19.marec 2019

     MENU

Úvod
YouTube
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    „Keď uctievame Máriu, nesmieme ju oddeliť od Krista. Uctievajme ju, ale nie bez Krista, ktorého nosí vo svojom náručí. Prijmime Krista, ale s ním aj Cirkev - a milujme ju.”

~ALBINO LUCIANI~

NOVINKY - ARCHÍV


|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|
|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|
|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|
|61|62|63|64|65|66|67|68|69|70|71|72|73|74|75|
|76|77|78|79|80|81|82|83|84|85|86|87|88|89|90|
|91|92|93|94|95|96|97|98|99|100|101|102|103|104|105|
|106|107|
17.12.2005 -

Homília
Téma: Mk 10,2-12 / Vernosť až do smrti?

1101 / 0 
17.12.2005 -

Homília
Téma: Mk 10,17-30 / Pozvanie ku kresťanskej dokonalosti

1047 / 0 
17.12.2005 -

Homília
Téma: Mk 10,28-31 / Cítiť núdzu svoju i núdzu blížneho

876 / 0 
17.12.2005 -

Homília
Téma: Mk 10,35-45 / Ježiš - vzor služby

1091 / 0 
17.12.2005 -

Homília
Téma: Mk 10,46-52 / Pane, otvor nám oči!

798 / 0 
17.12.2005 -

Homília
Téma: Mk 12,1-12 / Spravodlivý Boh

1017 / 0 
17.12.2005 -

Homília
Téma: Mk 12,13-17 / Vedieť rozlíšiť

968 / 0 
17.12.2005 -

Homília
Téma: Mk 12,18-27 / Pravda vzkriesenia

987 / 0 
17.12.2005 -

Homília
Téma: Mk 12,28b-34 / Milovať Boha i blížneho

928 / 0 
17.12.2005 -

Homília
Téma: Mk 12,38-44 / Správny pohľad na nábožnosť

1019 / 0 
17.12.2005 -

Homília
Téma: Lk 4,21-30 / Zvíťazí len skutočná láska

1155 / 0 
17.12.2005 -

Homília
Téma: Nedeľa pred Kristovým narodením – Svätých Otcov / Mt 1, 1-25

1285 / 0 
17.12.2005 -

Myšlienky... 282/2005
Téma: Nedeľa pred Kristovým narodením – svätých Otcov / Mt 1, 1-25

1400 / 0 
17.12.2005 -

Myšlienky... 283/2005
Téma: Mk 10, 21

761 / 0 
17.12.2005 -

Myšlienky... 284/2005
Téma: Mk 10, 28

918 / 0 
17.12.2005 -

Myšlienky... 285/2005
Téma: Lk 16, 10

997 / 0 
13.12.2005 -

Homília
Téma: Jn 20,1-9 / Vstal, ako predpovedal, aleluja!

1008 / 0 
13.12.2005 -

Homília
Téma: Mt 28,8-15 / Oznámte mojim bratom, že ma uvidia

1163 / 0 
13.12.2005 -

Homília
Téma: Jn 20,11-18 / Videla som Pána

943 / 0 
13.12.2005 -

Homília
Téma: Lk 24,13-35 / Stretnutie možné i dnes

958 / 0 
13.12.2005 -

Homília
Téma: Lk 24,35-48 / Dielo Krista pokračuje

1057 / 0 
13.12.2005 -

Homília
Téma: Jn 21,1-14 / Rybolov s apoštolmi

892 / 0 
13.12.2005 -

Homília
Téma: Mk 16,9-15 / Neustály zápas

837 / 0 
13.12.2005 -

Homília
Téma: Jn 3,1-8 / Krst je sviatosť znovuzrodenia

1638 / 0 
13.12.2005 -

Homília
Téma: Jn 3,7-15 / Krst je odpustenie hriechov

1618 / 0 
13.12.2005 -

Homília
Téma: Jn 3,14-21 / Uverme v Krista Spasiteľa

967 / 0 
13.12.2005 -

Homília
Téma: Jn 3,31-36 / Krst nám pomáha poznať osobnosť Krista

889 / 0 
13.12.2005 -

Homília
Téma: Jn 6,1-15 / Čo to znamená nasýtiť sa?

1120 / 0 
13.12.2005 -

Homília
Téma: Mt 14,22-33 / Mária, pomôž mi prísť k Ježišovi

1089 / 0 
13.12.2005 -

Homília
Téma: Jn 6,22-29 / Vyhľadávajme Krista

745 / 0 
13.12.2005 -

Homília
Téma: Jn 6,30-35 / Eucharistia - chlieb pre našu dušu

1760 / 0 
13.12.2005 -

Homília
Téma: Jn 6,35-40 / Zvláštne nasýtenie

728 / 0 
13.12.2005 -

Homília
Téma: Jn 6,41-52 / Chlieb, ktorý zostúpil z neba

890 / 0 
13.12.2005 -

Homília
Téma: Jn 6,41-51 / Viďme hodnotu v Eucharistii

983 / 0 
13.12.2005 -

Homília
Téma: Jn 6,51-59 / Všetci sme pozvaní

1007 / 0 
13.12.2005 -

Homília
Téma: Jn 6,51-58 / Večne mladý Ježiš

920 / 0 
13.12.2005 -

Homília
Téma: Jn 6,60-69 / Žriedla kríz v našej viere

843 / 0 
13.12.2005 -

Homília
Téma: Jn 6,60-69 / Cesta za Kristom je ťažká

891 / 0 
13.12.2005 -

Homília
Téma: Jn 10,11-18 / Pane, daj nám dobrých kňazov!

1178 / 0 
13.12.2005 -

Homília
Téma: Jn 10,22-30 / Ježiš prináša svetlo

1147 / 0 
13.12.2005 -

Homília
Téma: Jn 12,44-50 / Nevera v Krista - úžasná zrada

936 / 0 
13.12.2005 -

Homília
Téma: Jn 13,16-20 / Sme reprezentantmi Krista

960 / 0 
13.12.2005 -

Homília
Téma: Jn 14,1-6 / Ježiš - naša cesta

1086 / 0 
13.12.2005 -

Homília
Téma: Jn 14,7-14 / Čo vidí svet v kresťanoch?

945 / 0 
13.12.2005 -

Homília
Téma: Jn 14,21-26 / Veriaci nie je nikdy sám

966 / 0 
13.12.2005 -

Homília
Téma: Jn 14,27-31a / Pokoj má úžasnú moc

1022 / 0 
13.12.2005 -

Homília
Téma: Jn 15,1-8 / Snažme sa udržať spojenie s Kristom

1082 / 0 
13.12.2005 -

Homília
Téma: Jn 15,9-11 / Spoločenstvo lásky

1011 / 0 
13.12.2005 -

Homília
Téma: Jn 15,12-17 / Kto miluje najviac?

1045 / 0 
13.12.2005 -

Homília
Téma: Jn 15,18-21 / Láska je silnejšia ako nenávisť

954 / 0 
13.12.2005 -

Homília
Téma: Jn 15,26-16,4a / Spojení s Kristom nemáme strach

945 / 0 
13.12.2005 -

Homília
Téma: Jn 16,5-11 / Môj odchod bude vaším obohatením

869 / 0 
13.12.2005 -

Homília
Téma: Jn 16,12-15 / Predpoveď o Duchu Svätom

752 / 0 
13.12.2005 -

Homília
Téma: Jn 16,20-23a / Radujme sa, že patríme Kristovi

876 / 0 
13.12.2005 -

Homília
Téma: Jn 16,23b-28 / Bohatstvo a láska ukryté v modlitbe

813 / 0 
13.12.2005 -

Homília
Téma: Jn 16,29-33 / Dôverovať Ježišovi - prínos pre náš život

780 / 0 
13.12.2005 -

Homília
Téma: Jn 17, 1-11a / Ježiš Kristus -príklad modlitby

1187 / 0 
13.12.2005 -

Homília
Téma: Jn 17,11b-19 / V jednote je veľkosť

970 / 0 
13.12.2005 -

Homília
Téma: Jn 17,20-26 / Krása, sila, ale i istý cieľ je v jednote

1057 / 0 
13.12.2005 -

Homília
Téma: Jn 21,15-19 / Peter sa stáva hlavou Cirkvi

862 / 0 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|
|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|
|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|
|61|62|63|64|65|66|67|68|69|70|71|72|73|74|75|
|76|77|78|79|80|81|82|83|84|85|86|87|88|89|90|
|91|92|93|94|95|96|97|98|99|100|101|102|103|104|105|
|106|107|


© 2003 - 2015 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet