16.júl 2018

     MENU

Úvod
YouTube
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    „Boh nehľadí príliš na detaily. Pre neho je dôležité, aby zachránil svoje dieťa, a dosiahne to tým, že si poslúži utrpením. Niekedy si poslúži ešte tvrdšími vecami. Je strašná Božia láska, keď sa postaví na cestu našej spásy. Trhá nás, drví, len aby sme sa nezatratili. A nezatratiť sa z našej strany znamená — pochopiť. Pochopiť, že sa neslobodno zahrávať alebo opovrhovať láskou.”

~CARLO CARRETTO~

NOVINKY - ARCHÍV


|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|
|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|
|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|
|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|
|61|62|63|64|65|66|67|68|69|70|71|72|73|74|75|
|76|77|78|79|80|81|82|83|84|85|86|87|88|89|90|
|91|92|93|94|95|96|97|98|99|100|101|102|103|
11.02.2005 -

Homília
Téma: Ježiš sa nerúha / Jn 10, 31-42

1068 / 0 
11.02.2005 -

Homília
Téma: Aj Kajfáš je v rukách Božích / Jn 11, 45-57

1536 / 0 
11.02.2005 -

Homília
Téma: Život má zmysel jedine v spojení s Kristom / Mk 8,34 – 9,1

911 / 0 
10.02.2005 -

Myšlienky... 39/2005
Téma: Sobota po 9. nedeli po ZSD / Štvrtok 1. týždňa Veľkého pôstu / Modlitba / Rim 15, 30-32

519 / 0 
10.02.2005 -

Myšlienky... 40/2005
Téma: VPD – piatok 1. týždňa / Gn 3, 1-19

535 / 0 
10.02.2005 -

Myšlienky... 41/2005
Téma: Druhá pôstna nedeľa / Mk 2, 1-12

997 / 0 
10.02.2005 -

Homília
Téma: Ježiš hovorí o účinku jeho smrti / Jn 8, 21-30

922 / 0 
10.02.2005 -

Homília
Téma: Ježiš nás chce urobiť slobodnými / Jn 8, 31-42

841 / 0 
10.02.2005 -

Homília
Téma: Kto je väčší: Abrahám alebo Ježiš? / Jn 8, 51-59

931 / 0 
09.02.2005 -

Myšlienky... 36/2005
Téma: Štvrtok 1. týždňa Veľkého pôstu / Modlitba / Mt 7, 7-8

1999 / 0 
09.02.2005 -

Myšlienky... 37/2005
Téma: Štvrtok 1. týždňa Veľkého pôstu / Mt 7, 7-8

1817 / 0 
09.02.2005 -

Myšlienky... 38/2005
Téma: Štvrtok 1. týždňa Veľkého pôstu / Modlitba / Mt 7, 7-8 / 1 Jn 5, 15

2015 / 0 
09.02.2005 -

Homília
Téma: Ježiš vyžaduje správne rozhodnutie / Jn 7, 1-2; 10, 25-30

917 / 0 
09.02.2005 -

Homília
Téma: Roztržka pre Ježiša / Jn 7, 40-53

820 / 0 
09.02.2005 -

Homília
Téma: Vidíš hriech len u druhého? / Jn 8, 1-11

909 / 0 
08.02.2005 -

Myšlienky... 33/2005
Téma: VPD – streda 1 týždňa / Prís 2, 6

1479 / 0 
08.02.2005 -

Myšlienky... 34/2005
Téma: VPD – streda 1 týždňa / Výchova / Prís 2, 1-6

1668 / 0 
08.02.2005 -

Myšlienky... 35/2005
VPD – streda 1 týždňa / Sväté písmo / Prís 2, 1-6

2080 / 0 
08.02.2005 -

Homília
Téma: Rast našej viery / Jn 4, 43-54

984 / 0 
08.02.2005 -

Homília
Téma: Správne pochopiť / Jn 5, 1-3; 5-16

873 / 0 
08.02.2005 -

Homília
Téma: Autorita / Jn 5, 17-30

1127 / 0 
08.02.2005 -

Homília
Téma: Ježiš vydáva svedectvo o sebe / Jn 5, 31-47

869 / 0 
04.02.2005 -

Homília
Téma: Ježiš i dnes čaká od nás odpoveď / Mk 8, 27-33

915 / 0 
04.02.2005 -

Homíla
Téma: Syropôstna nedeľa / Mt 6, 14-21

1080 / 0 
04.02.2005 -

Homíla
Téma: Syropôstna nedeľa / Mt 6, 14-21

1372 / 0 
04.02.2005 -

Homília
Téma: Postupne rásť vo viere / Mk 8, 22-26

902 / 0 
04.02.2005 -

Homília
Téma: Správne pochopiť / Mt 5, 17-19

1291 / 0 
04.02.2005 -

Homília
Téma: Nepodceňujme moc zla / Lk 11, 14-23

1367 / 0 
03.02.2005 -

Myšlienky... 28/2005
Téma: Mt 5, 13-20

835 / 0 
03.02.2005 -

Myšlienky... 29/2005
Téma: 2 Kor 5, 17

656 / 0 
03.02.2005 -

Myšlienky... 30/2005
Téma: Nádej / Viera / 2 Krn 32, 1-8

977 / 0 
03.02.2005 -

Myšlienky... 31/2005
Téma: Mt 5, 16

844 / 0 
03.02.2005 -

Myšlienky... 32/2005
Téma: Mt 15, 1-20

839 / 0 
28.01.2005 -

Myšlienky... 26/2005
Téma: Kto je Teofil? / Lk 1, 3

723 / 0 
28.01.2005 -

Myšlienky... 27/2005
Téma: Moc Svätého písma / Lk 4, 1-12

1010 / 0 
28.01.2005 -

Homília
Téma: Mäsopôstna nedeľa / Mt 25, 31-46

1212 / 0 
28.01.2005 -

Homília
Téma: Mäsopôstna nedeľa / Mt 25, 31-46

827 / 0 
28.01.2005 -

Homília
Téma: Zomreli za pravdu a dobro / Mk 6, 14-29

1021 / 0 
28.01.2005 -

Homília
Téma: Ľud túži po ozdravení / Mk 6, 53-56

885 / 0 
28.01.2005 -

Homília
Téma: Božie prikázania nie sú vecou vkusu / Mk 7, 1-13

1173 / 0 
28.01.2005 -

Homília
Téma: Vážne varovanie / Mk 8, 14-21

950 / 0 
25.01.2005 -

Myšlienky... 25/2005
Téma: Chlieb, ktorý dáva svetu život / Eucharistia

1222 / 0 
25.01.2005 -

Homília
Téma: Troch veľkých biskupov veľkňazov: Bazila Veľkého, Gregora Bohoslovca a Jána Zlatoústeho / Mt 5, 14-19

866 / 0 
25.01.2005 -

Homília
Téma: Stretnutie Pána Boha a Spasiteľa nášho Ježiša Krista / Lk 2, 22-40

1077 / 0 
25.01.2005 -

Homília
Téma: Troch veľkých biskupov veľkňazov: Bazila Veľkého, Gregora Bohoslovca a Jána Zlatoústeho / Mt 5, 14-19

814 / 0 
25.01.2005 -

Homília
Téma: Stretnutie Pána Boha a Spasiteľa nášho Ježiša Krista / Lk 2, 22-40

1169 / 0 
25.01.2005 -

Homília
Téma: Stretnutie Pána / Na ceste poslušnosti k viere / Lk 2, 22-40

967 / 0 
25.01.2005 -

Homília
Téma: Viera uzdravuje a lieči / Mk 5, 21-43

1209 / 0 
25.01.2005 -

Homília
Téma: Vedieť pochopiť, uznať / Mk 6, 1-6

943 / 0 
25.01.2005 -

Homília
Téma: Boh ich začal posielať / Mk 6, 7-13

931 / 0 
21.01.2005 -

Homília
Téma: Nedeľa márnotratného syna / Lk 15, 11-32

814 / 0 
21.01.2005 -

Homília
Téma: Nedeľa márnotratného syna / Lk 15, 11-32

1035 / 0 
21.01.2005 -

Homília
Téma: Mt 3, 1–12

1005 / 0 
21.01.2005 -

Homília
Téma: Život kresťana zaväzuje k vydávaniu svedectva / Jn 1, 29-34

1390 / 0 
21.01.2005 -

Homília
Téma: Svedomie / Mt 5, 17-37

1195 / 0 
19.01.2005 -

Homília
Téma: Mt 10, 26-33

848 / 0 
19.01.2005 -

Homília
Téma: Mt 11, 25-30

1095 / 0 
19.01.2005 -

Homília
Téma: Mt 13, 44-52

943 / 0 
19.01.2005 -

Myšlienky... 21/2005
Téma: 1 Kor 8, 8-9

447 / 0 
19.01.2005 -

Myšlienky... 22/2005
Téma: Rim 13, 11

501 / 0 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|
|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|
|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|
|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|
|61|62|63|64|65|66|67|68|69|70|71|72|73|74|75|
|76|77|78|79|80|81|82|83|84|85|86|87|88|89|90|
|91|92|93|94|95|96|97|98|99|100|101|102|103|


© 2003 - 2015 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet