17.december 2017

     MENU

Úvod
YouTube
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    Duša je podobná železu, ktoré, keď ho ponecháme voľne, bude hrdzavieť a keď ho položíme do ohňa, očisťuje sa. Dokiaľ sa drží v ohni, samo sa stáva akoby ohňom. Nikto sa nemôže dotknúť rozpáleného železa, ako sa nemôže dotknúť ohňa. To isté sa robí s dušou. Dokiaľ duša prebýva v Bohu, dokiaľ sa poučením a modlitbou posilňuje, dotiaľ prebýva akoby rozpálená ohňom, páli všetkých svojich nepriateľov, ktorí ju prikryli hrdzou v čase, keď sa o seba nestarala. Čo robí materiálny oheň so železom, to robí božský oheň s dušou: očisťuje ju a obnovuje.

~pustovník Izaiáš~

NOVINKY - ARCHÍV


|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|
|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|
|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|
|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|
|61|62|63|64|65|66|67|68|69|70|71|72|73|74|75|
|76|77|78|79|80|81|82|83|84|85|86|87|88|89|90|
|91|92|93|94|95|96|97|98|
18.02.2005 -

Homília
Téma: Pochopenie s blížnym / Mt 5, 38-48

942 / 0 
18.02.2005 -

Homília
Téma: Ťažký príkaz / Mt 5, 43-48

926 / 0 
18.02.2005 -

Homília
Téma: V čom spočíva zbožnosť? / Mt 6, 1-6; 16-18

948 / 0 
16.02.2005 -

Myšlienky... 52/2005
Téma: VPD – piatok 2. týždňa Veľkého pôstu / Prís 6, 20-31

288 / 0 
16.02.2005 -

Myšlienky... 53/2005
Téma: VPD – piatok 2. týždňa Veľkého pôstu / Gn 6, 1-8

1475 / 0 
16.02.2005 -

Homília
Téma: Poďme s úprimnosťou k Ježišovi! / Mt 5, 20-26

993 / 0 
16.02.2005 -

Homília
Téma: Jeden z najťažších príkazov / Mt 5, 27-32

1029 / 0 
16.02.2005 -

Homília
Téma: Neprisahaj! / Mt 5, 33-37

693 / 0 
15.02.2005 -

Myšlienky... 49/2005
Téma: VPD – streda 2. týždňa Veľkého pôstu / Gn 4, 16-26

359 / 0 
15.02.2005 -

Myšlienky... 50/2005
Téma: VPD – streda 2. týždňa Veľkého pôstu / Gn 4, 16-26

396 / 0 
15.02.2005 -

Myšlienky... 51/2005
Téma: VPD – streda 2. týždňa Veľkého pôstu / Gn 4, 16-26

366 / 0 
15.02.2005 -

Homília
Téma: Hľadať spoločnú reč / Mk 9, 39-40

766 / 0 
15.02.2005 -

Homília
Téma: Osobnosť Ježiša Krista / Mk 12, 35-37

657 / 0 
15.02.2005 -

Homília
Téma: Vážne upozornenie / Mt 5, 13-16

834 / 0 
14.02.2005 -

Homília
Téma: Jn 3, 22-36

654 / 0 
14.02.2005 -

Homília
Téma: Jn 20, 19-31

834 / 0 
14.02.2005 -

Homilia
Téma: Jn 5, 1-15

927 / 0 
14.02.2005 -

Myšlienky... 46/2005
Téma: Streda po 15. ned. po ZSD / Utorok 2. týždňa Veľkého pôstu / Gal 6, 2-10

460 / 0 
14.02.2005 -

Myšlienky... 47/2005
Téma: VPD – piatok 5. týždňa / Poslušnosť / Viera / Gn 12, 1-4

346 / 0 
14.02.2005 -

Myšlienky... 48/2005
Téma: VPD – piatok 5. týždňa / Poslušnosť / Viera / Gn 12, 1-4

334 / 0 
14.02.2005 -

Homília
Téma: Uvedomme si potrebu našej premeny / Premenenie Pána / Mk 9, 2-13

791 / 0 
14.02.2005 -

Homília
Téma: Verím, Pane. Pomôž mojej never! / Mk 9, 14-29

758 / 0 
14.02.2005 -

Homília
Téma: Kto je v očiach Ježiša prvý? / Mk 9, 30-37

850 / 0 
11.02.2005 -

Myšlienky... 42/2005
Téma: Príklad rodičov / Výchova

559 / 0 
11.02.2005 -

Homília
Téma: Poďakujme sa Ježišovi / Jn 12, 1-11

764 / 0 
11.02.2005 -

Homília
Téma: Naše zaváhania / Jn 13, 21-33; 36-38

822 / 0 
11.02.2005 -

Homília
Téma: Beda tomu, kto zrádza Syna človeka! / Mt 26, 14-25

574 / 0 
11.02.2005 -

Myšlienky... 43/2005
Téma: Jn 10, 10

821 / 0 
11.02.2005 -

Myšlienky... 44/2005
Téma: Streda po 15. nedeli po ZSD / Utorok 2. týždňa Veľkého pôstu / Gal 6, 2-10

462 / 0 
11.02.2005 -

Myšlienky... 45/2005
Téma: Prvá pôstna nedeľa / Hebr 11, 24-26; 32-40

418 / 0 
11.02.2005 -

Homília
Téma: Prvá pôstna nedeľa / Jn 1, 43-51

1086 / 0 
11.02.2005 -

Homília
Téma: Prvá pôstna nedeľa / Jn 1, 43-51

734 / 0 
11.02.2005 -

Homília
Téma: Ježiš sa nerúha / Jn 10, 31-42

913 / 0 
11.02.2005 -

Homília
Téma: Aj Kajfáš je v rukách Božích / Jn 11, 45-57

748 / 0 
11.02.2005 -

Homília
Téma: Život má zmysel jedine v spojení s Kristom / Mk 8,34 – 9,1

811 / 0 
10.02.2005 -

Myšlienky... 39/2005
Téma: Sobota po 9. nedeli po ZSD / Štvrtok 1. týždňa Veľkého pôstu / Modlitba / Rim 15, 30-32

417 / 0 
10.02.2005 -

Myšlienky... 40/2005
Téma: VPD – piatok 1. týždňa / Gn 3, 1-19

467 / 0 
10.02.2005 -

Myšlienky... 41/2005
Téma: Druhá pôstna nedeľa / Mk 2, 1-12

641 / 0 
10.02.2005 -

Homília
Téma: Ježiš hovorí o účinku jeho smrti / Jn 8, 21-30

792 / 0 
10.02.2005 -

Homília
Téma: Ježiš nás chce urobiť slobodnými / Jn 8, 31-42

714 / 0 
10.02.2005 -

Homília
Téma: Kto je väčší: Abrahám alebo Ježiš? / Jn 8, 51-59

808 / 0 
09.02.2005 -

Myšlienky... 36/2005
Téma: Štvrtok 1. týždňa Veľkého pôstu / Modlitba / Mt 7, 7-8

1861 / 0 
09.02.2005 -

Myšlienky... 37/2005
Téma: Štvrtok 1. týždňa Veľkého pôstu / Mt 7, 7-8

1693 / 0 
09.02.2005 -

Myšlienky... 38/2005
Téma: Štvrtok 1. týždňa Veľkého pôstu / Modlitba / Mt 7, 7-8 / 1 Jn 5, 15

1787 / 0 
09.02.2005 -

Homília
Téma: Ježiš vyžaduje správne rozhodnutie / Jn 7, 1-2; 10, 25-30

789 / 0 
09.02.2005 -

Homília
Téma: Roztržka pre Ježiša / Jn 7, 40-53

697 / 0 
09.02.2005 -

Homília
Téma: Vidíš hriech len u druhého? / Jn 8, 1-11

802 / 0 
08.02.2005 -

Myšlienky... 33/2005
Téma: VPD – streda 1 týždňa / Prís 2, 6

1378 / 0 
08.02.2005 -

Myšlienky... 34/2005
Téma: VPD – streda 1 týždňa / Výchova / Prís 2, 1-6

1553 / 0 
08.02.2005 -

Myšlienky... 35/2005
VPD – streda 1 týždňa / Sväté písmo / Prís 2, 1-6

1949 / 0 
08.02.2005 -

Homília
Téma: Rast našej viery / Jn 4, 43-54

857 / 0 
08.02.2005 -

Homília
Téma: Správne pochopiť / Jn 5, 1-3; 5-16

746 / 0 
08.02.2005 -

Homília
Téma: Autorita / Jn 5, 17-30

975 / 0 
08.02.2005 -

Homília
Téma: Ježiš vydáva svedectvo o sebe / Jn 5, 31-47

729 / 0 
04.02.2005 -

Homília
Téma: Ježiš i dnes čaká od nás odpoveď / Mk 8, 27-33

801 / 0 
04.02.2005 -

Homíla
Téma: Syropôstna nedeľa / Mt 6, 14-21

956 / 0 
04.02.2005 -

Homíla
Téma: Syropôstna nedeľa / Mt 6, 14-21

1205 / 0 
04.02.2005 -

Homília
Téma: Postupne rásť vo viere / Mk 8, 22-26

792 / 0 
04.02.2005 -

Homília
Téma: Správne pochopiť / Mt 5, 17-19

1137 / 0 
04.02.2005 -

Homília
Téma: Nepodceňujme moc zla / Lk 11, 14-23

1220 / 0 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|
|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|
|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|
|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|
|61|62|63|64|65|66|67|68|69|70|71|72|73|74|75|
|76|77|78|79|80|81|82|83|84|85|86|87|88|89|90|
|91|92|93|94|95|96|97|98|


© 2003 - 2015 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet