19.september 2018

     MENU

Úvod
YouTube
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    Vo svete zbavenom ideí vládnu príšery.

~F. Goya ~

NOVINKY - ARCHÍV


|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|
|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|
|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|
|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|
|61|62|63|64|65|66|67|68|69|70|71|72|73|74|75|
|76|77|78|79|80|81|82|83|84|85|86|87|88|89|90|
|91|92|93|94|95|96|97|98|99|100|101|102|103|104|
15.03.2005 -

Homília
Téma: I. Pán Ježiš je odsúdený na smrť / Jn 19,8-16

402 / 0 
15.03.2005 -

Homília
Téma: II. Pán Ježiš berie kríž na svoje plecia / Jn 19,16-22

384 / 0 
15.03.2005 -

Homília
Téma: III. Pán Ježiš padá prvý raz pod krížom / Mk 15,10-20

483 / 0 
15.03.2005 -

Homília
Téma: IV. Pán Ježiš sa stretáva so svojou Matkou / Jn 19, 25-27

1510 / 0 
15.03.2005 -

Homília
Téma: V. Šimon Cyrénsky pomáha Pánu Ježišovi niesť kríž / Mt 27, 32-34

358 / 0 
15.03.2005 -

Homília
Téma: VI. Veronika podáva Pánu Ježišovi šatku

348 / 0 
15.03.2005 -

Homília
Téma: XI. Pána Ježiša pribíjajú na kríž / Mk 15, 29-33

504 / 0 
15.03.2005 -

Homília
Téma: XII. Pán Ježiš na kríži zomiera / Lk 23,44-49

1625 / 0 
15.03.2005 -

Myšlienky... 89/2005
Téma: Svätá a veľká nedeľa Paschy / Pascha / Sk 1, 1-17

852 / 0 
15.03.2005 -

Myšlienky... 90/2005
Téma: Streda po Pasche / Sk 2, 22-38a

478 / 0 
15.03.2005 -

Homília
Téma: Jn 20, 19–31

864 / 0 
15.03.2005 -

Homília
Téma: Lk 24, 13–35

957 / 0 
15.03.2005 -

Homília
Téma: Jn 10, 1-10

995 / 0 
14.03.2005 -

Homília
Téma: Krst ako nový život pre šírenie viery / „Je dôležité vydávať príklad pre dieťa, aby šírilo vieru“ / Krst dieťaťa „obdobie cez rok“ / Mt 3,13-17

4878 / 0 
14.03.2005 -

Homília
Téma: Srdce je symbolom lásky / Ježiš nám ponúka pravú lásku Boha / Slávnosť Najsvätejšieho srdca Ježišovho / Jn 19, 31-37

1409 / 0 
14.03.2005 -

Homília
Téma: Pohreb muža „obdobie cez rok“ / Jn 11,21-27 / Vyznanie Ježiša Krista pred ľuďmi nám zaručuje večný život / „Je dôležité nebáť sa vyznať Krista“

3116 / 0 
14.03.2005 -

Homília
Téma: 50. výročie sobáša / Jn 15, 9-12

2745 / 0 
14.03.2005 -

Homília
Téma: Sv. Mária Magdaléna 22. júl / Jn 20,1-2.11-18 / Kresťan a prázdny hrob / Prázdny hrob nespočíva na viere v zmŕtvychvstalého Krista.

1833 / 0 
14.03.2005 -

Zamyslenie
Téma: Misijné poslanie kresťana

1374 / 0 
14.03.2005 -

Zamyslenie
Téma: Pokoj v živote Kresťana

696 / 0 
14.03.2005 -

Zamyslenie
Téma: Byť pripravený na príchod Pána

722 / 0 
14.03.2005 -

Zamyslenie
Téma: Eucharistia a kresťan

1390 / 0 
14.03.2005 -

Zamyslenie
Téma: Láska v kresťanskom živote

1014 / 0 
14.03.2005 -

Zamyslenie
Téma: Ruženec v duchovnom živote

357 / 0 
14.03.2005 -

Zamyslenie
Téma: Božie milosrdenstvo

1433 / 0 
14.03.2005 -

Zamyslenie
Téma: Modlitba

424 / 0 
14.03.2005 -

Zamyslenie
Téma: Ježiš a jeho kráľovstvo

693 / 0 
14.03.2005 -

Zamyslenie
Téma: Kresťan a kríž

1253 / 0 
14.03.2005 -

Zamyslenie
Téma: Mária – príklad plnenia Božej vôle

999 / 0 
12.03.2005 -

Homília
Téma: Ako ma kresťan chápať vzkriesenie a večný život / Kristus nám dáva večný život a vzkriesenie / Piata pôstna nedeľa - / Jn 11,1- 45

796 / 0 
12.03.2005 -

Homília
Téma: Kresťan a Kríž / Ako mám prijímať svoj každodenný kríž. / Veľký piatok / Jn 18,1-19,42

1111 / 0 
12.03.2005 -

Homília
Téma: Kresťan a Eucharistia / Ježiš sa aj dnes sprítomňuje a rozdáva v Eucharistii / Zelený štvrtok / Jn 13, 1-15

1489 / 0 
12.03.2005 -

Homília
Téma: Kresťan a Kríž / Ako mám prijímať svoj každodenný kríž / Veľký piatok rok „B“ / Jn 3,13-17

1408 / 0 
12.03.2005 -

Homília
Téma: Ako ma kresťan vnímať utrpenie / Najlepším príkladom ako zniesť utrpenie pre lásku druhého je Kristus / KVETNÁ NEDEĽA - NEDEĽA UTRPENIA PÁNA

690 / 0 
12.03.2005 -

Homília
Téma: Povolanie / Mt 9, 9-13

1626 / 0 
12.03.2005 -

Homília
Téma: Hnev / Mt 18, 21-35

1228 / 0 
12.03.2005 -

Homília
Téma: Jn 1, 29-34

1088 / 0 
11.03.2005 -

Homília
Téma: Piata pôstna nedeľa / Mk 10, 32b-45

1222 / 0 
11.03.2005 -

Homília
Téma: Piata pôstna nedeľa / Mk 10, 32b-45

745 / 0 
11.03.2005 -

Myšlienky... 88/2005
Téma: Svätá a veľká nedeľa Paschy / Jn 1, 1-17

609 / 0 
11.03.2005 -

Homília
Téma: Mt 5, 38-48

868 / 0 
11.03.2005 -

Homília
Téma: Starosť / Mt 6, 24-34

1116 / 0 
11.03.2005 -

Homília
Téma: Odpustenie / Pokoj / Jn 20, 19-31

1182 / 0 
09.03.2005 -

Homília
Téma: Veľká noc / Pascha / Mt 28, 1-10

1164 / 0 
09.03.2005 -

Homília
Téma: Veľká noc / Pascha / Kol 3, 1-4

806 / 0 
09.03.2005 -

Homília
Téma: Pascha / Jn 20, 1-9

851 / 0 
09.03.2005 -

Homília
Téma: Kvetná nedeľa / Mt 26, 14–27,66

1000 / 0 
09.03.2005 -

Homília
Téma: Kvetná nedeľa / Mt 26,14 – 27-66

911 / 0 
09.03.2005 -

Homília
Téma: Kvetná nedeľa / Jn 12, 1-18

998 / 0 
09.03.2005 -

Homília
Téma: Svätá a veľká nedeľa Paschy / Pascha / Jn 1, 1-17

849 / 0 
09.03.2005 -

Homília
Téma: Pondelok Svetlého týždňa / Jn 1, 18-28

905 / 0 
09.03.2005 -

Homília
Téma: Zvestovanie Presvätej Vládkyne, našej Bohorodičky, a vždy Panny Márie / Lk 1, 24-38

882 / 0 
09.03.2005 -

Homília
Téma: Svätá a veľká nedeľa Paschy / Pascha / Jn 1, 1-17

903 / 0 
09.03.2005 -

Homília
Téma: Pondelok Svetlého týždňa / Jn 1, 18-28

887 / 0 
09.03.2005 -

Homília
Téma: Kvetná nedeľa / Jn 12, 1-18

854 / 0 
09.03.2005 -

Homília
Téma: Veľký piatok / Mt 27, 1-38; Lk 23, 39-43; Mt 27, 39-54; Jn 19, 31-37; Mt 27, 55-61

1154 / 0 
09.03.2005 -

Homília
Téma: Zvestovanie Presvätej Vládkyne, našej Bohorodičky, a vždy Panny Márie / Lk 1, 24-38

938 / 0 
09.03.2005 -

Homília
Téma: Kvetná nedeľa / Mt 26,14 – 27,66

887 / 0 
09.03.2005 -

Homília
Téma: Sv. Jozef, 19. marec / Mt 1, 16.18–21.24a

1179 / 0 
09.03.2005 -

Homília
Téma: Zvestovanie Pána / Lk 1, 26–38

1083 / 0 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|
|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|
|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|
|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|
|61|62|63|64|65|66|67|68|69|70|71|72|73|74|75|
|76|77|78|79|80|81|82|83|84|85|86|87|88|89|90|
|91|92|93|94|95|96|97|98|99|100|101|102|103|104|


© 2003 - 2015 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet