16.január 2019

     MENU

Úvod
YouTube
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    Prozreteľnosť ma vyviedla z mojej rodnej dedinky a dala mi premerať svet na Východe i Západe. Naučila ma poznávať ľudí rozličných názorov. Vždy som sa však, bez ujmy na našich zásadách, snažil vidieť viac to, čo spája, než to, čo delí.

~Ján XXIII.~

NOVINKY - ARCHÍV


|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|
|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|
|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|
|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|
|61|62|63|64|65|66|67|68|69|70|71|72|73|74|75|
|76|77|78|79|80|81|82|83|84|85|86|87|88|89|90|
|91|92|93|94|95|96|97|98|99|100|101|102|103|104|105|
28.05.2005 -

Myšlienky... 128/2005
Téma: 1. nedeľa po ZSD - Všetkých svätých / Mt 10, 32-33; 37-38; 19, 27-30

2608 / 0 
28.05.2005 -

Myšlienky... 129/2005
Téma: 2. nedeľa po ZSD / Mt 4, 18-23

1323 / 0 
28.05.2005 -

Homília
Téma: Preľúbezného Pána a Boha a Spasiteľa nášho Ježiša Krista milujúceho ľudí / Jn 3, 13-17

772 / 0 
28.05.2005 -

Homília
Téma: 2. nedeľa po ZSD / Mt 4, 18-23

1214 / 0 
28.05.2005 -

Homília
Téma: Preľúbezného Pána a Boha a Spasiteľa nášho Ježiša Krista milujúceho ľudí / Jn 3, 13-17

898 / 0 
28.05.2005 -

Homília
Téma: 2. nedeľa po ZSD / Mt 4, 18-23

1661 / 0 
28.05.2005 -

Homília
Téma: Prameň života a svätosti / Slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho / Mt 11, 25-30

3458 / 0 
28.05.2005 -

Homília
Téma: Slávnosť Božieho Tela a Krvi / Mk 14,12-16,22-26

839 / 0 
21.05.2005 -

Homília
Téma: Modlitba a úcta k svätým / Slávnosť všetkých svätých / Mt 5, 1-12

1142 / 0 
21.05.2005 -

Homília
Téma: Všetkých svätých / Mt 5, 1-12

1142 / 0 
21.05.2005 -

Myšlienky... 126/2005
Téma: Jn 11, 26

828 / 0 
21.05.2005 -

Myšlienky... 127/2005
Téma: Jn 13, 17

822 / 0 
21.05.2005 -

Homília
Téma: Všetkých svätých - 1. nedeľa po ZSD / Mt 10, 32-33; 37-38; 19, 27-30

1191 / 0 
21.05.2005 -

Homilia
Téma: Všetkých svätých / Mt 10, 32-33; 37-38; 19, 27-30

1241 / 0 
21.05.2005 -

Homília
Téma: Všetkých svätých - 1. nedeľa po ZSD / Mt 10, 32-33; 37-38; 19, 27-30

1418 / 0 
21.05.2005 -

Homília
Téma: Najsvätejšej Eucharistie

973 / 0 
21.05.2005 -

Homília
Téma: Kňazské povolanie / Mt 9,36 – 10,8

1453 / 0 
21.05.2005 -

Homília
Téma: Niečo o adorácii / Adorácia / Jn 6, 1-15

1288 / 0 
21.05.2005 -

Homília
Téma: Spoločná modlitba / Jn 17,11

2063 / 0 
12.05.2005 -

Homília
Téma: Dieťa a Najsvätejšia Trojica / Slávnosť Najsvätejšej Trojice / Prvé sväté prijímanie / Mt 28,16-20

2150 / 0 
12.05.2005 -

Homília
Téma: Sviatok Najsvätejšej Trojice / Jn 3, 16–18

1062 / 0 
12.05.2005 -

Homília
Téma: Najsvätejšej Trojice / Jn 3, 16-18

914 / 0 
12.05.2005 -

Homília
Téma: Najsvätejšia Trojica / Jn 3, 16-18

1003 / 0 
12.05.2005 -

Myšlienky... 125/2005
Téma: Zoslanie Svätého Ducha / Jn 7,37-52; 8,12

862 / 0 
12.05.2005 -

Homília
Téma: Zoslanie Svätého Ducha / Jn 7,37-52; 8,12

940 / 0 
12.05.2005 -

Homília
Téma: Pondelok Svätého Ducha – Najsvätejšej Trojice / Mt 18, 10-20 a Mt 28, 18-20

1269 / 0 
12.05.2005 -

Homília
Téma: Slávnostné klaňanie sa prečistým tajomstvám tela a krvi Pána nášho Ježiša Krista / Jn 6, 48-54

1212 / 0 
12.05.2005 -

Homília
Téma: Zoslanie Svätého Ducha / Jn 7,37-52; 8,12

1259 / 0 
12.05.2005 -

Homília
Téma: Pondelok Svätého Ducha – Najsvätejšej Trojice / Mt 18, 10-20 a Mt 28, 18-20

1524 / 0 
12.05.2005 -

Homília
Téma: Jn 14, 15-21

1046 / 0 
12.05.2005 -

Homília
Téma: Modlitba vyžaduje celého človeka / Mk 1,29-39

1587 / 0 
12.05.2005 -

Homília
Téma: Dôvera v Boha a modlitba / Mk 5,21-13

1700 / 0 
08.05.2005 -

Homília
Téma: Štvrtá veľkonočná nedeľa / Kristus – Dobrý pastier

1268 / 0 
08.05.2005 -

Homília
Téma: Tretia veľkonočná nedeľa / Emauzy / Sklamanie

1308 / 0 
07.05.2005 -

Myšlienky... 124/2005
Téma: Nedeľa svätých Otcov Prvého nicejského koncilu / Jn 17, 1-13

890 / 0 
07.05.2005 -

Homília
Téma: Nedeľa svätých Otcov Prvého nicejského koncilu Jn 17, 1-13

1085 / 0 
07.05.2005 -

Homília
Téma: Nedeľa svätých Otcov Prvého nicejského koncilu Jn 17, 1-13

1230 / 0 
07.05.2005 -

Homília
Téma: Potreba vnútornej modlitby / Mk 3 ,20-35

1195 / 0 
07.05.2005 -

Homília
Téma: Spomni, aby si deň sviatočný svätil / Mk 2,23-3,6

1034 / 0 
07.05.2005 -

Homília
Téma: O kvalite modlitby / Jn 14,23-26

976 / 0 
03.05.2005 -

Homília
Téma: Zoslanie Ducha Svätého / Turice / Modlime sa v Duchu Svätom / Jn 20,19-23

1067 / 0 
03.05.2005 -

Homília
Téma: Zoslanie Ducha Svätého / Jn 20, 19–23

1155 / 0 
03.05.2005 -

Homília
Téma: Zoslanie Ducha Svätého / Jn 20, 19-23

951 / 0 
03.05.2005 -

Homília
Téma: Zoslanie Ducha Svätého / Jn 20, 19-23

1060 / 0 
03.05.2005 -

Homília
Téma: Manželstvo a modlitba / Mk 10,2-16

1488 / 0 
03.05.2005 -

Homília
Téma: Krása ruženca / Sk 1,12-14

755 / 0 
03.05.2005 -

Homília
Téma: Tvoje srdce nech patri Bohu / Mk 10, 17-30

1110 / 0 
03.05.2005 -

Homília
Téma: Odmena za modlitbu / Mk 10, 35-45

762 / 0 
03.05.2005 -

Homília
Téma: Modlitba nám pomáha vidieť / Mk 10,46-52

953 / 0 
03.05.2005 -

Myšlienky... 119/2005
Téma: Najvyšší titul / Lk 1, 6

447 / 0 
03.05.2005 -

Myšlienky... 120/2005
Téma: Sklamanie vyvoláva pochybnosť / Lk 1, 18

705 / 0 
03.05.2005 -

Myšlienky... 121/2005
Téma: Bázeň pre Pánom / Lk 1, 12

562 / 0 
03.05.2005 -

Myšlienky... 122/2005
Téma: Skúšky sú testom viery / Gn 17, 18 / Lk 1, 18

638 / 0 
03.05.2005 -

Myšlienky... 123/2005
Téma: Zachariášov trest / Lk 1, 19-20

638 / 0 
03.05.2005 -

Homília
Nanebovstúpenie Pána / Lk 24, 36-53

1194 / 0 
03.05.2005 -

Homília
Nanebovstúpenie Pána / Lk 24, 36-53

1595 / 0 
03.05.2005 -

Homília
Téma: Situačná modlitba / Mk 7, 31-37

1038 / 0 
03.05.2005 -

Homília
Téma: Modlitba dieťaťa / Mk 9, 30-37

1430 / 0 
03.05.2005 -

Homília
Téma: Modlitba lieči / Mk 9,38-43,45,47,48

1996 / 0 
29.04.2005 -

Homília
Téma: Nanebovstúpenie Pána / Učme sa radostne modliť / Mk 16, 15-20

1409 / 0 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|
|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|
|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|
|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|
|61|62|63|64|65|66|67|68|69|70|71|72|73|74|75|
|76|77|78|79|80|81|82|83|84|85|86|87|88|89|90|
|91|92|93|94|95|96|97|98|99|100|101|102|103|104|105|


© 2003 - 2015 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet