17.december 2017

     MENU

Úvod
YouTube
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    Kristovo zmŕtvychvstanie ako veľkonočné tajomstvo je dôkazom jeho božského poslania a akoby pečaťou jeho pravovernosti. Je tiež tajomstvom viery, pretože je úzko spojené s našim vykúpením a budúcou slávou i predzvesťou telesného vzkriesenia všetkých ľudí.

~W. Granat ~

NOVINKY - ARCHÍV


|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|
|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|
|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|
|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|
|61|62|63|64|65|66|67|68|69|70|71|72|73|74|75|
|76|77|78|79|80|81|82|83|84|85|86|87|88|89|90|
|91|92|93|94|95|96|97|98|
09.07.2005 -

Homília
Téma: Svätého slávneho proroka Eliáša / Lk 4, 22-30

998 / 0 
09.07.2005 -

Myšlienky... 132/2005
Téma: 8. nedeľa po ZSD / Mt 14, 14-22

723 / 0 
09.07.2005 -

Myšlienky... 133/2005
Téma: 9. nedeľa po ZSD / Mt 14, 22-34

711 / 0 
09.07.2005 -

Homília
Téma: 8. nedeľa po ZSD / Mt 14, 14-22

825 / 0 
09.07.2005 -

Homília
Téma: 9. nedeľa po ZSD / Mt 14, 22-34

713 / 0 
09.07.2005 -

Homília
Téma: Narodenie svätého slávneho proroka predchodcu a Pánovho krstiteľa Jána / Lk 1, 24-25;57-68;76;80

647 / 0 
09.07.2005 -

Homília
Téma: Svätých slávnych a všechválnych najvyšších apoštolov Petra a Pavla / Mt 16, 13-19

1034 / 0 
09.07.2005 -

Homília
Téma: Svätých apoštolom rovných Cyrila a Metoda / Mt 5, 14-19

1258 / 0 
09.07.2005 -

Homília
Téma: Svätého slávneho proroka Eliáša / Lk 4, 22-30

1404 / 0 
09.07.2005 -

Homília
Téma: 9. nedeľa po ZSD / Mt 14, 22-34

1238 / 0 
09.07.2005 -

Homília
Téma: 8. nedeľa po ZSD / Mt 14, 14-22

2059 / 0 
11.06.2005 -

Myšlienky... 131/2005
Téma: 6. nedeľa po ZSD / Mt 9, 1-8

742 / 0 
11.06.2005 -

Homília
Téma: 4. nedeľa po ZSD / Mt 8, 5-13

1070 / 0 
11.06.2005 -

Homília
Téma: 5. nedeľa po ZSD / Mt 8,28 - 9,1

963 / 0 
11.06.2005 -

Homília
Téma: 6. nedeľa po ZSD / Mt 9, 1-8

840 / 0 
11.06.2005 -

Homília
Téma: 7. nedeľa po ZSD / Mt 9, 27-35

970 / 0 
11.06.2005 -

Homília
Téma: 4. nedeľa po ZSD / Mt 8, 5-13

1332 / 0 
11.06.2005 -

Homília
Téma: 5. nedeľa po ZSD / Mt 8,28 - 9,1

1635 / 0 
11.06.2005 -

Homília
Téma: 6. nedeľa po ZSD / Mt 9, 1-8

1415 / 0 
11.06.2005 -

Homília
Téma: 7. nedeľa po ZSD / Mt 9, 27-35

1600 / 0 
04.06.2005 -

Myšlienky... 130/2005
Téma: 3. nedeľa po ZSD / Mt 6, 22-33

778 / 0 
04.06.2005 -

Homília
Téma: 3. nedeľa po ZSD / Mt 6, 22-33

1001 / 0 
04.06.2005 -

Homília
Téma: 3. nedeľa po ZSD / Mt 6, 22-33

1539 / 0 
04.06.2005 -

Homília
Téma: Čo je viac: právo Božie, alebo ľudská tradícia? / Mk 7,1-8,14-15,21-23

700 / 0 
04.06.2005 -

Homília
Téma: Čo je najpotrebnejšie k modlitbe? / Mk 12, 28b-34

710 / 0 
04.06.2005 -

Homília
Téma: Ako dlho sa modliť? / Mk 12, 38-44

841 / 0 
28.05.2005 -

Homilia
Téma: Zostúpenie Svätého Ducha / Jn 7,37-52 a 8,12 / Sk 2, 1-11

727 / 0 
28.05.2005 -

Myšlienky... 128/2005
Téma: 1. nedeľa po ZSD - Všetkých svätých / Mt 10, 32-33; 37-38; 19, 27-30

2137 / 0 
28.05.2005 -

Myšlienky... 129/2005
Téma: 2. nedeľa po ZSD / Mt 4, 18-23

980 / 0 
28.05.2005 -

Homília
Téma: Preľúbezného Pána a Boha a Spasiteľa nášho Ježiša Krista milujúceho ľudí / Jn 3, 13-17

611 / 0 
28.05.2005 -

Homília
Téma: 2. nedeľa po ZSD / Mt 4, 18-23

936 / 0 
28.05.2005 -

Homília
Téma: Preľúbezného Pána a Boha a Spasiteľa nášho Ježiša Krista milujúceho ľudí / Jn 3, 13-17

729 / 0 
28.05.2005 -

Homília
Téma: 2. nedeľa po ZSD / Mt 4, 18-23

1380 / 0 
28.05.2005 -

Homília
Téma: Prameň života a svätosti / Slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho / Mt 11, 25-30

2933 / 0 
28.05.2005 -

Homília
Téma: Slávnosť Božieho Tela a Krvi / Mk 14,12-16,22-26

608 / 0 
21.05.2005 -

Homília
Téma: Modlitba a úcta k svätým / Slávnosť všetkých svätých / Mt 5, 1-12

903 / 0 
21.05.2005 -

Homília
Téma: Všetkých svätých / Mt 5, 1-12

928 / 0 
21.05.2005 -

Myšlienky... 126/2005
Téma: Jn 11, 26

671 / 0 
21.05.2005 -

Myšlienky... 127/2005
Téma: Jn 13, 17

658 / 0 
21.05.2005 -

Homília
Téma: Všetkých svätých - 1. nedeľa po ZSD / Mt 10, 32-33; 37-38; 19, 27-30

986 / 0 
21.05.2005 -

Homilia
Téma: Všetkých svätých / Mt 10, 32-33; 37-38; 19, 27-30

1035 / 0 
21.05.2005 -

Homília
Téma: Všetkých svätých - 1. nedeľa po ZSD / Mt 10, 32-33; 37-38; 19, 27-30

1191 / 0 
21.05.2005 -

Homília
Téma: Najsvätejšej Eucharistie

804 / 0 
21.05.2005 -

Homília
Téma: Kňazské povolanie / Mt 9,36 – 10,8

1166 / 0 
21.05.2005 -

Homília
Téma: Niečo o adorácii / Adorácia / Jn 6, 1-15

975 / 0 
21.05.2005 -

Homília
Téma: Spoločná modlitba / Jn 17,11

1772 / 0 
12.05.2005 -

Homília
Téma: Dieťa a Najsvätejšia Trojica / Slávnosť Najsvätejšej Trojice / Prvé sväté prijímanie / Mt 28,16-20

1847 / 0 
12.05.2005 -

Homília
Téma: Sviatok Najsvätejšej Trojice / Jn 3, 16–18

833 / 0 
12.05.2005 -

Homília
Téma: Najsvätejšej Trojice / Jn 3, 16-18

761 / 0 
12.05.2005 -

Homília
Téma: Najsvätejšia Trojica / Jn 3, 16-18

806 / 0 
12.05.2005 -

Myšlienky... 125/2005
Téma: Zoslanie Svätého Ducha / Jn 7,37-52; 8,12

701 / 0 
12.05.2005 -

Homília
Téma: Zoslanie Svätého Ducha / Jn 7,37-52; 8,12

785 / 0 
12.05.2005 -

Homília
Téma: Pondelok Svätého Ducha – Najsvätejšej Trojice / Mt 18, 10-20 a Mt 28, 18-20

1054 / 0 
12.05.2005 -

Homília
Téma: Slávnostné klaňanie sa prečistým tajomstvám tela a krvi Pána nášho Ježiša Krista / Jn 6, 48-54

953 / 0 
12.05.2005 -

Homília
Téma: Zoslanie Svätého Ducha / Jn 7,37-52; 8,12

1074 / 0 
12.05.2005 -

Homília
Téma: Pondelok Svätého Ducha – Najsvätejšej Trojice / Mt 18, 10-20 a Mt 28, 18-20

1268 / 0 
12.05.2005 -

Homília
Téma: Jn 14, 15-21

832 / 0 
12.05.2005 -

Homília
Téma: Modlitba vyžaduje celého človeka / Mk 1,29-39

1228 / 0 
12.05.2005 -

Homília
Téma: Dôvera v Boha a modlitba / Mk 5,21-13

1339 / 0 
08.05.2005 -

Homília
Téma: Štvrtá veľkonočná nedeľa / Kristus – Dobrý pastier

1074 / 0 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|
|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|
|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|
|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|
|61|62|63|64|65|66|67|68|69|70|71|72|73|74|75|
|76|77|78|79|80|81|82|83|84|85|86|87|88|89|90|
|91|92|93|94|95|96|97|98|


© 2003 - 2015 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet