1-17

738 / 0 
11.03.2005 -

Homília
Téma: Mt 5, 38-48

1038 / 0 
11.03.2005 -

Homília
Téma: Starosť / Mt 6, 24-34

1324 / 0 
11.03.2005 -

Homília
Téma: Odpustenie / Pokoj / Jn 20, 19-31

1395 / 0 
09.03.2005 -

Homília
Téma: Veľká noc / Pascha / Mt 28, 1-10

1323 / 0 
09.03.2005 -

Homília
Téma: Veľká noc / Pascha / Kol 3, 1-4

931 / 0 
09.03.2005 -

Homília
Téma: Pascha / Jn 20, 1-9

969 / 0 
09.03.2005 -

Homília
Téma: Kvetná nedeľa / Mt 26, 14–27,66

1188 / 0 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|
|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|
|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|
|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|
|61|62|63|64|65|66|67|68|69|70|71|72|73|74|75|
|76|77|78|79|80|81|82|83|84|85|86|87|88|89|90|
|91|92|93|94|95|96|97|98|99|100|101|102|103|104|105|
|106|107|108|


© 2003 - 2015 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet