24.august 2017

     MENU

Úvod
YouTube
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    Kríž je odpoveďou sveta na kresťanskú lásku.

~Ernst Bloch ~

NOVINKY - ARCHÍV


|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|
|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|
|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|
|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|
|61|62|63|64|65|66|67|68|69|70|71|72|73|74|75|
|76|77|78|79|80|81|82|83|84|85|86|87|88|89|90|
|91|92|93|94|95|96|97|98|
28.09.2005 -

Homília
Téma: 19. nedeľa po ZSD / Lk 6, 31-36

1114 / 0 
28.09.2005 -

Homília
Téma: 20. nedeľa po ZSD / Lk 7, 11-16

1663 / 0 
19.09.2005 -

Myšlienky... 146/2005
Téma: Pondelok po 18. nedeli po ZSD / Lk 4, 38-44

887 / 0 
19.09.2005 -

Myšlienky... 147/2005
Téma: Utorok po 18. nedeli po ZSD / Lk 5, 12 – 16

795 / 0 
19.09.2005 -

Myšlienky... 146/2005
Téma: Božia vôľa sa prijíma bez podmienok / Lk 1, 26-38

1002 / 0 
19.09.2005 -

Homília
Téma: Modlime sa za hodinku smrti / Mk 13, 24-32

817 / 0 
14.09.2005 -

Homília
Téma: Povýšenie úctyhodného a životodarného kríža / Jn 19,6-11;13-20;25-28a; 30b-35

741 / 0 
14.09.2005 -

Homília
Mk 8,

543 / 0 
14.09.2005 -

Homília
Téma: Povýšenie úctyhodného a životodarného kríža / Jn 19,6-11;13-20;25-28a; 30b-35

793 / 0 
14.09.2005 -

Homília
Téma: Nedeľa po Povýšení úctyhodného a životodarného kríža / Mk 8,34 – 9,1

790 / 0 
14.09.2005 -

Homília
Téma: Nesmieme odísť / Jn 6, 60-69

847 / 0 
10.09.2005 -

Homília
Téma: Mária ako hodnota pre náš život. / Mária nám predstavuje hodnoty, ktoré nás privedú k Ježišovi. / Nanebovzatie Panny Márie / Lk 1,39-56

1246 / 0 
10.09.2005 -

Homília
Téma: Kresťan a svadobné rúcho / Svadobné rúcho my Kristus ponúka vo sviatostiach / Mt 21, 1-14

618 / 0 
10.09.2005 -

Homília
Téma: Kresťan a dávanie sa Bohu / Bohu sa môžeme odovzdávať aj spoluprácou na misiách / Mt 22,15-21

758 / 0 
10.09.2005 -

Homília
Téma: Ako sa kresťan môže obetovať pre svojich blížnych a ako ma vnímať lásku vo svojom živote / Boh je pre kresťana tvorcom lásky / Mt 22, 15-21

931 / 0 
10.09.2005 -

Homília
Téma: Kresťan a bdelosť – oleje milosti / Ježiš nám ponúka olej milosti na dobrú prípravu a stretnutie s ním / Mt 25,1-13

1079 / 0 
10.09.2005 -

Homília
Téma: Kresťan a farizej / Ježiš ostro kritizuje farizeja / Mt 23, 1-12

987 / 0 
06.09.2005 -

Homília
Téma: 17. nedeľa po ZSD / Mt 15, 21-28

699 / 0 
06.09.2005 -

Homília
Téma: Narodenie Presvätej Bohorodičky / Lk 10, 38-42; 11, 27-28

640 / 0 
06.09.2005 -

Homília
Téma: Nedeľa pred Povýšením úctyhodného a životodarného kríža / Jn 3, 13b-17

429 / 0 
06.09.2005 -

Myšlienky... 145/2005
Téma: Nedeľa pred Povýšením úctyhodného a životodarného kríža / Jn 3, 13b-17

433 / 0 
06.09.2005 -

Homília
Téma: 17. nedeľa po ZSD / Mt 15, 21-28

941 / 0 
06.09.2005 -

Homília
Téma: Narodenie Presvätej Bohorodičky / Lk 10, 38-42; 11, 27-28

847 / 0 
06.09.2005 -

Homília
Téma: Nedeľa pred Povýšením úctyhodného a životodarného kríža / Jn 3, 13b-17

674 / 0 
27.08.2005 -

Homília
Téma: 15. nedeľa po ZSD / Mt 22, 35-46

644 / 0 
27.08.2005 -

Homília
Téma: 16. nedeľa po ZSD / Mt 25, 14-30

659 / 0 
27.08.2005 -

Myšlienky... 143/2005
Téma: 15. nedeľa po ZSD / Mt 22, 35-46

531 / 0 
27.08.2005 -

Myšlienky... 144/2005
Téma: 16. nedeľa po ZSD / Mt 25, 14-30

636 / 0 
27.08.2005 -

Homília
Téma: 15. nedeľa po ZSD / Mt 22, 35-46

970 / 0 
27.08.2005 -

Homília
Téma: 16. nedeľa po ZSD / Mt 25, 14-30

1622 / 0 
23.08.2005 -

Myšlienky... 142/2005
Téma: Utorok po 14. nedeli po ZSD / Viera / Mk 6, 1-7

622 / 0 
17.08.2005 -

Homília
Téma: 14. nedeľa po ZSD / Mt 22, 2-14

674 / 0 
17.08.2005 -

Homília
Téma: Sťatie hlavy sv. Jána Krstiteľa / Mk 6, 14-30

1023 / 0 
17.08.2005 -

Myšlienky... 138/2005
Téma: 10. nedeľa po ZSD / Mt 17, 14-23a

664 / 0 
17.08.2005 -

Myšlienky... 139/2005
Téma: 11. nedeľa po ZSD / Mt 18, 23-35

572 / 0 
17.08.2005 -

Myšlienky... 140/2005
Téma: 12. nedeľa po ZSD / Mt 19, 16-26

511 / 0 
17.08.2005 -

Myšlienky... 141/2005
Téma: 14. nedeľa po ZSD / Mt 22, 2-14

638 / 0 
17.08.2005 -

Homília
Téma: Sťatie hlavy sv. Jána Krstiteľa / Mk 6, 14-30

1200 / 0 
17.08.2005 -

Homília
Téma: 14. nedeľa po ZSD / Mt 22, 2-14

1225 / 0 
12.08.2005 -

Myšlienky... 134/2005
Téma: Mt 19, 16-26

874 / 0 
12.08.2005 -

Myšlienky... 135/2005
Téma: Mt 21, 33-42

1030 / 0 
12.08.2005 -

Myšlienky... 136/2005
Téma: Mt 22, 1-14

1110 / 0 
12.08.2005 -

Myšlienky... 137/2005
Téma: Mt 22, 35- 46

872 / 0 
10.08.2005 -

Homília
Téma: 10. nedeľa po ZSD / Mt 17, 14-23a

776 / 0 
10.08.2005 -

Homília
Téma: 11. nedeľa po ZSD / Mt 18, 23-35

650 / 0 
10.08.2005 -

Homília
Téma: 12. nedeľa po ZSD / Mt 19, 16-26

644 / 0 
10.08.2005 -

Homília
Téma: 13. nedeľa po ZSD / Mt 21, 33-42

712 / 0 
10.08.2005 -

Homília
Téma: Sväté Premenenie Pána Boha a Spasiteľa nášho Ježiša Krista / Mt 17, 1-9

857 / 0 
10.08.2005 -

Homília
Téma: Zosnutie Presvätej Vládkyne našej Bohorodičky a vždy Panny Márie / Lk 10, 38-42; 11, 27-28

668 / 0 
10.08.2005 -

Homília
Téma: Sväté Premenenie Pána Boha a Spasiteľa nášho Ježiša Krista / Mt 17, 1-9

791 / 0 
10.08.2005 -

Homília
Téma: Zosnutie Presvätej Vládkyne našej Bohorodičky a vždy Panny Márie / Lk 10, 38-42; 11, 27-28

744 / 0 
10.08.2005 -

Homília
Téma: 10. nedeľa po ZSD / Mt 17, 14-23a

1533 / 0 
10.08.2005 -

Homília
Téma: 11. nedeľa po ZSD / Mt 18, 23-35

998 / 0 
10.08.2005 -

Homília
Téma: 12. nedeľa po ZSD / Mt 19, 16-26

767 / 0 
10.08.2005 -

Homília
Téma: 13. nedeľa po ZSD / Mt 21, 33-42

1258 / 0 
10.08.2005 -

Homília
Téma: Slávnosť prvého svätého prijímania / Mt 9,36 -10. 8 / Túžba po Eucharistii / Eucharistiu máme s horlivosťou prijímať

1058 / 0 
09.07.2005 -

Homília
Téma: Narodenie svätého slávneho proroka predchodcu a Pánovho krstiteľa Jána / Lk 1, 24-25;57-68;76;80

342 / 0 
09.07.2005 -

Homília
Téma: Svätých slávnych a všechválnych najvyšších apoštolov Petra a Pavla / Mt 16, 13-19

1213 / 0 
09.07.2005 -

Homília
Téma: Svätých apoštolom rovných Cyrila a Metoda / Mt 5, 14-19

963 / 0 
09.07.2005 -

Homília
Téma: Pamiatka svätých Otcov šiestich všeobecných koncilov

429 / 0 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|
|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|
|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|
|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|
|61|62|63|64|65|66|67|68|69|70|71|72|73|74|75|
|76|77|78|79|80|81|82|83|84|85|86|87|88|89|90|
|91|92|93|94|95|96|97|98|


© 2003 - 2015 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet